سوال ازهندسه


 • دانش آموزان آلاء

  درمثلث زیرABمساوی با10،ACمساوی با12وBCمساوی با14هستندازنقطه ی Oدرصفحه ی مثلث عمودهایOP-ONوOMرارسم میکنیم حال حاصل :
  7Z+6Y+5X
  رابدست آورید0_1484321152103_عکس0154.jpg
  توروخداسریع جواب بدید
  ممنون • سلام. از نقطه ی o وصل کنید به سه راس. سه تا مثلث داریم. یکی ارتفاعش همون z و قاعدش ۱۴ پس مساحتش میشه 7z . اون یکی ارتفاعش x قاعدش ۱۰ پس مساحت مثلث میشه 5x . اون یکی مثلث هم مساحتش میشه 6y . جمع اینا درواقع مساحث مثلث بزرگه میشه. من اگه باشم مساحث مثلث رو با فرمول هرون حساب میکنم چون فک میکنم راحت تره. فقط به اندازه ۳ ضلع نیازه که خودش داده
  https://fa.wikipedia.org/wiki/فرمول_هرون


 

کاربران فعال این بخش

10
آنلاین

18.5k
کاربران

8.1k
موضوع ها

565.1k
دیدگاه‌ها