درخواست تدریس مبحث گاز ها و اینه و عدسی فیزیک از دکتر طلوعی


 

پربازدیدهای هفته

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.