به روی گذشته و آینده در های آهنین بکشید!


 • دانش آموزان آلاء

  پاسخ: هرچی تو دلته بریز بیرون
  جان راسکین روی میز کارش نوشته است :

  به سپیده بگو درود
  به امروز بنگو!
  زیرا زندگی است،
  نفس زندگی است
  در زمان اندک آن
  واقعیت ها و دگرگونی های هستی شما نهفته است
  شادمانی رشد
  شکوه عمل
  عظمن انجام کار های بزرگ
  و دیروز جز یک رویا نیست
  و فردا جز یک خیال
  امروز اگر زیبا زندگی کنی
  دیروز تو سرشار از رویای شادمانی خواهد بود
  و فردای تو تصویری از امید
  پس!
  به امروز بنگر
  و به سپیده بگو : درود.

  شاید لازم باشه شمام این متنو رو میزتون بنویسین!


 

پربازدیدهای هفته

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.