سوال ریاضی


 • دانش آموزان آلاء

  تفداد جایگشت های سه حرفی انتخاب شده از حروف کلمه DELAVAR????????
  پاسخ ۱۳۵

  لطفا با توضیح جواب بدین


 • حامیان آلاء - مشاور

  @Ms-esmaili سلام.دوحالت بگیرید.اینکه هردو A انتخاب بشن یا حالت غیر از این. برای انتخاب هر دو A : باید یک حرف دیگر از میان 5 حرف انتخاب شود که حاصل میشود 5 ضرب در 3فاکتوریل تقسیم بر 2 فاکتوری(بخاطر تکراری بودن2 حرف)=15
  حالت دیگر : یک A را در نظر میگیریم با 5 حرف دیگر که میشود 6 حرف حال باید 3 حرف از این 6تا انتخاب کنیم که ترتیبشان مهم است که میشود 6 فاکتوریل تقسیم بر 3 فاکتوریل(ترتیب 3 از 6)=120
  حاصل جمع 2 حالت میشود 120+15=135

  یه جا بپرسید هم کفایت میکنه.نیاز نیس تو جاهای مختلف بپرسید


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.