بررسی تست های کنکور های سال قبل


 • همیار

  http://s7.picofile.com/file/8290288868/photo_2017_03_24_18_45_01.jpg
  شناسنامه : کنکورخارج کشور 91
  مبحث : گوارش
  سطح : فوق گلابی!
  توضیح : خیلی تست ساده ایه! الان امتحان نهایی هم اینطوری سوال نمیدن! ولی خب نکاتشو حتما یاد بگیرین! از همین تستای ساده، تستای سنگین میتونن طرح کنن!
  نکات :
  درمورد دستگاه گوارش کرم خاکی یاد می گیریم که :
  همه چیز خواره!پس آمیلاز برون سلولی داره!
  توی خاک راه میره و مواد آلی رو به چیزایی که سر راهش هستو میبلعه!سنگریزه هم میندازه بالا!
  برخلاف گنجشک و ملخ و مثل انسان حلق داره!
  دهان داره مثل گنجشک و ملخ و ما!مری هم داره مثل ما و گنجشک و ملخ!
  مثل گنجشک و ملخ و بر خلاف ما دندون نداره!پس گوارش مکانیکیش توی یه جای دیگه رخ میده!
  برخلاف ما و گنجشک و ملخ معده نداره!پس گوارش شیمیایی و مکانیکیش توی یه جای دیگه(روده)انجام میشه!
  مثل گنجشک و ملخ و برخلاف ما انسانا سنگدان و چینه دان داره!
  سطح داخلی رودش چین خوردس!برای افزایش سطح جذب!
  مسیر حرکت غذا : دهان=>حلق=>مری=>چینه دان=>سنگدان=>روده=>مخرج!
  غذا میادش تو دهنش!بعدش همینطوری از حلق کرم خاکی میادش پایین تر!با عضلات مری(دقت کنین این عضلات شبیه عضلات ساختار دستگاه گوارش ما هستن)میادش سمت چینه دان!توی چینه دانش ماهیچه هسش!این ماهیچه ها نسبت به ماهیچه های سنگدان و معده ضعیفه!توی چینه دان غذاش نرم و ذخیره میشه!بعدش میادش توی سنگدان!توی سنگدان شروع گوارش مکانیکی رو داریم!سنگدان با ماهیچه های قویش میادش اون سنگریزه های خورده شده رو تکون میده و اینطوری گوارش مکانیکی انجام میشه!توی سنگدان گوارش مکانیکی شروع و تموم میشه!بعد از سنگدان غذا میادش توی روده!توی روده غذا که الان خورد و له شده گوارش شیمیاییش شروع میشه!توی روده آنزیمای گوارش ترشح میشن و غذا رو هضم میکنن!بعدش تو همین روده غذا جذب میشه!توی روده گوارش شیمیایی و جذب شروع و تموم میشن! بعدش مواد اضافی+سنگریزه ها دفع میشن!
  توی کرم خاکی چیزی به اسم کیموس نداریم!
  سنگریزه های خورده شده توسط خودش توی همه جای لوله گوارش دیده میشن!
  درمورد دستگاه گوارش ملخ یاد می گیریم که :
  گیاه خواره!پس سلولاز باید توی دستگاه گوارشش توسط یه میکروبایی تولید بشه!
  از بخشای نرم گیاه استفاده میکنه!
  حلق نداره!در عوضش مری داره!این مریش از سمت دهان تا چینه دانش قطرش بیشتر میشه!مثل یه قیف!عضلاتش هم مثل عضلات مری ما هسش!
  دهان داره!اطراف دهانش یه سری صفحات آرواره مانند داره که گوارش مکانیکی رو شروع میکنن!
  مثل گنجشک و کرم خاکی و بر خلاف ما دندون نداره!پس گوارش مکانیکیش(بیرون از لوله گوارش:توسط صفحات آرواره مانند،توی لوله گوارش: سنگدان+معده) توی یه جای دیگه رخ میده!
  برخلاف کرم خاکی و مثل ما و گنجشک معده داره!پس میتونیم توی معدش اثر آنزیمای گوارشی روی غذا رو ببینیم!
  معدش هم گوارش شیمیایی و هم جذب رو انجام میده!
  اطراف معدش یه سری کیسه های معدی داره که آنزیمای کوارشی توی اونجا ساخته میشه و میریزن توی معدش!این کیسه ها جز دستگاه گوارش هستن ولی جز لوله گوارش نیستن!مثل غده کبد توی دستگاه گوارش ما!
  رودش جذب داره اما جذب غذا نه!جذب آب مواد دفعی!دقیقا مثل روده بزرگ ما!
  مسر حرکت غذا: دهان=>مری=>چینه دان=>سنگدان=>معده=>روده=>مخرج!
  غذا رو که میخواد بخوره اول توسط صفحات آرواره مانندش اطراف دهانش خوردشون میکنه یعنی شروع گوارش مکانیکی غذا!بعدش غذا رو میاره توی دهنش!از دهنش توسط مری غذا وارد چینه دان میشه!توی چینه دان دقیقا مثل چینه دان کرم خاکی غذا نرم و ذخیره میشه!چینه دانش هم مثل چینه دان کرم خاکی ماهیچه های ضعیفی نسبت به ماهیچه های سنگدان و معده داره!بعدش غذا میادش توی سنگدان!گوارش مکانیکی توسط ماهیچه های قوی سنگدان ادامه می یابد!!!بعدش غذا که الان حسابی خورد و له شده وارد محل شروع گوارش شیمیایی و جذب غذا که معده باشه میشه!توی معده آنزیمای گوارشی ساخته شده توی کیسه های معدی وارد معده میشه و روی غذا کار میکنن!تازه ماهیچه های معده هم گوارش مکانیکی رو ادامه میدن!توی همین محل غذای کاملا هضم شده جذب میشه!دقت کنین که شروع و پایان گوارش شیمیایی توی معدس!شروع جذب توی معده و پایانش توی رودس!شروع و پایان جذب غذا توی معدس!و همچنین پایان گوارش مکانیکی توی معدس!بعد از معده مواد باقی مونده و دفعی وارد روده میشن!توی روده آب مواد دفعی جذب میشه و مواد دفعی رو غلیظ میکنه!بعدش هم که معلومه!!
  معده ملخ عملش مثل روده کرم خاکیه!هردوشون عمل گوارش شیمیایی و جذب را انجام میدن!
  روده ملخ مثل کیسه صفرا و هزارلا وظیفه جذب آب رو داره!
  درمورد دستگاه گوارش گنجشک یاد می گیریم که :
  مثل کرم خاکی همه چیز خواره!پس آمیلاز برون سلولی داره!
  برخلاف کرم خاکی و ما و مثل ملخ حلق نداره!
  مری هم داره!چون مهره داره پس عضلاتش از نوع حلقوی و طولی هسش!
  دهان هم داره اما مثل کرم خاکی و ملخ و برخلاف ما دندون نداره!پس گوارش مکانیکیش توی یه جای دیگه انجام میشه!
  برخلاف کرم خاکی و مثل ملخ و ما معده داره!
  مسیر حرکت غذا : دهان=>مری=>چینه دان=>معده=>سنگدان=>روده=>مخرج!
  غذا رو میزنه تو رگ!بعدش از طریق مریش میفرسته توی چینه دان!دقیقا مثل بالاییاس مراحلش!بعدش غذا میادش توی معدش!توی معدش ساخت و ترشح آنزیمای گوارشی رو داریم!در اصل شروع گوارش شیمیایی غذا!ماهیچه های معده هم که خیلی قوین!پس گوارش مکانیکی رو شروع میکنن!بعدش از اینکه گوارش مکانیکی و شیمیایی غذا توی معده شروع شدش،غذا وارد سنگدان میشه!توی سنگدان دوباره گوارش مکانیکی انجام میشه!توی همین سنگدان گوارش مکانیکی تموم میشه!بعدش این غذای هضم شده میادش سمت روده!توی روده هم جذب داریم و هم گوارش شیمیایی!توی روده مواد هضم شده روشون گوارش شیمیایی انجام میشه و همین جا گوارش شیمیایی تموم میشه و هم اینکه مواد کاملا هضم شده توی روده جذب میشن!بعدش هم مواد دفعی میرن بیرون!
  گزینه 1 : تو گنجشک گوارش شیمیایی غذا توی معده شروع و توی روده تموم میشه!توی ملخ هم گوارش مکانیکی غذا در معده شروع نمیشه! توی دهان(اطراف دهان) توسط صفحات آرواره مانند شروع و توی معده گوارش مکانیکی تموم میشه!
  گزینه 2 : توی ملخ گوارش شیمیایی غذا تو معده شروع و همونجا هم تموم میشه! ولی تو گنجشک گوارش مکانیکی غرا از معده شروع میشه!
  گزینه 3 : برای گنجشک رو که توضیح دادم! اما درمورد کرم خاکی بگم که اصلا معده نداره!
  گزینه 4 : توی کرم خاکی گوارش شیمیایی غذا از روده شروع و همونجا تموم میشه و توی گنجشک هم که گفتم گوارش مکانیکی غذا از معده شروع میشه!
  یه جور دیگه!
  گوارش ... غذا در ...، همانند .. و برخلاف ...، از...شروع می شود.
  1)مکانیکی-گنجشک-کرم خاکی-ملخ-دومین محل ذخیره موقتی غذا
  2)شیمیایی-ملخ-گنجشک-کرم خاکی-بخش قبل محل ذخیره موقتی غذا
  3)مکانیکی-ملخ-کرم خاکی-گنجشک-دومین محل ذخیره موقتی غذا
  4)شیمیایی-ملخ-گنجشک-کرم خاکی-بخش قبل محل جذب مواد


 • همیار

  http://s9.picofile.com/file/8290553742/photo_2017_03_28_06_28_22.jpg
  شناسنامه : کنکور خارج کشور 91
  مبحث : گوارش
  سطح : آسون 🙂
  توضیح : تقریبا همه ساله درمورد صفرا سوال اومده!بخش جالب و جذاب وهم آسونه!نکاتشو حتما یاد بگیرین!
  نکات :
  درمورد صفرا یاد گرفتیم که :
  توسط کبد تولید و ترشح میشه!
  توی کیسه صفرا(زیر کبد) آبش گرفته میشه و بهش میگن تغلیظ!تازه توی کیسه صفرا ذخیره هم میشه!
  مواد تشکلیل دهندش: کلسترول+لسیتین+املاح(تشدید حرکات دودی روده)+رنگ های صفرا(از تجزیه هموگلوبین اریتروسیتای مرده توسط ماکروفاژا ایجاد شدن)+آب!
  رنگای صفرا شامل بیلی وردین و بیلی روبین هستش که اینا رنگ زرد ادرار و قهوه ای مدفوع(بر اثر آنزیمای گوارشی) رو ایجاد میکنن!
  خود صفرا میادش توی روده باعث ایجاد یه اومولسیون پایدار از لیپیدا میشه و اثر لیپاز پانکراس رو اونا رو آسون تر میکنه!(میادش لیپیدا رو تیکه تیکه میکنه)
  صفرا به هیچ وجه پروتئین و به تبع اون آنزیم نداره!
  بخشی از رنگای صفرا دوباره جذب خون میشن و قسمتی از اونا میادش تو کبد برای ساخت دوباره رنگا و قسمتی دیگش میره تو کلیه و رنگ زرد ادرار رو میسازه!
  درمورد سنگ صفرا یاد میگیریم که :
  از جنس کلسترول هستش!یعنی بر اثر رسوب کلسترول توی مجاری کبد،کیسه صفرا و یا مجرای مشترک ایجاد میشه!
  مانع ورود صفرا به روده میشه!
  بیماری های زیادی رو در پی داره که :
  یرقان: وقتی صفرا وارد روده نمیشه و تو مجاری میمونه،جذب خون میشه و چون رنگ داره،باعث زردی پوست میشه که همون یرقانه!
  کمبود ویتامین های محلول در چربی : خب صفرا توی جذب لیپیدا نقش خیلی مهمی داشت!پس وقتی نتونه رو لیپیدا اثر کنه،ویتامینای محلول در چربی(A,D,E,K) هم که از جنس لیپید هستن جذب نیمشن!
  اختلال در انقباض ماهیچه ها: ویتامین D توی جذب کلسیم نقش داره!اگه خب این ویتامین جذب نشه،کلسیم هم جذب نمیشه و انقباض ماهیچه ها مختل میشه!(البته این حالت توی واقیعت احتمالش زیر 1 هس!کنکوره دیگه!)
  اخلال در فرایند انعقاد خون: ویتامین K برای انعقاد خون لازمه!پس وقتی که جذب نشه توی انعقاد خون مشکل به وجود میادش!
  زرد تر شدن رنگ ادرار: وقتی رنگاش میان تو خون میرن تو کلیه و رنگ زرد ادرار رو میسازن!اما اندفه خیلی بیشترن و رنگ ادرار زرد تر میشه!
  آخرین نکتشو هم بگم که مدفوع چرب میشه!
  گزینه 1 : بخشی از صفرا توسط آنزیمای گوارشی توی روده تغییر پیدا میکنن و رنگ قهوه ای مدفوع رو میسازن!
  گزینه 2: هیچ کدوم از بخشای صفرا تحت تاثیر ماکروفاژا قرار نمیگیره! بلکه هموگلوبین اریتروسیتای مردس که توسط ماکروفاژا تجزیه میشه و رنگای صفرا رو میسازه!
  گزینه 3 : جمله خود کتابه! رنگای صفرا بر اثر بعضی بیماریای کبدی وارد خون میشن!
  گزینه 4 : بخشی از رنگای صفرا توی روده جذب میشن و میان توی خون و میرن توی کلیه و رنگ زرد ادرار رو میسازن و از بدن خارج میشن!
  یه جور دیگه!
  چند مورد عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟
  در انسان، بخشی از مواد رنگی صفرا، ...
  الف)توسط ماکروفاژها در خون تولید و به کبد می رود.
  ب)بر اثر بیماری های آنمی و مالاریا وارد خون می شود.
  ج)بر اثر ترشحات سلول های برون ریز پانکراس تغیر می کند.
  د)برای ورود به کلیه ها،از سرخرگ خروجی روده به کبد می رود.
  1)2
  2)1
  3)4
  4)3


 • همیار

  http://s9.picofile.com/file/8290625968/photo_2017_03_29_04_16_02.jpg
  شناسنامه : کنکور 95
  مبحث : تنفس
  سطح : آسون 🙂
  توضیح : فصل تنفس چنتا جای مهم داره که طراحا خیلی دوسش دارین!یکی بهش تنفس جانوریه!یکی فرایندای دم و بازدمه! یکی هم حجمای تنفسی و انعکاسای مربوط به دستگاه تنفسه!این بخشا خیلی خوب بخونین! در اصل کل ماهیت این فصل همین بخشاس!
  نکات :
  درمورد حجمای تنفسی یاد می گیریم که :
  هوای جاری : مقدار هواییه که توی یه دم و بازدم معمولی جابجا میشه!
  مفدارش 500 سی سی هستش که یک سومش توی مجاری تنفسی باقی میمونه و دو سومش وارد ششا میشه!
  وقتی که هوای جاری توی ششا هستش، این هواها توی ششا هستن : دو سوم هوای جاری+هوای باقی مانده+هوای ذخیره بازدمی
  هوای ذخیره دمی : وقتی که بعد از یه دم معمولی هوای جاری وارد ششامون شد،اگه عمل دم رو ادامه بدیم، این مقدار هوایی که وارد ششا میشه رو بهش میکن هوای ذخیره دمی یا مکمل!
  مقدارش حدودا 3100 سی سی هست!
  وقتی که هوای ذخیره دمی توی ششا هستش،این هواها توی ششا هستن : دو سوم هوای جاری+هوای باقی مانده+هوای ذخیره بازدمی+هوای ذخیره دمی
  هوای ذخیره بازدمی : وقتی که بعد از یه بازدم معمولی،عمل بازدم رو ادامه بدیم، این مقدار هوایی که از ششا خارج میشه رو بهش میگن هوای ذخیره بازدمی!
  مقدارش حدودا 1200 سی سی هستش!
  وقتی که هوای ذخیره بازدمی از ششا خارج شد،این هواها توی ششا هستن : هوای باقی مانده!
  هوای مرده : یک سوم از هوای جاری که نمیتونه وارد ششا بشه و توی مجاری تنفسی میمونه رو بهش میگن هوای مرده!
  مقدارش حدودا 165 سی سی هستش!
  این هوا توی این جاها هستش : بینی،نای،نایژه ها،نایژکا!
  مقدار اکسیژن بالا و دی اکسید کربن پایین داره!
  این هوا مبادله نمیشه!
  هوای شیپور استاش هم از این نوع هست!
  مقدارش ثابت و بستگی به قطر مجاری تنفسی داره!
  این هوا توی دم و بازدم جابجا میشه!چون تو مجاری تنفسیه وقتی که هوای مبادله شده میخواد از ششا بیاد بیرون این هوا رو هل میده و میاره بیرون!
  بین بقیه حجمای تنفسی کمترین مقدار رو داره!
  اولین هوای خروجی از دستگاه تنفسه!
  هوای باقی مانده : وقتی که همه هواها رو از ششا خارج کردیم،یه مقدار هوایی میمونه توی ششا که بهش میگن هوای مرده!
  مقدارش حدودا 1200 سی سی هست!
  این هوا از چسبیدن ششا هم جلوگیری میکنه!
  ظرفیت حیاتی : مقدار هواییه که یه فرد پس از یه دم عمیق،توی یه بازدم عمیق از ششاش خارج میکنه!
  شامل : دو سوم هوای جاری+هوای ذخیره دمی+هوای ذخیره بازدمی+هوای مرده
  حجم تنفسی : اگه بیایم تعداد دفعاتی که یه فرد توی یه دیقه تنفس میکنه رو بشماریم و تعدادشو در حجم هوای جاری ضرب کنیم، حجم تنفسی بدست میاد!
  ظرفیت کلی شش ها : مقدار هواییه که ششا میتونن وارد خودشون کنن!
  شامل : دو سوم هوای جاری+هوای ذخیره دمی+هوای ذخیره بازدمی+هوای باقی مانده
  هوای مرده که توی مجاری تنفسیه و وارد ششا نمیشه و نمیتونه جز ظرفیت کلی ششا باشه!
  ترتیب ورود هواها توی دم عادی و عمیق : هوای جاری(هوای مرده+دوسوم هوای جاری)+هوای ذخیره دمی
  ترتیب خروج هواها توی بازدم عادی و عمیق : هوای مرده+دو سوم هوای جاری+هوای ذخیره بازدمی
  توی ورزشکارا حجمای تنفسی به جز هوای مرده افزایش می یابد!
  توی افراد سیگاری حجمای تنفسی به جز هوای مرده کاهش می یابد!
  گزینه 1 : هوای مکمل و هوای مرده جز ظرفیت حیاتی محسوب میشن!
  گزینه 2 : خیلی تو آفسایده!هم هوای ذخیره دمی و هم هوای ذخیره بازدمی جز ظرفیت حیاتی هستن!
  گزینه 3 : هوای مرده جز ظرفیت حیاتی هست!ولی هوای باقی مانده جز هوای ظرفیت حیاتی نیس!
  گزینه 4 : هوای باقی مانده جز ظرفیت حیاتی نیست! ولی هوای ذخیره دمی جز ظرفیت حیاتی هست!
  یه جور دیگه!
  با توجه به منحنی اسپیروگرام در یک فرد سالم،میتوان... را برخلاف ....،جزیی از... محسوب کرد.
  1)اولین هوای خروجی از دستگاه تنفسی-دو سوم از هوای جاری-ظرفیت حیاتی
  2)هوای مرتبط با گیرنده های بویایی بینی-هوای باقی مانده-ظرفیت کلی شش ها
  3)آخرین هوای خروجی از شش ها در بازدم عمیق-هوای ذخیره دمی-ظرفیت حیاتی
  4)اولین هوای ورودی به شش ها در یک دم عادی-هوای باقی مانده-ظرفیت کلی شش ها


 • همیار

  http://s9.picofile.com/file/8290689468/photo_2017_03_30_00_16_56.jpg
  شناسنامه : کنکور 93
  مبحث : تنفس
  سطح : متوسط :|
  توضیح : این قسمتو بچه ها دوس ندارن! یکم بد قلقه! ولی خب طراح هم از همین جاهای نچسب سوال مطرح میکنه و ما رو اذیت میکنه!
  نکات :
  درمورد دستگاه تنفس پرندگان یاد می گیریم که :
  سازگاریای دستگاه تنفس پرندگان :
  کمترین مقدار اکسیژن موجود توی هوا رو میتونن جذب کنن!
  هموگلوبینشون تمایل بالایی برای ترکیب شدن با اکسیژن داره!
  مویرگای ماهیچه های پروازیشون زیاده! و به ماهیچه ها خونرسانی زیاده!
  میوگلوبین ماهیچه های پروازیشون همیشه مقداری اکسیژن با خودش داره و تو مواقعی که لازم باشه، آزادش میکنه!
  اجزای دستگاه گوارش پرندگان :
  1)حفره بینی
  2)نای
  3)2 تا شش :
  عضله ندارن!
  خاصیت ارنجاعی و لاستیکی دارن! این ویژگی به عمل دم و بازدم کمک میکنه!
  در ارتباط با دونوع هوای تهویه شده و تهویه نشده هستن!
  اندازشون طی تنفس تقریبا ثابته و تغییر نمیکنه!
  جریان هوا توشون همیشه از عقب به جلو هس!
  همیشه یه هوایی توشون هست و خالی نمیشن! مثل ششای ما که همیشه هوای باقی مونده توشون هس!
  4)9 تا کیسه هوادار :
  هوا رو توی خودشون ذخیره میکنن و نقشی تو تبادل گازا ندارن! و مویرگاشون زیاد نیس!
  توی دیواره خودشون یه عضلاتی دارن که با انقباض و استراحت اونا هوای داخل کیسه های هوادار تخلیه میشه!
  3 نوع هستن :
  1)کیسه های هوادار جلویی :
  توی هر شش دوتا و کلا 4 تا هستن!
  همیشه در ارتباط با هوای تهویه شده (دارای اکسیژن کم و دی اکسید کربن بالا و گرم) هستن!
  با نای ارتباط مستقیم ندارن! ارتباط غیرمستقیم دارن!
  در بالاترین موقیعت از بدن به همراه کیسه هوادار گردنی قرار دارن!
  2)کیسه های هوادار عقبی :
  توی هر شش دوتا و کلا 4 تا هستن!
  همیشه در ارتباط با هوای تهویه نشده (دارای اکسیژن بالا و دی اکسید کربن کم و سرد) هستن!
  با نای ارتباط مستقیم دارن!
  در پایین ترین موقیعت از بدن قرار دارن!
  3)کیسه های هوادار گردنی(اسمش خارج کتابه) :
  کلا یدونس و بین دوتا شش مشترکه!
  عمل دم : توی عمل دم همه کیسه های هوادار پر از هوا میشن! کیسه های هوادار جلویی از هوای تهویه شده و کیسه های هوادار عقبی از هوای تهویه نشده! 70 درصد از هوای ورودی به دستگاه تنفسی وارد کیسه های هوادار عقبی(تو هرکدوم 17.5 درصد) میشه و 30 درصد دیگش وارد ششا میشه! این 30 درصد هوای ورودی به ششا هوایی که از دم قبلی مونده توی ششا رو هل میده و وارد کیسه های هوادار جلویی میکنه!
  توی این عمل :
  ششا در ارتباط با هوای تهویه نشده و تهویه شده هستن!
  همه کیسه های هوادار پر از هوا هستن و فشارشون کم(منفی) هست!
  داخل نای هوای تهویه نشده وجود داره!
  عمل بازدم : توی عمل بازم همه کیسه های هوادار خالی میشن! کیسه های هوادار جلویی هوای تهویه شده رو وارد نای و کیسه های هوادار عقبی هوای تهویه نشده رو وارد ششا میکنن! 30 درصد از هوای ورودی که توی عمل دم وارد ششا شده بود و الان 70 درصد از کیسه های هوادار عقبی وارد ششا شده و در کل 100 درصد هوا توی ششا برای تهویه قرار داره!
  همه کیسه های هوادار خالی شدن و فشارشون زیاد(مثبت) شده!
  داخل نای هوای تهویه شده وجود داره!
  جریان هوا توی ششا یه طرفس!
  جریان هوا توی کیسه های هوادار، نای و دستگاه تنفس دو طرفس!
  اندازه کیسه های هوادار عقبی بزرگتر از اندازه کیسه های هوادار جلویی و گردنیه!
  مسیری که هوای دمی توی نای طی میکنه از هوای بازدمی بیشتره!
  گزینه 1 : توی دم همه کیسه های هوادار پر میشن و هوا میگیرن! برای اینکه این کیسه ها هوا بگیرن باید فشار داخلشون کم( منفی) شه!
  گزینه 2 : این گزینه درمورد هوای کیسه های هوادار جلویی و گردنی درسته!توی دم هوایی که توی ششا هست،وارد این کیسه های هوادار میشه! ولی توی دم هوا تازه به کیسه های هوادار عقبی وارد میشه!
  گزینه 3 : این گزینه درمورد کیسه های هوادار عقبی درسته! این کیسه ها توی عمل بازدم هوای پراکسیژن و تهویه نشده رو خارج و وارد ششا میکنن! ولی توی بازدم کیسه های هوادار جلویی هوای کم اکسیژن و تهویه شده رو از خودشون خارج و وارد نای میکنن!
  گزینه 4 : خیلی تو آفسایده!همه کیسه های هوادار توی عمل بازدم هوای تهویه شده ندارن! اون کیسه های هوادار جلویی هستن که هوای تهویه شده دارن! تازه! توی بازدم هوای کیسه های هوادار جلویی وارد نای(مجاری تنفسی) میشه و هوای کیسه های هوادار عقبی وارد ششا میشن که شش جز مجاری تنفسی نیس!
  یه جور دیگه!
  کدام گزینه عبارت زیر را به طور نادرست تکمیل می کند؟
  در جانوری که در فصل تولید مثل دم خود را بلند می کند، در حین عملی که ...
  1)70 درصد از هوای ورودی به دستگاه تنفس وارد کیسه های هوادار عقبی می شود،هوای پر اکسیژن از نای می گذرد.
  2)در نای فقط هوای کم اکسیژن و تهویه شده یافت می شود،فشار داخل همه کیسه های هوادار مثبت می شود.
  3)در همه کیسه های هوادار فشار مثبت ایجاد می شود، هوای تهویه شده از کیسه های هوادار جلویی وارد شش ها می شود.
  4)35 درصد هوای پراکسیژن از سمت چپ بدن وارد شش ها می شود،همه کیسه های هوادار جلویی خالی می شوند.


 • همیار

  http://s9.picofile.com/file/8290703800/photo_2017_03_30_07_31_51.jpg
  شناسنامه : کنکور93
  مبحث : تنفس
  سطح : آسون 🙂
  توضیح : یکی دیگه از بخشای موردعلاقه طراحا! عمل دم و بازدم خیلی مهمن! حتما باید یه انیمشین تو ذهنتون داشته باشین ازش! چون اینطوری خیلی راحتر یاد میگیرین!
  نکات :
  درمورد دم یاد می گیریم که :
  وقتی میخوایم عمل دم رو انجام بدیم،قفسه سینه میادش بالا! لایه خارجی پرده جنب به بخش درونی قفسه سینه متصله و وقتی که قفسه سینه(جناغ+دنده ها) بیادش بالا،پرده خارجی لایه جنب هم کشیده میشه! وقتی که لایه خارجی پرده جنب کشیده شدش،یه فشار منفی و مکش بین دو لایه پرده جنب ایجاد میشه و در اثر این فشار منفی و مکش پرده داخلی لایه جنب هم کشیده میشه! پرده داخلی لایه جنب به قسمت خارجی ششا متصله و وقتی که پرده خارجی کشیده میشه،لایه خارجی ششا هم کشیده میشه و در نتیجه ششا باز میشن و داخل ششا فشار منفی و مکش ایجاد میشه و هوا وارد ششا میشه!
  عمل دم عملی انرژی خواه هستش! یعنی عمل فعالیه! ATP میخوادش!
  ماهیچه هایی که به عمل دم کمک میکنن :
  1)دیافراگم :
  ماهیچه ای مخطط و در حالت استراحت به شکل گنبدی هست که هم اعصاب خودمختار و هم اعصاب پیکری بهش عصب دهی میکنن!
  به بخش تحتانی(زیر) پرده جنب متصله و با انقباض خودش به عمل دم کمک میکنه!
  وقتی که منقبض بشه، شکلش مسطح(تخت) میشه و پرده جنب رو میکشه و یه فشار منفی باز توی ششا ایجاد میشه و در نتیجه هوا وارد ششا میشه!
  توی تنفس عادی و آروم مهمترین نقش در حرکات ششا رو داره!
  2)عضلات بین دنده ای
  3)ماهیچه های شکمی : توی تنفس شدید نقش دارن!
  توی عمل دم دنده ها و جناغ به سمت بیرون و بالا حرکت میکنن(مثل این خروسا که سینشونو سپر میکنن) و دیافراگم مسطح(تخت) میشه!
  درمورد بازدم یاد می گیریم که :
  وقتی میخوایم هوایی که توی ششا تبادل و تهویه شده رو از ششا خارج کنیم،قفسه سینه(جناغ+دنده ها) به سمت داخل و پایین حرکت میکنن و پرده جنب رو هب میده به داخل و فشار داخل ششا رو افزایش میدن تا مکش(فشار منفی) کم تر و به سمت مثبت شدن میل کنه و در نتیجه به کمک خاصیت ارتجاعی و لاستیکی ششا،هوا از داخل ششا میادش بیرون!
  برخلاف دم، عملی بدون انرژیه!البته بازدم عمیق انرژی خواهه!بخاطر انقباض ماهیچه ها!
  ماهیچه هایی که به عمل بازدم کمک میکنن :
  1)دیافراگم :
  ماهیچه ای مخطط و در حالت استراحت به شکل گنبدی هست که هم اعصاب خودمختار و هم اعصاب پیکری بهش عصب دهی میکنن!
  به بخش تحتانی(زیر) پرده جنب متصله و با استراحت خودش به عمل بازدم کمک میکنه!
  وقتی که استراحت کنه، شکلش گنبدی میشه و پرده جنب رو هل میده به سمت بالا و فشار منفی رو به فشار مثبت حرکت میکنه و در نتیجه هوا از ششا خارج میشه!
  توی تنفس عادی و آروم مهمترین نقش در حرکات ششا رو داره!
  2)عضلات بین دنده ای
  3)ماهیچه های شکمی : توی تنفس شدید نقش دارن!
  توی عمل بازدم دنده ها و جناغ به سمت داخل و پایین حرکت میکنن و دیافراگم گنبدی شکل میشه!
  برسی تست :
  مهم ترین عضله ای که توی تنفس آروم نقش داره، همون دیافراگمه!
  گزینه 1 : وقتی که یافراگم مسطح و صاف بشه، عمل دم اتفاق افتاده و توی عمل دم جناغ و دنده ها به سمت جلو و بیرون وبالا حرکت میکردن!
  گزینه 2 : وقتی که دیافراگم گنبدی(غیرمسطح) میشه،عمل بازدم اتفاق افتاده و توی بازدم کیسه های هوایی باز نمیشه و بسته و جمع میشن تا هوا از ششا خالی شه!
  گزینه 3 : وقتی که دیافراگم گنبدی(غیرمسطح) میشه،عمل بازدم اتفاق افتاده و توی بازدم جناغ و دنده ها به سمت داخل و پایین و عقب حرکت میکنن!
  گزینه 4 : وقتی که یافراگم مسطح و صاف بشه، عمل دم اتفاق افتاده و توی عمل دم یک سوم هوای جاری(هوای مرده) توی مجاری تنفسی باقی میمونه!
  یه جور دیگه!
  درمورد اعمال دم و بازدم کدام مورد صحیح است؟
  1)با افزایش کلسیم سیتوپلاسم سلول های ماهیچه ای دیافراگم، در اثر کاهش فشار منفی در شش ها،کیسه های هوایی باز می شوند.
  2)با نزدیک شدن جناغ و دنده ها به دهان،در اثر افزایش فشار منفی در شش ها،حدود یک سوم از هوای جاری وارد شش ها می شود.
  3)پایین آمدن بیش از حد دنده ها و جناغ، میتواند نشان دهنده وارد شدن هوای ذخیره دمی علاوه بر هوای جاری به شش ها باشد.
  4)انقباض بیش از حد عضله ای که در تنفس آرام مهمترین نقش را در حرکات شش ها دارد، نشان دهنده وجود 5 هوا در دستگاه تنفس است.


 

پربازدیدهای هفته