فیزیک


  • دانش آموزان آلاء

    سلام و درو خواستم ازتون تشکر کنم بخاطر چنین اساتید گرانبهایی تو مجموعه الا،استاد طلوعی حرف ندارن خوشحالم ک با شما اشنا شدم، و امیداورام تمام دوستان الاییمون و خودم بتونیم زحماتتون رو جبران کنم