تعادل پیش 1


 • دانش آموزان آلاء

  فشار تعادلی ب چی بستگی داره ؟؟؟!!!


 • دانش آموزان آلاء

  ینی چی به چی بستگی داره؟؟
  فشار رو افزایش بدیم تعدل به سمت تعداد مول کمترگازی پیش میره
  فشار رو کاهش بدیم تعادل به سمت تعداد مول گازی بیشتر پیش میره


 • دانش آموزان آلاء

  @10-roya39 تغییرات فشار فقط روی جابجایی هایی تاثیر داره که تعداد مول های گازی دو طرف در ان ها با یا دیگر برابر نباشد


 • دانش آموزان آلاء

  @omid.pa در تعادل پیش 1 گفته است:

  @10-roya39 تغییرات فشار فقط روی جابجایی هایی تاثیر داره که تعداد مول های گازی دو طرف در ان ها با یا دیگر برابر نباشد
  و تعادل حتما ماده گازی داشته باشه


 • دانش آموزان آلاء

  و به تعادل هایی که اصلا مول گازی ندارن وهمچنین تعداد مولی گازی دو طرف یکسان باشد بی اثر است


 • دانش آموزان آلاء

  اینکه👈 اگ فقط یک ماده ی گازی شکل در تعادل باشه تغییر فشار یا تغییر غلظت بر غلظت و فشار تعادلی بی تاثیره درسته؟؟؟!


 • دانش آموزان آلاء

  @10-roya39 در تعادل پیش 1 گفته است:

  اینکه👈 اگ فقط یک ماده ی گازی شکل در تعادل باشه تغییر فشار یا تغییر غلظت بر غلظت و فشار تعادلی بی تاثیره درسته؟؟؟!

  نه یکی باشه تاثیر داره • @10-roya39 در تعادل پیش 1 گفته است:

  اینکه👈 اگ فقط یک ماده ی گازی شکل در تعادل باشه تغییر فشار یا تغییر غلظت بر غلظت و فشار تعادلی بی تاثیره درسته؟؟؟!

  بزارین یکم درستش کنم
  در تعادل هایی که در انها kتعادل شامل غلظت یک مادس
  غلظت ماده ی مورد نظر فقط تابع دماس
  ینی تغییر در هر عاملی به هر شکلی که باشه
  نمیتونه غلظت تعادلی موثر باشه اما فشار رو تغییر میده


 

پربازدیدهای هفته

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.