ادامه مطلب رازهای پشت پرده کنکوری های رتبه برتر


 • دانش آموزان آلاء

  گاهی به خود می اندیشیم :
  من کیم ؟کجام من لیاقت دارم من واقعا می تونم من آخه ..............این طوریه زندگیم این............مشکلو دارم خانواده..............اینطورین خلاصه ..............همه هزاران دلیل برای نرسیدن به خواسته ها روبه روی ماظاهرمیشوند

  ولی آیابه طورمثال اینگونه اندیشیده اید : من مینام با مشکلات زیادی که توی هرزندگی چه فقیرچه غنی موج میزند
  من انسانم باقدرت عقل ودرایت وروح خدا درمن است ومن خدای جسم وروح خود هستم ومن می توانم خودرا کنترل کنم ونفسم را به دستان خویش بگیرم واورافرمان دهم نه اومرا وقتی دیگران موفق هستند چرا من نتوانم باشم من هم میتوانم
  ممکن هست درمسیر راه من به هدفم ،مثل جاده خم وپیچ هایی باشد ولی من باقدرت فکر وانرژی زیادی که ایجاد می کنم به هدف ومقصد راهم میرسم.....

  چرا اینگونه نمی اندیشیم چرا اینگونه عمل نمی کنیم ؟؟؟/

  ادامه رازهای پشت پرده کنکوری های رتبه برتر

  داشتن مدیریت زمانی : ماهم می توانیم مدیریت زمانی داشته باشیم به گونه ای که خودراکنترل کنیم واز عادت هایی که باعث میشود زمانما ازدست برود بپرهیزم مثال:چت گروهی ممنوع تماشای فیلم وسریال ممنوع حرف زدن تلفنی ممنوع کارهای غیرضروری ممنوع دوست ها ممنوع فضای مجازی ممنوع خلاصه هرچیزی که باعث میشه زمان شمارو هدربده ممنوع
  مامیتوانیم برنفس خود غلبه کنیم ودیگربه کارهای بیهوده ای که عادت کرده ایم نزدیک نشویم لااقل درزمان حساس کنکور مامیتوانیم زمان خودراکنترل کرده

  داشتن اعتماد به نفس :ما هم می توانیم به خودانرژی +دهیم وهرچیزی که انرژی _دارد ازخود دور ویا حس آن هارا به +تبدیل کنیم
  خودباوری :ما هم می توانیم خودباوری روحی داشته باشیم چون می توانیم به هدفمون برسیم

  ..............
  ............

  این ها همه رازهای پشت پرده نبودند ولی اشاراتی به همان راز ها بودند

  ولی اصلی ترین راز پشت پرده کنکوری های رتبه برتر این هست
  ایمان داشتن به خود وتوانایی های نهفته در خود
  دوست داری شغلی که عاشقشی داشته باشی پس نق نزن دست به کارشو دلیل نیار برای نتونستن ونرسیدن به هدف

  دلیل بیار برای زندگی کردن نفس کشیدن

  به دست فروش بنگر به رفتگر بنگر به آبدارچی بنگر به بقال محله بنگر به واکسی بنگربه بیسواد بنگربه شغل های بنگر که ازدید جامعه دارای احترام خاصی نیستن وارجحیت ندارند دردید من این ها اگرنباشند بخشی ازجامعه دچارتزلزل می شود

  ولی با خود نیندیشیده اید چرا ؟؟رفتگر بقال ....که هرکدام درجامعه دارای فرزندی هستند واین ها دوست دارند فرزندانشان تحصیلات بالاتری داشته باشدجواب : به خاطراینکه دوست دارند به هدف های که خود نرسیده اند( دلیل :همین افکار وانرژی منفی که ما ایجاد می کنیم داشتند )فرزندانشان دستیابی پیداکنند آن ها همه تلاش خویش را می کنند تا وسایل تحصیل فرزندانشان فراهم شود تاروزی شخصی مثل ما به فرزندان آنها دید طبقاتی نداشته باشد بلکه به خاطر سطح سواد ودانایی آن ها به فرزندانشان احترام بگذارداحترامی که ما به خود رفتگر وبقال دست فروش و ......نگذاشتیم این یه دلیل ومثال از دید من بود چه بسا همه پدرمادرها دوست دارند فرزندانشان سطح علمی وسطح فرهنگی بالایی داشته باشند زیرا هرچقدر علم انسان زیادترباشد راحتر برمشکلات غلبه می کند وزندگی را راحت تر میپذیرد

  چرا افکاروانرژی منفی را درخود می پرورانیم اینها همه مانع رسیدن من وتو به خواسته هایمان می شود .تا زمان هس درست راه را تشخیص دهیم ودرست قدم بگذاریم

  این بود مطلب من هر عنوان واسم که برده شده یه مثال بود از شغل هایی که نامبردم وکسانی که این شغل هارا دارند عذر می خواهم وبه آن ها وزحمتشان احترام می گذارم

  باشد که همه ما درکنکوربه هدفمان برسیم ورستگارشویم صلوات


 

کاربران فعال این بخش

14
آنلاین

18.4k
کاربران

8.0k
موضوع ها

562.4k
دیدگاه‌ها