ساده ترین راه حفظ لغات در گنجینه ذهنمان تا آخر عمر


 • دانش آموزان آلاء

  رازهای رمز کردن لغات انگليسی و حفظ معانی آن به کمک روش رمزگردانی
  آنها:
  ۱)اولين راز آن اين است که وقتی يک لغت انگليسی که قرار است معنی آن را به خاطر بسپاريم به اين
  فکر نکنيم که لغت انگليسی است و مانند لغات فارسی آن را تلفظ کنيم و آن را به لغت نزديک از نظر
  ساختار و تلفظش تبديل نماييم
  ۲)راز سادهی ديگر برای به خاطر سپردن لغات انگليسی اين است که لغات را تند بخوانيم تا بتوانيم برای
  آن وزن و آهنگی ايجاد کنيم که در خاطرمان بماند. بهترين حالت آن زمانی است که اين تلفظ با معنی آن
  در ارتباط هرچند کوچک باشد.
  ۳)يکی ديگر از روشهای حفظ لغات اين است که تلفظ انگليسی آن را به صورت فارسی نوشته و روی آن
  کمی متمرکز شويم تا حافظه تصويريمان هم بکار رود
  سوالاتی که در اينجا ممکن است برای ما و شما ايجاد شود اين است که اين روش بر چه
  مبنايی است و آيا روشی علمی است؟
  key word در اينجا بايد گفت که بله. اين روش در سال ۱۹۷۵ توسط جناب آقای ادکينسون ابداع شد که
  ناميده میشد. method
  ۲
  نردبا ن موفقیت
  www.zistamoozan.ir
  ايشان اين موضوع را مطرح نمودند که ما میتوانيم به جای اينکه لغات را به صورت طوطیوار حفظ
  کنيم آنها را به هم قلاب کرده و بين آنها با هم ويا آنها با معانيشان ارتباط برقرار کنيم. که بعدها دانشمندان
  زيادی آمدند که روشهای مختلف
  برای اين قلاب کردن را ارائه نمودند که در حفظ و يادگيری بسيار موثر میباشند. اين قلاب کردن نيز
  روشها، ترفندها و رمزو رازهای خودشان را دارند که افراد و دانشمندان زيادی در اعصار مختلف به آنها
  يا رمزگردانی میباشد. Encoding دست پيدا کرده و آنها را ثبت نمودهاند. يکی از اين روشها
  رمزگردانی روشی است که در آن به کمک تصويرسازی و راه حلهای ساده اين کار را انجام میدهيم.
  مسالهی ديگری که در اينجا برای ما پيش میآيد و سوالاتی را در ما ايجاد میکند اين است که بيشتر
  اساتيد يادگيری زبان انگليسی معمولا بهترين روش يادگيری لغات انگليسی را مطالعه ی لغات در
  ديکشنریهای انگليسی به انگليسی میدانند پس رمزگردانی به چه درد میخورد؟
  خوب در اينجا بايد به اين موضوع اشاره نماييم که با روش رمزگردانی حتی اگر شما مدتها از زبان
  انگليسی فاصله بگيريد باز هم معنی آنها از خاطرتان خارج نمیشود و در واقع معنی آن لغت در سمت
  راست از نيمکرههای مغز شما يا به عبارت بهتر در حافظهی بلند مدت شما ثبت شده است پس برای
  بازگشت مجدد بعد از مدتها فاصله به زبان انگليسی کار دشواری نخواهد بود.
  ۳
  نردبان موفقیت
  www.zistamoozan.ir
  سوال بعدی که در يادگيری لغات زبان برای ما پيش می آيد اين است که اصول صحيح مراحل
  يادگيری لغات چگونه است؟
  خوب در اينجا بايد گفت کاملترين يادگيری لغات انگليسی ۴ مرحله دارد که شامل
  اول)تلفظ صحيح
  دوم)معنی يا معانی آنها(به صورت کامل و دقيق)
  سوم)کاربرد آن لغت و
  چهارم)ديکته و طرز صحيح نوشتن آن میباشد که تک تک اين مراحل برای يک يادگيری اصولی
  ضروری میباشد.
  ۴
  نردبان موفقیت
  www.zistamoozan.ir


 

کاربران فعال این بخش

27
آنلاین

18.3k
کاربران

8.0k
موضوع ها

560.8k
دیدگاه‌ها