نکات مربوط به مهندسی ژنتیک


 • ناظم ادمین

  @دانش-آموزان-آلاء
  🔴🔴نکات مربوط به مهندسی ژنتیک (قسمت اول)

  💉اولین محصولی که با استفاده از مهندسی ژنتیک بدست آمد rRNA مربوط به قورباغه افریقایی بود

  💉اولین جاندار مورد دست ورزی انسان و دستکاری شده توسط مهندسی ژنتیک باکتری اشرشیا کلای بود

  💉برای استخراج ژن و کارهای مربوط به مهندسی ژنتیک نمیتوان از هر سلول بدن استفاده کرد مثلا نمیتوان از سلول های بدون هسته مثل RBC استفاده کرد

  💉آنزیم محدود کننده یک آنزیم باکتریایی است و در یو کاریوت ها تولید نمیشود یعنی ژن آن قطعا بر روی DNA حلقوی است ولی میتواند درون سلول یوکاریوتی فعالیت کند

  💉آنزیم محدود کننده فقط توانایی شکستن پیوند فسفودی استر را دارد و آنزیم لیگاز فقط توانایی تشکیل فسفودی استر را دارد ولی DNAپلیمراز هم توانایی تشکیل و هم شکستن این نوع پیوند را دارد

  💉وکتور ها عواملی هستند که ژن های مورد نظر مارا به درون سلول مورد نظر وارد میکنند و فقط یک جایگاه تشخیص آنزیم برای هر ژن دارند

  💉برای اتصال ژن مورد نظر به DNAباکتری و تشکیل DNA نوترکیب از آنزیم لیگاز استفاده میشود که 4 پیوند فسفودی استر را تشکیل میدهد و در پی آن 4 مولکول آب تولید میشود

  💉پلازمید یا DNAکمکی مربوط به همه یا بیشتر باکتری ها نیست بلکه فقط بعضی از باکتری ها پلازمید دارند

  💉پلازمید دارای ژن هایی مستقل از DNA اصلی است مثل ژن مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک و همانند سازی آن هم مستقل از DNA اصلی است
  @pouryarahimi


 • ناظم ادمین

  🔴🔴🔴نکات مربوط به مهندسی ژنتیک ( قسمت دوم )

  💉برای تهیه ی یک پروتئین از طریق مهندسی ژنتیک و DNA نوترکیب باید در سه مرحله از یک نوع آنزیم محدود کننده استفاده کرد
  🔹بریدن DNA
  🔹بریدن پلازمید
  🔹بریدن DNA نوترکیب در مرحله استخراج ژن

  💉مولکول های DNA دارای بار الکتریکی منفی هستند و به همین دلیل در الکتروفورز در ژل به سمت قطب مثبت میدان الکتریکی حرکت میکنند

  💉در الکتروفورز مولکول های مختلف مثل DNA بر اساس بار الکتریکی و اندازه جدا میشوند و به صورت ردیف هایی مشاهده میشوند

  💉فقط دارو هاو مواد پروتئینی مورد نیاز را میتوان از طریق مهندسی ژنتیک به دست آورد و سایر مواد آلی مثل لیپید و کربوهیدرات را نمیتوان از این طریق به دست آورد

  💉توجه کنید که در ژن درمانی ژن ناقص از بدن بیمار خارج نمیشود و فقط نسخه ی سالم همان ژن به سلول افزوده میشود

  💉در ژن درمانی اگر مشکل ژن از والدین به ارث رسیده باشد و عمل ژن درمانی در ناحیه ای خاص از بدن مثل مغز استخوان انجام گیرد در این صورت این فرد میتواند این ژن ناقص را به نسل بعد منتقل کند چون DNA گامت آن همچنان دارای نقص است

  💉دقت کنید که در استفاده از تفنگ ژنی ژن مستقیما به سلول هدف شلیک میشود و هیچ وکتوری در کار نیست

  💉دالی یک جانور تراژنی نیست چون هیچ تغییری در ژنوم آن ایجاد نشده است

  💉در محتوای ژنوم دالی هم ژنوم سلول غده ی پستانی و هم ژنوم بخشی از ژنوم گوسفند دهنده ی تخمک فاقد هسته است چون در میتوکندری این تخمک فاقد هسته DNA حلقوی وجود دارد

  💉رویانا اولین جانور شبیه سازی شده ی ایرانی است که از هسته ی یک سلول لاله گوش گوسفند نر کلون شده است
  @pouryarahimi


وارد شوید تا پست بفرستید
 

کاربران فعال این بخش

0
آنلاین

20.1k
کاربران

9.6k
موضوع ها

633.8k
دیدگاه‌ها