عربی امتحان نهایی


 • دانش آموزان آلاء

  سلام . امسال امتحان نهایی عربی دارم یعنی عربی صفر صفرن و خیلی بدم میاد امسالم یه معلمی از شانس ما تو تورمون افتاده که خودشم نمیفهمه چی میگه و کلا عربی غولی شده واسه خودش برا کل مدرسه . کتاب سیر تا پیاز عربی رو گرفتم ولی یه ساعت که میخونم سرم صدا میده به نظرتون چیکار کنم ؟ کل دروس ( حالا ریاضی به کنار ) برا ۲۰ نهایی میرم ولی این عربی مطمنم اگه اینجوری پیش بره ۵ هم نمیارم حتی معنیش . یه مشاوره میخواستم ازتون . عربی ناصح زاده رو هم تابستون تا قبل ترجمه دیدم و عالی تدریس کردن و تا اونجا تقریبا یه چیزی حالیم میشه


 • ادمین

  @m_azad20 در عربی امتحان نهایی گفته است:

  سلام . امسال امتحان نهایی عربی دارم یعنی عربی صفر صفرن و خیلی بدم میاد امسالم یه معلمی از شانس ما تو تورمون افتاده که خودشم نمیفهمه چی میگه و کلا عربی غولی شده واسه خودش برا کل مدرسه . کتاب سیر تا پیاز عربی رو گرفتم ولی یه ساعت که میخونم سرم صدا میده به نظرتون چیکار کنم ؟ کل دروس ( حالا ریاضی به کنار ) برا ۲۰ نهایی میرم ولی این عربی مطمنم اگه اینجوری پیش بره ۵ هم نمیارم حتی معنیش . یه مشاوره میخواستم ازتون . عربی ناصح زاده رو هم تابستون تا قبل ترجمه دیدم و عالی تدریس کردن و تا اونجا تقریبا یه چیزی حالیم میشه

  سلام، توی مباحث پایه ای مشکل دارید. فیلم های استاد جلادتی یا استاد ناصح زاده رو حتما ببینید و تست بزنید (مداوم و مستمر)


 • دانش آموزان آلاء

  @mohammadhassan
  پایه رو با ناصح زاده تا جایی پیش رفتم . به نظرتون بنی هاشمی بگیرم و یه سر ازمون هاش رو خودم حل کنم چطوره ؟
  بعد برم سراغ سوال های ترکیبی ؟ الا از قواعد سوم و معنی هیچی نمیدونم • @mohammadhassan در عربی امتحان نهایی گفته است:

  @m_azad20 در عربی امتحان نهایی گفته است:

  سلام . امسال امتحان نهایی عربی دارم یعنی عربی صفر صفرن و خیلی بدم میاد امسالم یه معلمی از شانس ما تو تورمون افتاده که خودشم نمیفهمه چی میگه و کلا عربی غولی شده واسه خودش برا کل مدرسه . کتاب سیر تا پیاز عربی رو گرفتم ولی یه ساعت که میخونم سرم صدا میده به نظرتون چیکار کنم ؟ کل دروس ( حالا ریاضی به کنار ) برا ۲۰ نهایی میرم ولی این عربی مطمنم اگه اینجوری پیش بره ۵ هم نمیارم حتی معنیش . یه مشاوره میخواستم ازتون . عربی ناصح زاده رو هم تابستون تا قبل ترجمه دیدم و عالی تدریس کردن و تا اونجا تقریبا یه چیزی حالیم میشه

  سلام، توی مباحث پایه ای مشکل دارید. فیلم های استاد جلادتی یا استاد ناصح زاده رو حتما ببینید و تست بزنید (مداوم و مستمر)

  ایشون نهایی میخونن و 1یا 2هفته مونده به امتحانات.تست زدن در این مواقع؟؟؟ • @m_azad20 در عربی امتحان نهایی گفته است:

  سلام . امسال امتحان نهایی عربی دارم یعنی عربی صفر صفرن و خیلی بدم میاد امسالم یه معلمی از شانس ما تو تورمون افتاده که خودشم نمیفهمه چی میگه و کلا عربی غولی شده واسه خودش برا کل مدرسه . کتاب سیر تا پیاز عربی رو گرفتم ولی یه ساعت که میخونم سرم صدا میده به نظرتون چیکار کنم ؟ کل دروس ( حالا ریاضی به کنار ) برا ۲۰ نهایی میرم ولی این عربی مطمنم اگه اینجوری پیش بره ۵ هم نمیارم حتی معنیش . یه مشاوره میخواستم ازتون . عربی ناصح زاده رو هم تابستون تا قبل ترجمه دیدم و عالی تدریس کردن و تا اونجا تقریبا یه چیزی حالیم میشه

  رشتتون چییه؟


 • دانش آموزان آلاء

  @parastu23
  تجربی • @m_azad20 در عربی امتحان نهایی گفته است:

  @parastu23
  تجربی

  ببین منم عربیم ضعیفه.
  ترجمه و لغت بخون....تا اینجا 7یا8 نمره گرفتی.
  صغحات کتاب حفظ کن.
  معنی تمرنات و کارگاه ترجمه حفط کن • از قواعد چیزی نمیدونی؟؟؟
  ذهب ذهبا ........... حفط کردی؟14ضیغه ماضی و مضارع؟؟


 • ادمین

  @parastu23 در عربی امتحان نهایی گفته است:

  @mohammadhassan در عربی امتحان نهایی گفته است:

  @m_azad20 در عربی امتحان نهایی گفته است:

  سلام . امسال امتحان نهایی عربی دارم یعنی عربی صفر صفرن و خیلی بدم میاد امسالم یه معلمی از شانس ما تو تورمون افتاده که خودشم نمیفهمه چی میگه و کلا عربی غولی شده واسه خودش برا کل مدرسه . کتاب سیر تا پیاز عربی رو گرفتم ولی یه ساعت که میخونم سرم صدا میده به نظرتون چیکار کنم ؟ کل دروس ( حالا ریاضی به کنار ) برا ۲۰ نهایی میرم ولی این عربی مطمنم اگه اینجوری پیش بره ۵ هم نمیارم حتی معنیش . یه مشاوره میخواستم ازتون . عربی ناصح زاده رو هم تابستون تا قبل ترجمه دیدم و عالی تدریس کردن و تا اونجا تقریبا یه چیزی حالیم میشه

  سلام، توی مباحث پایه ای مشکل دارید. فیلم های استاد جلادتی یا استاد ناصح زاده رو حتما ببینید و تست بزنید (مداوم و مستمر)

  ایشون نهایی میخونن و 1یا 2هفته مونده به امتحانات.تست زدن در این مواقع؟؟؟

  اگه نوبت اول رو بگیم بله زمان کمه ولی تا نوبت دوم خیلی وقت هست. • @mohammadhassan در عربی امتحان نهایی گفته است:

  @parastu23 در عربی امتحان نهایی گفته است:

  @mohammadhassan در عربی امتحان نهایی گفته است:

  @m_azad20 در عربی امتحان نهایی گفته است:

  سلام . امسال امتحان نهایی عربی دارم یعنی عربی صفر صفرن و خیلی بدم میاد امسالم یه معلمی از شانس ما تو تورمون افتاده که خودشم نمیفهمه چی میگه و کلا عربی غولی شده واسه خودش برا کل مدرسه . کتاب سیر تا پیاز عربی رو گرفتم ولی یه ساعت که میخونم سرم صدا میده به نظرتون چیکار کنم ؟ کل دروس ( حالا ریاضی به کنار ) برا ۲۰ نهایی میرم ولی این عربی مطمنم اگه اینجوری پیش بره ۵ هم نمیارم حتی معنیش . یه مشاوره میخواستم ازتون . عربی ناصح زاده رو هم تابستون تا قبل ترجمه دیدم و عالی تدریس کردن و تا اونجا تقریبا یه چیزی حالیم میشه

  سلام، توی مباحث پایه ای مشکل دارید. فیلم های استاد جلادتی یا استاد ناصح زاده رو حتما ببینید و تست بزنید (مداوم و مستمر)

  ایشون نهایی میخونن و 1یا 2هفته مونده به امتحانات.تست زدن در این مواقع؟؟؟

  اگه نوبت اول رو بگیم بله زمان کمه ولی تا نوبت دوم خیلی وقت هست.

  منظور الان نوبت اول هست.....
  باید اینو پاس کنه


 • ادمین

  @parastu23 در عربی امتحان نهایی گفته است:

  @mohammadhassan در عربی امتحان نهایی گفته است:

  @parastu23 در عربی امتحان نهایی گفته است:

  @mohammadhassan در عربی امتحان نهایی گفته است:

  @m_azad20 در عربی امتحان نهایی گفته است:

  سلام . امسال امتحان نهایی عربی دارم یعنی عربی صفر صفرن و خیلی بدم میاد امسالم یه معلمی از شانس ما تو تورمون افتاده که خودشم نمیفهمه چی میگه و کلا عربی غولی شده واسه خودش برا کل مدرسه . کتاب سیر تا پیاز عربی رو گرفتم ولی یه ساعت که میخونم سرم صدا میده به نظرتون چیکار کنم ؟ کل دروس ( حالا ریاضی به کنار ) برا ۲۰ نهایی میرم ولی این عربی مطمنم اگه اینجوری پیش بره ۵ هم نمیارم حتی معنیش . یه مشاوره میخواستم ازتون . عربی ناصح زاده رو هم تابستون تا قبل ترجمه دیدم و عالی تدریس کردن و تا اونجا تقریبا یه چیزی حالیم میشه

  سلام، توی مباحث پایه ای مشکل دارید. فیلم های استاد جلادتی یا استاد ناصح زاده رو حتما ببینید و تست بزنید (مداوم و مستمر)

  ایشون نهایی میخونن و 1یا 2هفته مونده به امتحانات.تست زدن در این مواقع؟؟؟

  اگه نوبت اول رو بگیم بله زمان کمه ولی تا نوبت دوم خیلی وقت هست.

  منظور الان نوبت اول هست.....
  باید اینو پاس کنه

  درسته😄
  ولی من کلی گفتم.حواسم به نوبت اول نبود:/


 • ادمین

  @m_azad20 در عربی امتحان نهایی گفته است:

  @mohammadhassan
  پایه رو با ناصح زاده تا جایی پیش رفتم . به نظرتون بنی هاشمی بگیرم و یه سر ازمون هاش رو خودم حل کنم چطوره ؟
  بعد برم سراغ سوال های ترکیبی ؟ الا از قواعد سوم و معنی هیچی نمیدونم

  والا چی بگم نمیخوام ناامیدتون کنم ولی اینطوری که شما میگید کارتون یه ذره سخته. • جدول پست کتا باید حفط کنی...
  صفحه 1 باید حفط کنی ترجمس
  ص2 باید تمرین 2.3حفظ باشی.3خیلی مهمه
  ص6 تمرین 1 و2
  ص7 پایین صفحه باید بدونی.بالا هم باید ضمیرهارو بدئنی
  ص 9 .بخش نکتته ها خیلی مهمه
  ص10.معنی تمرین 1باید حفظ باشی و اعلال هاشو بدونی.و همچنین تمرین.در تمرین 2 4خیلی مهمه.
  ص11 باید کارگاه ترجمه باید حفظ باشی
  ص14.15 باید حفط باشی چون ترجمس.
  ص16 خیلی مهمه تمرین 2و3
  ص17.معنی اون فعل هارو باید بدونی و بدانی ک فعل ناقص هست
  ص18 اختبر نفسک خیلی مهمه
  ص19تمریناتش مهمه
  ص20 تمرین 1.2خیلی مهمه
  ص.21اختبر نفسک مهمه
  ص21.تمرین پایینم مهمه
  ص22.خیلی مهمه نکته هاش
  ص23 هم مهمه ترجمه تمرین اول و جواب هاش
  ص24 مهمه
  ص25 مهمه معنیش خیلی
  ص26.مهمه • @mohammadhassan در عربی امتحان نهایی گفته است:

  @m_azad20 در عربی امتحان نهایی گفته است:

  @mohammadhassan
  پایه رو با ناصح زاده تا جایی پیش رفتم . به نظرتون بنی هاشمی بگیرم و یه سر ازمون هاش رو خودم حل کنم چطوره ؟
  بعد برم سراغ سوال های ترکیبی ؟ الا از قواعد سوم و معنی هیچی نمیدونم

  والا چی بگم نمیخوام ناامیدتون کنم ولی اینطوری که شما میگید کارتون یه ذره سخته.

  خواستن توانست استت.
  سال سومم نباید تست بزنه نهایی بخونه معدلش بالا بره کافیه


 • ادمین

  @m_azad20 در عربی امتحان نهایی گفته است:

  @mohammadhassan
  پایه رو با ناصح زاده تا جایی پیش رفتم . به نظرتون بنی هاشمی بگیرم و یه سر ازمون هاش رو خودم حل کنم چطوره ؟
  بعد برم سراغ سوال های ترکیبی ؟ الا از قواعد سوم و معنی هیچی نمیدونم

  من به جای شما بودم رو 13 نمره ترجمه بیشتر تمرکز میکردم تا 7 نمره قواعد.


 • ادمین

  @parastu23 در عربی امتحان نهایی گفته است:

  @mohammadhassan در عربی امتحان نهایی گفته است:

  @m_azad20 در عربی امتحان نهایی گفته است:

  @mohammadhassan
  پایه رو با ناصح زاده تا جایی پیش رفتم . به نظرتون بنی هاشمی بگیرم و یه سر ازمون هاش رو خودم حل کنم چطوره ؟
  بعد برم سراغ سوال های ترکیبی ؟ الا از قواعد سوم و معنی هیچی نمیدونم

  والا چی بگم نمیخوام ناامیدتون کنم ولی اینطوری که شما میگید کارتون یه ذره سخته.

  خواستن توانست استت.
  سال سومم نباید تست بزنه نهایی بخونه معدلش بالا بره کافیه

  صد درصد ولی اگه واقع بین باشیم کار ایشون کمی سخت میشه ولی خب میشه تا 15 یا 16 نمره رو گرفت. • معنی ک دونستن نمیخواد...
  باید حفط کنی.کمی به خودت زحمت بده معنی و لغت هارو حفط کن
  و مخصوصا جدول های اخر کتاب


 • دانش آموزان آلاء

  @parastu23 در عربی امتحان نهایی گفته است:

  از قواعد چیزی نمیدونی؟؟؟
  ذهب ذهبا ........... حفط کردی؟14ضیغه ماضی و مضارع؟؟

  خوشبختانه تابستون رو پایه کار کردم یکم . تا ویدئو های قبل ترجمه ناصح زاده • @m_azad20 در عربی امتحان نهایی گفته است:

  @parastu23 در عربی امتحان نهایی گفته است:

  از قواعد چیزی نمیدونی؟؟؟
  ذهب ذهبا ........... حفط کردی؟14ضیغه ماضی و مضارع؟؟

  خوشبختانه تابستون رو پایه کار کردم یکم . تا ویدئو های قبل ترجمه ناصح زاده

  اول از همه چیز برو صیغه هارو حفظ کن.14 صیغه ماضی و مضارع
  اینو هم بدون وققت خیلی کمه باید تلاشتو خیلی زیا کنی.حداقل 3ساعت عربی بخونی
  تمرن زیاد حل کن از سوالا نهایی و کتاب پرتکرار


 • ادمین

  @m_azad20 در عربی امتحان نهایی گفته است:

  @mohammadhassan
  پایه رو با ناصح زاده تا جایی پیش رفتم . به نظرتون بنی هاشمی بگیرم و یه سر ازمون هاش رو خودم حل کنم چطوره ؟
  بعد برم سراغ سوال های ترکیبی ؟ الا از قواعد سوم و معنی هیچی نمیدونم

  ترجمه رو خوب بخونید تا بتونید 13 نمره رو بگیرید (من الان توی یه کتابی نگاه کردم برای نوبت اول 13 نمره ترجمه و 7 نمره قواعد رو برای بارم بندی نوشته بود). توی وقت های پرتی خیلی خوب میشه لغات و ترجمه ها رو خوند. طبیعتا باید هر روز مطالعه کنید. اون درسی رو که توش نقطه قوت دارید وقتش رو بدید به عربی و عربی کار کنید.


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.