لنف


 • دانش آموزان آلاء

  ایا مایع میان بافتی نیز مانند لنف بی رنگ است؟؟
  هیدر دستگاه گوارش مواد دارد؟؟ مانند عروس دریایی
  تعداد رگ های ورودی و خروجی خرچنگ دراز؟؟


 • همیار

  سوال اول توی کتاب اشاره نشده ولی درسته!
  سوال دوم این که بله!مثل عروس دریایی گردش آب داره!
  رگای ورودی به قلب خرچنگ درازیکی و خروچی 4 تا!هر 4تاش سرخرگن!2تابه سمت سر!یکی میادش سمت شکم!اون یکی عقب بدن!


 

پربازدیدهای هفته

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.