نکات مربوط به ایمنی


 • ناظم ادمین

  🔴🔴🔴نکات مربوط به دفاع غیر اختصاصی

  💉خط اول دفاع غیر اختصاصی شامل 1-پوست 2-لایه های مخاطی 3- آنزیم لیزوزیم موجود در اشک و بزاق 4- شیره معده 5-سرفه و عطسه 6-دفع ادرار و مدفوع 7-موها وغده های عرق تغییر شکل یافته در مجرای گوش می باشد.

  💉بعضی از باکتری ها دیواره سلولی ندارند پس آنزیم لیزوزیم نمیتواند بر آنها اثر کند وباعث مرگ این سلول ها شود

  💉مجاری تنفسی لایه شاخی ندارند در مجاری تنفسی نای و نایژه نایژک بافت پوششی مژکدار هستند ولی نای و نایژه بر خلاف نایژک حلقه غضروفی دارند

  💉سرفه و عطسه از عوامل خط اول دفاع غیر اختصاصی هستند در سرفه زبان کوچک بالا میرود ولی در عطسه زبان کوچک پایین می آید

  💉خط دوم دفاع غیر اختصاصی از 4 مکانیسم : التهاب و دما(تب) و گلبول های سفید و پروتئین های دفاعی تشکیل شده است

  💉هیستامین در التهاب توسط بافت آسیب دیده ترشح میشود و باعث گشادی رگها میشود در آلژی از ماستوسیت ها ترشح و موجب بروز علائم آلرژی و در آسم از نایژک ها ترشح میشود و موجب بسته شدن نایژک ها میشود همچنین هیستامین توسط بازوفیل های خونی ترشح میشود

  💉منشآ ماکروفاژها مونوسیت هایی هستند که از خون خارج میشوند و مونوسیت ها خود از دسته ی آگرانولوسیت ها هستند

  💉به هیچ عنوان ماکروفاژ در خون دیده نمیشود

  💉گره های لنفی و لوزه ها و طحال و آپاندیس میتوانند محل استقرار لنفوسیت ها و ماکروفاژها باشند ولی دیگر گلبول های سفید مانند نوتروفیل و .... در این محل ها تجمع نمی یابند

  💉ماکروفاژها میتوانند بیش از یک سال زنده بمانند و در تولید پروتئین های مکمل و تولید بیلی روبین از طریق تجزیه اریتروسیت ها نقش دارد
  💉اینترفرون که در سلولهای آلوده به ویروس که خودشان میمرند ترشح میشود و خود این سلولها هیچ سودی نمیبرند بلکه موجب مقاومت سلول های سالم دیگر میشود
  @pouryarahimi


 • ناظم ادمین

  🔴🔴نکات مربوط به دفاع اختصاصی

  💉در دفاع اختصاصی لنفوسیت ها شرکت دارند که گروهی از دسته ی آگرانولوسیت ها هستند

  💉لنفوسیت ها در مغز استخوان توسط سلول های بنیادی ساخته میشوند و برای بلوغ گروهی در مغز استخوان باقی میمانند و پس از بلوغ به لنفوسیت B تبدیل میشوند و گروهی نیز از طریق خون به غده ی تیموس میروند و در آنجا بالغ شده و به لنفوسیت T تبدیل میشوند

  💉غده ی تیموس از غدد درون ریز بدن است و در جلوی نای و پشت جناغ قرار گرفته است

  💉گیرنده آنتی ژن قطعا پروتئینی است ولی آنتی ژن میتواند پروتئینی باشد و یا جنس دیگری داشته باشد

  💉ایمنی فعال نوعی از ایمنی است که در آن سلول های خاطره ساخته شود مثل ابتلا به یک بیماری واگیر دار و یا تزریق واکسن ولی برخی واکسن ها را هر چند سال یکبار باید تجدید کرد مثل واکسن کزاز

  💉ایمنی غیرفعال به دنبال تزریق سرم (پادتن آماده) ایجاد میشود که موجب از بین رفتن عوامل بیماری زا میشود ولی پایدار نیست و نمیتواند در برابر ابتلا مجدد به آن بیماری مقاومت ایجاد کند

  💉پرفورین توسط سلول های T کشنده ساخته میشود و از پروتیین های دفاعی است

  💉پرفورین سلول های آلوده به ویروس و سرطانی خودی بدن را مورد حمله قرار میدهد و غشای آنها را سوراخ میکند ولی پروتئین مکمل به میکروب ها که عوامل خارجی هستند حمله و غشای آن ها را سوراخ میکند

  💉در مبارزه با سلول های سرطانی لنفوسیت های B نقش کمتری از ماکروفاژها و لنفوسیت های Tدارند ولی این طور نیست که اصلا نقش نداشته باشند

  💉برای جلوگیری از پس زدن پیوند باید سیستم ایمنی فرد گیرنده را تضعیف کرد که این عمل را میتوان با استفاده از هورمون کورتیزول که از بخش قشری غده ی فوق کلیه ترشح میشود انجام داد
  @pouryarahimi


 • ناظم ادمین

  🔴🔴 تقسیم بندی گلبول های سفید :

  🔷به طور کلی گلبول های سفید به دو دسته تقسیم می شوند :

  1. گرانولوسیت ها
  2. آ گرانولوسیت ها

  🔷گرانولوسیت ها با داشتن پسوند((فیل)) و آگرانولوسیت ها با پسوند ((سیت)) قابل شناسایی هستند.

  🔷گلبول های سفید خون در مغز استخوان ساخته می شوند و مهم ترین بخش خط دوم دفاع غیر اختصاصی هستند و گروهی از آنها در فاگوسیتوز میکروب های مهاجم نقش اصلی را در دفاع از بدن دارند

  ☑فاگوسیتوز: فرآیندی است که طی آن ذرات خارجی و میکروب ها توسط غشای سلولی احاطه و به صورت یک وزیکول وارد سلول می شوند و سپس در آن جا به کمک آنزیم های لیزوزومی هضم می شوند

  ⚫گرانولوسیت ها:

  🔴 نوتروفیل ها تحرک زیادی دارند و با خاصیت تاکتیک شیمیایی به سوی ذرات خارجی یا بافت های در حال تخریب کشیده می شوند و می توانند دیاپدز کنند و موجب تخریب عوامل بیماری زا شوند و هم در خون و هم در بافت ها یافت می شوند

  🔴ائوزوفیل ها از نظر ظاهری شبیه نوتروفیل ها هستند ولی قدرت فاگوسیتوز کمتری دارند ودر عفونت های انگلی تعداد آن ها افزایش می یابد و در هنگام آلرژی نیز تعدادشان بیشتر می شود.

  🔴بازوفیل ها: در ترشح هپارین که یک ماده ضدانعقاد خون و هیستامین که گشادکننده رگ ها است در خون نقش دارند و مشابه ماستوسیت هایی اند که در بافت حضور دارند

  ⚫آگرانولوسیت ها :
  مونوسیت ها در خون خاصیت فاگوسیتوز دارند و سپس طی پدیده دیاپدز از خون خارج می شوند و به فضای میان بافتی رفته و به ماکروفاژ تبدیل می شوند،لنفوسیت های بیشتر در ایمنی هومورال در دفاع اختصاصی نقش دارند و از تقسیم آن ها پلاسموسیت و سلول خاطره ایجاد می شود و لنفوسیت های در مغز استخوان ساخته می شوند ،لنفوسیت های بیشتر در ایمنی سلولی در دفاع اختصاصی نقش دارند و از تقسیم آنها سلول خاطره و سلول کشنده ایجاد می شود و لنفوسیست های در مغز استخوان ساخته می شوند ولی در غده تیموس (غده در پشت استخوان جناغ و جلوی نای )بالغ می شوند

  🔷طول عمر گلبول های سفید به جز مونوسیت هایی که در بافت ها به ماکروفاژ تبدیل می شوند و می توانند تا بیش از یک سال زنده بمانند ،از چند ساعت تا چند هفته بیشتر نیست
  🔷ماکروفاژ ها هیچ وقت در خون دیده نمی شوند و فقط در بافت ها دیده می شوند
  @pouryarahimi


وارد شوید تا پست بفرستید
 

کاربران فعال این بخش

0
آنلاین

20.1k
کاربران

9.6k
موضوع ها

633.8k
دیدگاه‌ها