نکات مربوط به ژنتیک جمعیت • 🔴🔴🔴نکات مربوط به ژنتیک جمعیت(قسمت اول)

  💉به مجموع ژن های موجود در سلول های زایشی خزانه ژنی میگویند که این سلول های زایشی در انسان دیپلوئید هستند و از روی آنها گامت ساخته میشود(توسط میوز)

  💉جهش همواره رخ میدهد ولی به عنوان عامل اصلی تغییر فراوانی الل ها در نظر گرفته نمیشود چون آهنگ جهش برای اغلب ژن ها بسیار کند است

  💉مهم ترین نقش جهش ایجاد تنوع در جمعیت است

  💉در درون آمیزی که شدیدترین حالت آن خودلقاحی است فراوانی الل ها تغییر نمیدهد بلکه فراوانی افراد خالص افزایش و فراوانی افراد ناخالص کاهش میابد

  💉در رانش ژن بر خلاف درون آمیزی فراوانی الل ها تغییر میکند و حتی ممکن است برخی از الل ها از خزانه ژنی حذف شوند

  💉رانش ژن معمولا( نه همیشه) باعث کاهش تنوع در جمعیت میشود

  💉رانش ژن در جمعیت های کوچک و به دنبال رخدادهایی ایجاد میشود

  💉در روند تکامل اسب از هیراکوتریوم به مریکیپوس و اکوئوس تعداد انگشتان کاهش میابد و در اکوئوس تبدیل به سم میشود و دم پر پشت تر میشود و تعداد خطوط بدن کاهش میابد

  💉افزایش روغن در ذرت ها در جریان انتخاب مصنوعی در آن ها به دلیل نوترکیبی در آنهاست
  @pouryarahimi • 🔴🔴نکات مربوط به ژنتیک جمعیت (قسمت دوم)

  💉شایستگی تکاملی مربوط به توصیف کمی اثر انتخاب طبیعی است و سهم نسبی هر فرد در تشکیل خزانه ژنی نسل بعد را نشان میدهد

  💉انتخاب طبیعی بر اثر فنوتیپ افراد رخ میدهد البته فنوتیپ مستقل از ژنوتیپ نیست

  💉الل های نامطلوب غالب بیشتر تحت تاثیر انتخاب طبیعی قرارگرفته و زودتر از الل های نامطلوب مغلوب از جمعیت حذف میشوند چون این الل ها هم در حالت خالص غالب و هم ناخالص خود را نشان میدهند

  💉زادگیری انتخابی در مورد براسیکااولراسه همانند افزایش روغن دانه های ذرت نوعی انتخاب مصنوعی است

  💉نکات ترکیبی خرچنگ نعل اسبی : سخت پوست - دارای گردش خون باز - دارای همولنف - دارای لقاح داخلی با اندام تخصص یافته - دارای نوع خاصی از آبشش - معروف به فسیل زنده در طی 225 میلیون سال تغییری نداشته و تحت اثر انتخاب طبیعی از نوع پایدارکننده است

  💉در انتخاب پایدارکننده فراوانی فنوتیپ های آستانه ای کاهش یافته و فراوانی افراد فنوتیپ میانه افزایش میابد مثل خرچنگ نعل اسبی و وزن نوزاد انسان

  💉انتخاب گسلنده مربوط به محیط های ناهمگن بوده و در آن فروانی فنوتیپ های آستانه ای همزمان افزایش میابند و فراوانی افراد حدواسط کاهش میابد و به مرور زمان و در یک دوره طولانی ممکن است فنوتیپ های آستانه ای از هم جدا شوند و گونه هایی جدا تشکیل دهند مثل حلزون ها و سهره های کامرون

  💉در حلزون ها رنگ بدن دارای الل های هم توان است چون هر دو رنگ خود را نشان میدهند

  💉در انتخاب گسلنده جمعیت ممکن است به گروه جدا از هم تقسیم شود ولی در آمیزش همسان پسندانه جامعه به دو زیر گروه فنوتیپی تقسیم میشود

  💉در انتخاب گسلنده زاده های حدواسط شایستگی کمتری از افراد آستانه ای دارند و در رقابت بین جانداران هم گونه خود حذف میشوند چون دارای ویژگی نامطلوب یا ناسازگار با محیط هستند
  @pouryarahimi • 🔴🔴نکات مربوط به ژنتیک جمعیت (قسمت سوم)

  💉نوترکیبی در پی تولیدمثل جنسی است بنابراین جاندارانی که تولید مثل جنسی ندارند نوترکیبی دیده نمیشود

  💉در نوترکیبی حتما لازم نیست الل های جدید پدید آیند و نوترکیبی می تواند بدون نیاز به پیدایش الل های جدید بر تنوع ژنتیکی جمعیت بیفزاید

  💉کراسینگ اوور مربوط به مرحله متافاز l میوز است یعنی مرحله ای که تتراد ها ردیف میشوند

  💉امکان ندارد که کراسینگ اوور بین کروماتید های خواهری باشد بلکه بین کروماتیدهای غیر خواهری کروموزوم های همتا صورت میگیرد

  💉افراد مبتلا به کم خونی مربوط به گلبول های قرمز داسی شکل کم خونی شدید دارند و اغلب میمیرند ولی ممکن است زنده بمانند

  💉افراد Hbs Hbs بیمار اند و در همه حالت ها شایستگی تکاملی آنها صفر است

  💉افراد HbA HbA در مناطق عادی دارای سایستگی ۱ ودر مناطق مالاریاخیز ۰/۸ است

  💉افراد HbA HbS در همه مناطق دارای شایستگی ۱ هستند چون بر خلاف افراد خالص غالب در مناطق مالاریا خیز در برابر مالاریا مقاومت نشان میدهند

  💉نخوردن پروانه های سمی توسط پرنده با استفاده از رفتار آزمون و خطا انجام میگیرد

  💉جدایی خزانه های ژنی گونه های مختلف در اثر :

  🔷موانع پیش زیگوتی

  🔹جدایی بوم شناختی: مثل مار های آمریکای شمالی و انگل ها با میزبان اختصاصی
  🔹جدایی رفتاری : مثل حشره های شب تاب و گونه های چکاوک
  🔹جدایی زمانی : مثل گونه های راسو و و جدایی ۵ گونه از قورباغه از یک سرده
  🔹جدایی مکانیکی : مثل وزغ ها ی بزرگ و کوچک درخت بلوط
  🔹جدایی گامتی : مثل دانه های گرده ی هر گیاه که فقط لوله گرده را بر روی گیاه هم گونه خود میسازد

  🔷موانع پس زیگوتی :

  🔹نازیستایی دورگه : مثلا اگر آمیزش بین قورباغه های گونه های جدا از هم صورت بگیرد جنین در مراحل اولیه از بین میرود
  🔹نازایی دورگه : مثل آمیزش بین اسب و الاغ که نتیجه ی آن قاطر میشود که زنده میماند ولی نازاست
  🔹ناپایداری دودمان دورگه : آمیزش بین گونه های مختلف پنبه

  💉درمورد گونه های قورباغه گونه های ۱و۲و۳ به طور کامل با گونه های ۴و ۵ جدایی زمانی دارند و گونه های ۱و۲و۳ باهم در برخی نقاط تداخل دارند و گونه های ۴و۵ هم در نقطه ای تداخل دارند

  💉همه ی جانداران نازیستا نازا هم هستند ولی جانداران نازا ممکن است زیستا باشند مثل قاطر
  @pouryarahimi


 

کاربران فعال این بخش

26
آنلاین

18.3k
کاربران

8.0k
موضوع ها

561.2k
دیدگاه‌ها