برو بچه هایی که قراره سال 97 دور هم دانشگاه تهرانو بترکونیم.....


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.