✯کلید های کوچک برای قفل های بزرگ✯


 • همیار

  با کلیدهایی که گفته میشه قفل های بزرگی رو باز میکنیم
  دوستان گزاره های روحیه دهنده از مجموعه کتاب های کلیدهای کوچک برای قفل های بزرگ از دنیل گریپو میذارم!لطفا از نظر دادن و ... خودداری کنین
  سپاس از شما


 • همیار

  یادت می آید وقتی کودک بودیم،همه چیز ممکن به نظر می آمد؟! وقتی بازی میکردیم،با باد می دویدیم و در آسمان قلعه می ساختیم؛از فرمانروایان بودیم!


 • همیار

  هنگامی که کوچک بودیم،تمام درهای زندگی به رویمان باز بود.می توانستیم دکتر،ورزشکار،آتش نشان،روحانی،فضانورد و حتی رئیس جمهور باشیم!مادر و پدرمان می گفتند:تلاش کن تا دنیا را بدست بیاوری.


 • همیار

  خیلی خوب است که رویاپردازی می کنیم.رویاها کمکمان می کنند تا بزرگ شویم،افکارمان را بسط دهیم و راهمان را در دنیا پیدا کنیم.پس خیلی مهم است که ما زندگی را با اعتقادی درست به توانایی ها و نیکیِ سرشتمان، آغاز کنیم


 • همیار

  کم کم که بالغ میشویم،پس گرایی و ناامیدی ها به سراغمان می آیند.یاد میگیریم که در همه زمینه ها صاحب قدرت نیستیم و همه چیز همواره به میل ما پیش نمی رود.اتفاقاتی می افتد که ما نمیتوانیم تغییرشان دهیم و اشتباهاتی می کنیم که به سختی قابل جبران هستند!


 • همیار

  بخشیدن خود قدم اول و بسیار مهمی است.خودت را برای اینکه انسان هستی و گاهی اشتباه میکنی،ببخش!اشکالی ندارد اگر گاهی ضعیف هستی،گیج شده ای یا از خودت مطمئن نیستی!این ها همه،بخشی از انسان بودن است!


 • همیار

  به خودت اعتماد کن!فقط خودت میدانی چه چیزی میخواهی یا به چه چیزهایی نیاز داری


 • همیار

  به خودت زمان و فاصله ای را که لازم داری اختصاص بده!حتی وقتی که دیگران از تو انتظار و توقع دارند!


 • همیار

  زمانی که به چیزی نیاز داری، خودت را از آن منصرف نکن!حتی اگ نمیتوانی ان را بدست بیاوری،اشکالی ندارد که آن را بخواهی!


 • همیار

  فرقی ندارد چه تجربه هایی حاصل از شک،ترس یا خیانت داشته ای.تو الان در این زمان و مکان هستی،درست جایی که باید باشی!به ریسمان محکمی که لحظه های زندگیت را به هم متصل میکند،اطمینان داشته باش.میدانی جنس ان ریسمان از چه چیزی است؟عشق به خدا!


 • همیار

  خدا فقط بهترین ها را برایت میخواهد!مسیر پیش رویت ممکن است ساده،روان یا کوتاه نباشد!اما تو را به همان جایی میبرد که باید بروی و در هر قدم خداوند همدم همیشگی توست!