چرا جامعه امورش و پرورششا مثل سایر کشور های پیشرفته به روز نمیکنه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.