اشتباه جزیی در تدریس فیلم جلسه ی 80 دکتر رحیمی (رسم شکل)


  • همیار

    سلام دوباره . اینبار میخوام یک اشتباه جزیی رو در تدریس جلسه ی 80 دکتر رحیمی(رسم شکل) بگم که شمایی که جزوه می نویسید دچار اشتباه در رسم شکل نشید نشید و توضیحات دکتر رو با شکل کشیده شده متناقض نبینید!!!

    0_1480556666196_photo_2016-11-30_16-11-04.jpg

    در شکل الکتروفورز ژن پلازمید رو بزرگتر از ژن خارجی رسم کنید .... همین !!!..... این نکته در شکل استاد رعایت نشده ولی ایشون در توضیحات این رو میگن .
    @دانش-آموزان-آلاء