جواب غلط ازمون قلم چی


 • دانش آموزان آلاء

  سوال 53 دینی در مئوردخواب پادشاه مصر بود و خواب دوستانش در زندان
  که جواب قسمت اول رو ابتدا خشک خالی سپس فراوانی نعمت حساب کرده
  در صورتی که اول فراوانی هست بعدش خشکسالی
  اینم ی سوال نکتشو یادتون باشهه 😂

  اول فراونای نعمت بعد خشکسالی
  الان من این تراز ی دونه سوالمو از کی بگیرم😥


 

کاربران فعال این بخش

10
آنلاین

18.3k
کاربران

8.0k
موضوع ها

560.6k
دیدگاه‌ها