جواب غلط ازمون قلم چی


 • دانش آموزان آلاء

  سوال 53 دینی در مئوردخواب پادشاه مصر بود و خواب دوستانش در زندان
  که جواب قسمت اول رو ابتدا خشک خالی سپس فراوانی نعمت حساب کرده
  در صورتی که اول فراوانی هست بعدش خشکسالی
  اینم ی سوال نکتشو یادتون باشهه 😂

  اول فراونای نعمت بعد خشکسالی
  الان من این تراز ی دونه سوالمو از کی بگیرم😥


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.