زیست دوم فصل چهارم /گوارش  • دوستان میشه گفت اگر ورود انزیم های گوارشی از پانکراس به دوازده متوقف بشه حالا یا براساس پانکراتیت یا انسداد... مدت زمانی که پیلور منقبض میمونه بیشتر میشه؟؟


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.