پست جامع نحوه ی مطالعه ی دروس ( کتاب + فیلم + تست و ... ) برای آزمون های آزمایشی --> افزایش تراز و کاهش رتبه !!!


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.