سوال درس زیست


 • همیار

  کدام عبارت جمله.در زیر را کہ در موردنوعی فعالیت با مشاركت ریبوزم ما صورت می گیرد به درستی کامل می کند هعواره تعداد با تعداد برابر است
  1کدون آنتی کدون
  2 امینو اسید.پیوند پتیدی
  3 جابجایی ریبوزم پیوند پتیدی
  4 کونهای که وارد جایگاهَ aمیشوند انتی کون های که وارد pمیشود


 • همیار

  @پویا در سوال درس زیست گفته است:

  کدام عبارت جمله.در زیر را کہ در موردنوعی فعالیت با مشاركت ریبوزم ما صورت می گیرد به درستی کامل می کند هعواره تعداد با تعداد برابر است
  1کدون آنتی کدون
  2 امینو اسید.پیوند پتیدی
  3 جابجایی ریبوزم پیوند پتیدی
  4 کونهای که وارد جایگاهَ aمیشوند انتی کون های که وارد pمیشود

  میشه سوالتونو ویرایش کنین؟!فک کنم اشتباه تایپ شده


 • همیار

  درست مشکل ندار ه
  از چه لحاظ میگی


 • همیار

  @پویا در سوال درس زیست گفته است:

  کدام عبارت جمله.در زیر را کہ در موردنوعی فعالیت با مشاركت ریبوزم ما صورت می گیرد به درستی کامل می کند
  هعواره تعداد ........ با تعداد ....... برابر است
  1کدون آنتی کدون
  2 امینو اسید.پیوند پتیدی
  3 جابجایی ریبوزم پیوند پتیدی
  4 کونهای که وارد جایگاهَ aمیشوند انتی کون های که وارد pمیشود


 • همیار

  @پویا در سوال درس زیست گفته است:

  @پویا در سوال درس زیست گفته است:

  کدام عبارت جمله.در زیر را کہ در موردنوعی فعالیت با مشاركت ریبوزم ما صورت می گیرد به درستی کامل می کند
  هعواره تعداد ........ با تعداد ....... برابر است
  1کدون آنتی کدون
  2 امینو اسید.پیوند پتیدی
  3 جابجایی ریبوزم پیوند پتیدی
  4 کونهای که وارد جایگاهَ aمیشوند انتی کون های که وارد pمیشود

  الان درست شدش!
  البته من پیش نخوندم هنوز ولی فک میکنم گزینه 1 باشه!بقیه دوستان میان چواب صحیحو میگن 🙂 • @پویا در سوال درس زیست گفته است:

  @پویا در سوال درس زیست گفته است:

  کدام عبارت جمله.در زیر را کہ در موردنوعی فعالیت با مشاركت ریبوزم ما صورت می گیرد به درستی کامل می کند
  هعواره تعداد ........ با تعداد ....... برابر است
  1کدون آنتی کدون
  2 امینو اسید.پیوند پتیدی
  3 جابجایی ریبوزم پیوند پتیدی
  4 کدون های که وارد جایگاهَ aمیشوند انتی کدون های که وارد pمیشود

  گزینه 1 . کدون و انتی کدون رمز های 3تایی هستند ولی شاید این گزینه رو از این جهت بشه غلط گرفت ک کدون های پایان آنتی کدون ندارن
  گزینه 2 . تعداد امینو اسید ها یکی از پیوند های پپتیدی بیشتره
  گزینه3 . درسته
  گزینه4. فک میکنم یکی کمتر باشه! مطمئن نیستم
  هنوز پیش رو نخوندم اینا رو از پارسال یادم بود ..دقیق بخونم سوالتون رو کامل تر ج میدم .. • منبع سوال کجاست؟ دوتا جواب داره که
  گزینه 3 درسته و گزینه 4

  1.در مرحله پایان آنتی کدونی وارد جایگاه a نمیشه پس تعدادش یه دونه کمتره
  2.همواره تعداد آمینواسید یه دونه بیشتر از پیوند پپتیدیه
  3.همواره تعدا حرکت ریبوزوم با تعداد پیوند برابره
  4.فقط کدون آغاز وارد A نمیشه ، از اون طرف آنتی کدون پایان هم وجود نداره که بخواد وارد بشه
  این سوال از چه کتابیه؟ • @mohamad.13
  پس گزینه 4 درسته ؟


 • همیار

  چرا دلیل بیار • @mohamad-13
  گزینه 4 گفته کدون هایی ک وارد A میشن و انتی کدون هایی ک وارد P میشن • صب کن عکس بذارم روش توضیح بدم • @پویا گزینه 4 غلط املایی داره درستش کنید ...


 • همیار

  @پویا در سوال درس زیست گفته است:

  4 کدونهای که وارد جایگاهَ aمیشوند انتی کدون های که وارد p • جوابشو نوشتما. با تبلت ولی بلد نیستم عکسو بذارم
  یه دیقه صبر کنین • بابا یکی بگه چجوری عکس آپلود میشه • @mohamad.13
  0_1477247620335_upload-bf8a555c-bcfe-40da-9a90-060376424b35

  بارگذاری فایل رو بزنید
  از چپ سومی


 • ادمین

  این پست پاک شده!


 • شرمنده نتونستم رو کامپیوتر بریزم عکسو با تبلتم نتونستم بیام همینجوری میگم • شما سه تا خط بکش. اولی از چپ میشه جایگاه p و دومی a
  اول یه آنتی کدون وارد p1 میشه و یه آنتی کدون وارد a1
  بعد از یک حرکت. آنتی کدونی که توی a1 بود وارد p میشه
  تا اینجا دوتا آنتی کدون وارد p شده
  حالا اگه سومین خط رو کدون پایان در نظر بگیریم دیگه آنتی کدونی واردش نمیشه. یعنی تا اینجا دو تا آنتی کدون به p وارد شده
  حالا کدونهای ورودی به a رو میشمریم
  اول یه کدون وارد p شده بعد از یک حرکت دومین کدون وارد p شده پس دوتا کدون وارد p میشه. والسلام
  شرمنده که دیر شد • حالا توی کتاب کدومو جواب در نظر گرفته؟؟؟؟؟


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.