یک اینکه زیست دوم کامل از اقای پازوکی رو پیدا نکردم.و دو اینکه جزوات زیست دو تو صفحه اقای راد چرا تا فصل سه بیشتر نیست


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.