ایا بعد از کنکور 97 نظام قدیم با کتاب های خودشون کنکور میدن؟


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.