یه تشکر  • فقط میخواستم بگم از همه زحمت کشان الا تشکر میکنم به خصوص اقای اقاجانی و اقای امینی مدرس ریاضی تجربی خدا خیر مالی و جانی و اخرتی نصیبتون کنه