لوله غربالی • آیا در لوله های غربالی، سلولها از طریق لان هم باهم در ارتباطند؟
  کلا نحوه ارتباط در تراکئید، عناصر آوندی و سلولهای لوله های غربالی رو مقایسه کنید. • نبود کسی؟؟؟؟؟؟ دکتر کجایی؟ 🙂 • @mohamad.13
  حرکت آب از تراکئید مجاور* از راه لانها /
  و حرکت عناصر اوندی مجاور *از راه لانها.
  ولی عناصر اوندی که مجاور نیستن(انگار پشت همن)از راه منافذ بزرگ
  امیدوارم جوابم کامل و دقیق باشه😊 • @Faeze2000 nsمرسی و اینکه مطالبی که گفتی درسته ولی ارتباط سلولهای لوله غربالی رو نگفتی که!!!! آیا علاوه بر صفحه های غربالی، از راه لان هم باهم در ارتباطند؟؟؟؟ • @mohamad.13
  خواهش میکنم
  فکرنمیکنم از راه لان ارتباط داشه باشن.به خاطر اینکه مطمعن نبودم راجبش نگفتم.ولی تاجایی که میدونم خیر .لان ندارن! • @Faeze2000 یعنی این جمله که همه سلولهای گیاهی (چه زنده و چه مرده) لان دارند غلطه؟ • @mohamad.13
  نمیدونم متاسفانه • @mohamad.13 در لوله غربالی گفته است:

  @Faeze2000 یعنی این جمله که همه سلولهای گیاهی (چه زنده و چه مرده) لان دارند غلطه؟

  نه!همه سلولای گیاهی لان دارن!اما پلاسمودسم نه!تازه ممکنه منفذم داشته باشن • @mohamad-13
  در لوله هاى غربالى، منافذ موجود در دیواره هاى میان ِسلول هاى ِ مجاور سیتوپلاسم این سلول ها را به یکدیگر مرتبط مى کنند و امکان عبور آزادانه مواد را از یک سلول به سلول دیگر فراهم مى کنند.

  یک نوع از سلول هاى آوند چوبى که در همه آوندى یافت مى شود، تراکئید است. حرکت آب از هر تراکئید به تراکئید مجاور از راه لان ها که نواحى نازک دیواره هستند، انجام مى شود .

  گیاهان گلدار نوع دیگرى از سلول هاى آوند چوبى نیز دارند که عناصر آوندى نامیده مى شوند.عناصر آوندى گشادتر از تراکئیدها هستند و در پایانه هاى خود داراى منافذ بزرگى هستند. این منافذ امکان جریان سریع تر آب را بین عناصرآوندى فراهم مى کنند


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.