**رمزگذاری فعالیت ها و نظریات مهم دانشمندان** • رمزگذاری فعالیت ها و نظریات مهم دانشمندان
   
  ✅تالس
  آب را عنصر اصلی سازنده جهان هستی می دانست
   رمز:چالش آب
  ✅ارسطو
  چهارعنصر آب ، هوا ، خاک ، آتش را عناصراصلی سازنده کائنات می دانست ( عناصر چهارگانه ارسطو)
  رمز:ارسطو در زمان هخا(هوا+آب+خاک) منش بود
   
  ✅رابرت بویل
  با انتشار کتابی به نام شیمیدان شکاک تعریف تازه ای ازعنصررابیان نمود.وی در کتاب خودعنصررا ماده ای که نمی توان آن را به موادساده تری تبدیل کرد ، معرفی کرد و شیمی را علمی تجربی نامید و از دانشمندان خواست تا افزون بر (👈مشاهده کردن و👈 اندیشیدن و👈 نتیجه گیری) که هرسه تنها ابزار👈 (یونانیان) برای 👈(مطالعه ی طبیعت) بود به 👈(پژوهش های عملی) نیز اقدام کنند.
   رمز:فقط اینو یادتون باشه که boy(پسر)شکاک بقیشو لازم نیست رمز بزارین و باید حفظتون باشه(با مرور کردن)
  ✅دموکریت
  برای نخستین بارواژه ی اتم به معنای تجزیه ناپذیررامطرح کردوگفت که همه ی مواداز ذرات کوچک وتجزیه ناپذیری به نام اتم ساخته شده اند.
  رمز: خب بچه ها دموی هر فیلم یا بازی  یعنی نخستین  نمایش فیلم یا بازی، حالا وقتی تو زمینه اتم بگیم یعنی (نخستین بار)
   
  ✅دالتون
  نخستین نظریه اتمی را در 7 بند ارائه کردکه البته تعدادی از بندها طی پژوهش های بعدی نقض شد.
  رمز: رمز نمیخواد چون چیزی کشف نکرده و فقط نظریه داده😄 که تازه اونم بعضیاش نقض شد(بخونین که کدوم نقض شد و دلیل نقض هر کدوم رو هم بفهمین)تو تست ها خیلی مهمه
   
  ✅مایکل فارادی
  آزمایش ها وتحقیقات زیادی روی برقکافت ترکیب های شیمیایی فلزدارانجام دادکه انجام این آزمایش ها توسط فارادی به کشف الکترون (منجرشد)  ولی خودش کشفش نکرده یادتون باشه
  رمز: خوب شما فارادی رو تو ذهنتون (فردا) در نظر بگیرین و الکترون رو هم (کتری) و بعد بگین فردا کتری  رو میارم 😄
   
  ✅تامسون
  1- آزمایشات  زیادی روی لوله پرتوی کاتدی انجام داد.
  2-با تغییرجنس کاتد درلوله ی کاتدی از آهن به مس نشان دادکه الکترون جزء سازنده ی همه ی اتم هاست.
  3- نسبت بار به جرم الکترون توسط تامسون مشخص گردید.
  4-مدل الکترونی کیک کشمشی یا مدل هندوانه ای را ارائه کرد.
   
  ✅رابرت میلیکان
  مقدار بارالکتریکی الکترون توسط این دانشمندآمریکایی تعیین شد.
   رمز: واحد سنجش بار الکتریکی بر حسب میلی و میکرون و ایناس درسته؟ خوب دیدین چی رو به چی ربط دادیم😄 پس میلیکان (میلی)رو دیدین دیگه خودتون بگیرین

  ✅هانری بکرل
  خاصیت پرتوزایی راباتحقیق برروی سنگ معدن اورانیوم ودر ماجرای فیلم عکاسی کشف کرد.
  رمز:خوب تا اون زمان اورانیوم (بکر) و دست نخورده بود ولی با کشف اون (هنر= هانری) عکاسی رو بورس اومد😄😄😄

  ✅ماری کوری
  انتخاب نام پرتوزایی ومطالعه روی موادپرتوزابه همراه همسرش پی یر کوری
   رمز: دوستان ببینین مار اگه کور هم باشه باز هم میتونه ببینه ،چطور؟از طریق پرتوزایی
   
  ✅ارنست رادرفورد
  1-مطالعه درخاصیت پرتوزایی وکشف پرتوهای آلفا وبتا وگاما ومقایسه یجنس وبار وقدرت نفوذ هر پرتو
   
  2-کشف هسته ی اتم (طی آزمایش بمباران ورقه ی طلا) وارائه اتم هسته دار
  3-محاسبه ی تقریبی قطراتم وقطرهسته ی اتم
  4-کشف پروتون
  رمز: دوستان همه این موارد رو قرار نیست رمز بزارین... و فقط برای پروتون رمز بزارین خوب شما رادرفورد رو فر (که توش کیک میپزن ) در نظر بگیرین بعد به خودتون بگین من (فر رو پر میکنم)
   در مورد ورقه طلا هم اگه یادتون باشه و فیلم ارنست رو دیده باشین تو یکی از فیلم هاش تو اون تانک طلا پیدا کرد
   
  ✅جیمزچادویک
  کشف نوترون
  رمز:  چادر جیمز نوتره😄 ممکنه بعضی بگن جیمز که پسره پس چرا چادر داره...باید بگم بهتون یکی از روش های رمزگذاری همینه که واقعی نباشه و مسخره باشه تا بهتر تو ذهن بمونه
   
  ✅هنری موزلی
  تعیین عدداتمی عنصرها
  رمز:  اینو لازم نیست رمز بزارین چون جالب در نمیاد... و حتما هم لازم نیست رو همه چیز رمز بزارین اینو یادتون باشه بعضی چیزا رو با مرور به حافظتون بسپارین😊
   
  ✅رابرت بونزن
  1-طراحی چراغ بونزن
  2-اختراع دستگاه طیف بین
  3-کشف عناصرروبیدیم وسزیم حین آزمایش روی یک سنگ معدنی لیتیم دار

  رمز: این موردی ها رو سعی کنین داستان سازی کنین نه رمز  گذاری ،  الآن میگم چطور:
  خب بونزن چراغشو برداشت و باهاش طیف ها رو میدید 2 تا عنصر رو هم با همون چراغش کشف کرد(روبیدیوم و سدیم)

  منبع: @jozve_bartar کانال جزوه برتر


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.