هماهنگ کردن برنامه مدرسه با برنامه آزمون


 • خیرین کوچک دریا دل

  حسن گلی انسان شناس و مشاور تحصیلی

  هماهنگ کردن آنچه آزمون از شما امتحان میگیرد با آنچه در مدرسه از شما میخواهند معمولا کمی سخت به نظر میرسد،اما امروز در این فایل صوتی میخواهیم با یک نگرش جدید و خلاقانه برنامه مدرسه خود را کاملا با آزمون هماهنگ کنیم

  این کار در ابتدا سخت و دشوار به نظر میرسد اما اگر کمی از بیرون به آن نگاه کنیم متوجه میشویم چنان هم کار سختی نیست،امتحاناتی که معلم ها از شما میگیرند با امتحاناتی که آزمون از شما میگیرد هیچ منافاتی ندارد،کافیست این فایل صوتی را گوش داده و به مباحث آن عمل کنید تا هیچ اصطکاکی را بین مدرسه و آزمون نیابید،اگر چه در آن مباحث مهمی برای بهروزی شما در مدرسه نیز بررسی شده است.

  http://bayanbox.ir/download/3477659940971677377/هماهنگ-کردن-برنامه-آزمون-با-مدرسه-استاد-گلیwww.hasangoli.com.mp3

  منبع: Www.Nomre.Blog.Ir

  @دانش-آموزان-آلاء


 • همیار

  @ROOHIA در هماهنگ کردن برنامه مدرسه با برنامه آزمون گفته است:

  حسن گلی انسان شناس و مشاور تحصیلی

  هماهنگ کردن آنچه آزمون از شما امتحان میگیرد با آنچه در مدرسه از شما میخواهند معمولا کمی سخت به نظر میرسد،اما امروز در این فایل صوتی میخواهیم با یک نگرش جدید و خلاقانه برنامه مدرسه خود را کاملا با آزمون هماهنگ کنیم

  این کار در ابتدا سخت و دشوار به نظر میرسد اما اگر کمی از بیرون به آن نگاه کنیم متوجه میشویم چنان هم کار سختی نیست،امتحاناتی که معلم ها از شما میگیرند با امتحاناتی که آزمون از شما میگیرد هیچ منافاتی ندارد،کافیست این فایل صوتی را گوش داده و به مباحث آن عمل کنید تا هیچ اصطکاکی را بین مدرسه و آزمون نیابید،اگر چه در آن مباحث مهمی برای بهروزی شما در مدرسه نیز بررسی شده است.

  http://bayanbox.ir/download/3477659940971677377/هماهنگ-کردن-برنامه-آزمون-با-مدرسه-استاد-گلیwww.hasangoli.com.mp3

  منبع: Www.Nomre.Blog.Ir

  @دانش-آموزان-آلاء

  راستی این تبلیغ حساب نمیشه ؟؟ !!!


 • خیرین کوچک دریا دل

  @mehdinasiri در هماهنگ کردن برنامه مدرسه با برنامه آزمون گفته است:

  @ROOHIA در هماهنگ کردن برنامه مدرسه با برنامه آزمون گفته است:

  حسن گلی انسان شناس و مشاور تحصیلی

  هماهنگ کردن آنچه آزمون از شما امتحان میگیرد با آنچه در مدرسه از شما میخواهند معمولا کمی سخت به نظر میرسد،اما امروز در این فایل صوتی میخواهیم با یک نگرش جدید و خلاقانه برنامه مدرسه خود را کاملا با آزمون هماهنگ کنیم

  این کار در ابتدا سخت و دشوار به نظر میرسد اما اگر کمی از بیرون به آن نگاه کنیم متوجه میشویم چنان هم کار سختی نیست،امتحاناتی که معلم ها از شما میگیرند با امتحاناتی که آزمون از شما میگیرد هیچ منافاتی ندارد،کافیست این فایل صوتی را گوش داده و به مباحث آن عمل کنید تا هیچ اصطکاکی را بین مدرسه و آزمون نیابید،اگر چه در آن مباحث مهمی برای بهروزی شما در مدرسه نیز بررسی شده است.

  http://bayanbox.ir/download/3477659940971677377/هماهنگ-کردن-برنامه-آزمون-با-مدرسه-استاد-گلیwww.hasangoli.com.mp3

  منبع: Www.Nomre.Blog.Ir

  @دانش-آموزان-آلاء

  راستی این تبلیغ حساب نمیشه ؟؟ !!!

  نه خیر این کجاش تبلیغه؟؟؟
  مشاوره ی رایگان یه مشاوری که بعضی اوقات خودم از پادکستاش استفاده میکنم برداشتم کپی کردم اینجا که بچه ها استفاده کنند و برای اینکه دزدی به حساب نیاد منبعشم گذاشتم .
  کجاش تبلیغه؟


 • همیار

  @ROOHIA در هماهنگ کردن برنامه مدرسه با برنامه آزمون گفته است:

  @mehdinasiri در هماهنگ کردن برنامه مدرسه با برنامه آزمون گفته است:

  @ROOHIA در هماهنگ کردن برنامه مدرسه با برنامه آزمون گفته است:

  حسن گلی انسان شناس و مشاور تحصیلی

  هماهنگ کردن آنچه آزمون از شما امتحان میگیرد با آنچه در مدرسه از شما میخواهند معمولا کمی سخت به نظر میرسد،اما امروز در این فایل صوتی میخواهیم با یک نگرش جدید و خلاقانه برنامه مدرسه خود را کاملا با آزمون هماهنگ کنیم

  این کار در ابتدا سخت و دشوار به نظر میرسد اما اگر کمی از بیرون به آن نگاه کنیم متوجه میشویم چنان هم کار سختی نیست،امتحاناتی که معلم ها از شما میگیرند با امتحاناتی که آزمون از شما میگیرد هیچ منافاتی ندارد،کافیست این فایل صوتی را گوش داده و به مباحث آن عمل کنید تا هیچ اصطکاکی را بین مدرسه و آزمون نیابید،اگر چه در آن مباحث مهمی برای بهروزی شما در مدرسه نیز بررسی شده است.

  http://bayanbox.ir/download/3477659940971677377/هماهنگ-کردن-برنامه-آزمون-با-مدرسه-استاد-گلیwww.hasangoli.com.mp3

  منبع: Www.Nomre.Blog.Ir

  @دانش-آموزان-آلاء

  راستی این تبلیغ حساب نمیشه ؟؟ !!!

  نه خیر این کجاش تبلیغه؟؟؟
  مشاوره ی رایگان یه مشاوری که بعضی اوقات خودم از پادکستاش استفاده میکنم برداشتم کپی کردم اینجا که بچه ها استفاده کنند و برای اینکه دزدی به حساب نیاد منبعشم گذاشتم .
  کجاش تبلیغه؟

  میدونم چی می گید من خودم هم استفاده کردم . فقط یک سوال پرسیدم همین .


 • خیرین کوچک دریا دل

  @mehdinasiri در هماهنگ کردن برنامه مدرسه با برنامه آزمون گفته است:

  @ROOHIA در هماهنگ کردن برنامه مدرسه با برنامه آزمون گفته است:

  @mehdinasiri در هماهنگ کردن برنامه مدرسه با برنامه آزمون گفته است:

  @ROOHIA در هماهنگ کردن برنامه مدرسه با برنامه آزمون گفته است:

  حسن گلی انسان شناس و مشاور تحصیلی

  هماهنگ کردن آنچه آزمون از شما امتحان میگیرد با آنچه در مدرسه از شما میخواهند معمولا کمی سخت به نظر میرسد،اما امروز در این فایل صوتی میخواهیم با یک نگرش جدید و خلاقانه برنامه مدرسه خود را کاملا با آزمون هماهنگ کنیم

  این کار در ابتدا سخت و دشوار به نظر میرسد اما اگر کمی از بیرون به آن نگاه کنیم متوجه میشویم چنان هم کار سختی نیست،امتحاناتی که معلم ها از شما میگیرند با امتحاناتی که آزمون از شما میگیرد هیچ منافاتی ندارد،کافیست این فایل صوتی را گوش داده و به مباحث آن عمل کنید تا هیچ اصطکاکی را بین مدرسه و آزمون نیابید،اگر چه در آن مباحث مهمی برای بهروزی شما در مدرسه نیز بررسی شده است.

  http://bayanbox.ir/download/3477659940971677377/هماهنگ-کردن-برنامه-آزمون-با-مدرسه-استاد-گلیwww.hasangoli.com.mp3

  منبع: Www.Nomre.Blog.Ir

  @دانش-آموزان-آلاء

  راستی این تبلیغ حساب نمیشه ؟؟ !!!

  نه خیر این کجاش تبلیغه؟؟؟
  مشاوره ی رایگان یه مشاوری که بعضی اوقات خودم از پادکستاش استفاده میکنم برداشتم کپی کردم اینجا که بچه ها استفاده کنند و برای اینکه دزدی به حساب نیاد منبعشم گذاشتم .
  کجاش تبلیغه؟

  میدونم چی می گید من خودم هم استفاده کردم . فقط یک سوال پرسیدم همین .

  خوب منم فقط جوابتونو دادم دیگه. همین.
  😃 • @ROOHIA در هماهنگ کردن برنامه مدرسه با برنامه آزمون گفته است:

  حسن گلی انسان شناس و مشاور تحصیلی

  هماهنگ کردن آنچه آزمون از شما امتحان میگیرد با آنچه در مدرسه از شما میخواهند معمولا کمی سخت به نظر میرسد،اما امروز در این فایل صوتی میخواهیم با یک نگرش جدید و خلاقانه برنامه مدرسه خود را کاملا با آزمون هماهنگ کنیم

  این کار در ابتدا سخت و دشوار به نظر میرسد اما اگر کمی از بیرون به آن نگاه کنیم متوجه میشویم چنان هم کار سختی نیست،امتحاناتی که معلم ها از شما میگیرند با امتحاناتی که آزمون از شما میگیرد هیچ منافاتی ندارد،کافیست این فایل صوتی را گوش داده و به مباحث آن عمل کنید تا هیچ اصطکاکی را بین مدرسه و آزمون نیابید،اگر چه در آن مباحث مهمی برای بهروزی شما در مدرسه نیز بررسی شده است.

  http://bayanbox.ir/download/3477659940971677377/هماهنگ-کردن-برنامه-آزمون-با-مدرسه-استاد-گلیwww.hasangoli.com.mp3

  منبع: Www.Nomre.Blog.Ir

  @دانش-آموزان-آلاء

  طبق مصوبه بند سه قانون حماین از عدم تبلیغ قانون اساسی در صفحه صد و نود و هفت شما نباید این کاررا بکنید
  طبق لایحه ی تصویب شده در مجلس در تاریخ 93/3/11 و در بند پنم صفحه اول شما می باید نهایت تلاش را در تبلیغات مفید برای بهتر شدن وضعیت و کیفیت جامعه بکنید.
  انتخاب با خودتان است
  جدای از شوخی شما لطف کردید این را گذاشتید تا دوستان استفاده کنند و دستتان هم درد نکند


 

پربازدیدهای هفته

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.