توضیحات فیزیک آقای فدایی فرد (95-1394)


 • خیرین کوچک دریا دل ادمین

  بســـــــــــــــــــــــــــم الله الرحمن الرحــــــــــــــــــــــیم

  سلام
  تو این تاپیک توضیحات فیلم های فیزیک آقای فدایی فرد (95-1394) رو مینویسم ....عنوان تمام جلسات قبلا نوشته شده و درستن ...بنابراین فقط مباحث تدریس شده در هر جلسه رو یادداشت میکنم .


 • خیرین کوچک دریا دل ادمین

  جلسه 4

  1_ مغناطیس و قطب های مغناطیسی و قطب نما
  2_خواص مغناطیسی مواد ( مواد فرومغناطیس و مواد پارامغناطیس)
  3_میدان مغناطیسی آهنربا
  4_نیروی وارد بر ذره باردار متحرک در میدان مغناطیسی و نحوه محاسبه آن
  5_نیروی مغناطیسی وارد بر رسانای حامل جریان و نحوه محاسبه آن
  6_قاعده دست راست


  جلسه 5

  1_بررسی میدان مغناطیسی در اطراف سیم حامل جریان و نحوه محاسبه آن
  2_میدان مغناطیسی ناشی از یک حلقه دایره ای حامل جریان و نحوه محاسبه آن
  3_ میدان مغناطیسی حاصل از سیملوله حامل جریان و نحوه محاسبه آن
  4_ سیملوله با هسته آهنی (آهنربای الکتریکی ) و نحوه محاسبه میدان مغناطیسی حاصل از آن
  5_نیروی بین سیم های موازی حامل جریان و نحوه محاسبه آن


  جلسه 6

  1_توضیحاتی در رابطه با روش تدریس ،نحوه مطالعه فیزیک ، بودجه بندی فیزیک کنکور و معرفی منبع مناسب کمک درسی ( تا پایان دقیقه 14:29)
  2_شروع تدریس فصل اول فیزیک سال چهارم (حرکت شناسی در دو بعد )
  3_مفاهیم حرکت شناسی(جابجایی-بازه زمانی-سرعت متوسط )


  جلسه 7

  1_ادامه تدریس مفاهیم حرکت یک بعدی
  2_سرعت لحظه ای در حرکت یک بعدی و نحوه محاسبه آن
  3_حل مثال از مفهوم سرعت (لحظه ای و متوسط) و جابجایی و مسافت و تغییر جهت متحرک


  جلسه 8

  1_ادامه تدریس مفاهیم حرکت یک بعدی
  2_توضیح کامل مفهوم شتاب متوسط و نحوه محاسبه آن
  3_شروع تدریس حرکت یکنواخت
  4_معادله مکان - زمان در حرکت یکنواخت


  جلسه 9

  1_حل مسئله از مبحث حرکت یکنواخت
  2_شروع تدریس حرکت با شتاب ثابت
  3_معرفی معادلات مکان-زمان ، مستقل از مکان ، مستقل از زمان و مستقل از شتاب و نحوه استفاده از آنها در حل مسائل


  جلسه 10

  1_حل مسئله از مباحث حرکت یکنواخت و حرکت با شتاب ثابت
  2_ معرفی سه رابطه کاربردی در حل مسائل این بخش


  جلسه 11

  1_حل مسئله از مبحث حرکت یکنواخت و حرکت با شتاب ثابت
  2_نحوه محاسبه جابجایی در ثانیه nام
  3_حل تست و رفع اشکال


  جلسه 12

  1_شروع تدریس نمودارهای حرکت
  2_نمودار مکان - زمان
  3_آموزش نحوه به دست آوردن مکان متحرک ،جابجایی،سرعت متوسط،سرعت لحظه ای،شتاب متوسط و شتاب لحظه ای با داشتن نمودار مکان - زمان یک متحرک
  4_حل مثال از نمودار مکان - زمان


  جلسه 13

  1_نمودار سرعت - زمان
  2_آموزش نحوه به دست آوردن مکان متحرک، جابجایی،سرعت متوسط، سرعت لحظه ای ، شتاب متوسط، شتاب لحظه ای و مسافت طی شده با استفاده از معادله سرعت - زمان
  3_حل مثال از نمودار سرعت - زمان(مثال های 46 -47-48 جزوه)


  جلسه 14

  1_حل مثال از مبحث نمودار سرعت - زمان
  2_نمودار شتاب - زمان
  3_آموزش نحوه به دست آوردن مکان متحرک، جابجایی،سرعت متوسط، سرعت لحظه ای ، شتاب متوسط، شتاب لحظه ای و مسافت طی شده با استفاده از معادله شتاب - زمان
  4_حل مثال از نمودار شتاب - زمان(مثال های 49-50-51-52-53 جزوه)
  5_آموزش نحوه رسم کیفی نمودار شتاب - زمان از روی نمودار سرعت - زمان


  جلسه 15

  1_آموزش نحوه رسم نمودار سرعت - زمان از روی نمودار مکان - زمان
  2_حل تست از مبحث نمودار های حرکت(١٨٣، ١٧٠، ١٩٩،١٧٥، ١٧٧، ١٨٤، ٢٠٧، ١٩٣، ١٩٥، ١٦٩، ٢٠٠، ١٩٢ گاج) و رفع اشکال


  جلسه 16

  1_حل مسئله از مبحث نمودار های حرکت (مثال های 54 -55-56 جزوه)
  2_حل تست های 246-273-288گاج


  جلسه 17

  1_شروع تدریس سقوط آزاد
  2_حل تست های ٢٩٥، ٢٨٥، ٢٢٧،٢٨٦، ٢٨٦، ٢٩١، ٤٩٣، ٤٩٥ گاج
  3_٥٧، ٥٨، ٥٩، ٦٠ جزوه
  4_معادلات سقوط آزاد
  5_مفاهیم حرکت کندشونده و تندشونده و نقطه اوج در مسائل سقوط آزاد


  جلسه 18

  1_ادامه تدریس مبحث سقوط آزاد
  2_حل مثال های ٦١، ٦٣، ٦٤ جزوه
  3_بررسی انرژی جنبشی و پتانسیل متحرک در هرنقطه از حرکت و نحوه محاسبه آن


  جلسه 19

  1_ادامه تدریس مبحث سقوط آزاد
  2_رفع اشکال و حل مسئله (تست های ٦٤ و ٦٥ جزوه و تست های ٤٣٥، ٤٣٩، ٤٥٥گاج)


 • خیرین کوچک دریا دل مدیر

  ممنون بهار
  فقط لینکا یادت رفته:)


 • خیرین کوچک دریا دل ادمین

  @Roz در توضیحات فیزیک آقای فدایی فرد (95-1394) گفته است:

  ممنون بهار
  فقط لینکا یادت رفته:)

  خواهش عزیزجان
  رو شماره جلسات کلیک کن همون لینکشه


 • خیرین کوچک دریا دل مدیر

  @بهاره
  ببخشی حواسم نبود
  فک کردم چون رنگ آبی رو دوست داری واسه همون با اون رنگ نوشتی نگو لینک کردی
  خوشگل و حرفه ای کار کردیا:)
  دستت درد نکنه


 • خیرین کوچک دریا دل ادمین

  @Roz در توضیحات فیزیک آقای فدایی فرد (95-1394) گفته است:

  @بهاره
  ببخشی حواسم نبود
  فک کردم چون رنگ آبی رو دوست داری واسه همون با اون رنگ نوشتی نگو لینک کردی
  خوشگل و حرفه ای کار کردیا:)
  دستت درد نکنه

  ما اینیم دیگه 😋
  خواهش عزیز...انجام وظیفه اس


 • مدیر

  @بهاره خیلی ممنون همه تو سایت ثبت شدند، ببخشید دیر شد من واقعا ندیده بودم نمی دونم چرا


 • خیرین کوچک دریا دل ادمین

  @sohrab در توضیحات فیزیک آقای فدایی فرد (95-1394) گفته است:

  @بهاره خیلی ممنون همه تو سایت ثبت شدند، ببخشید دیر شد من واقعا ندیده بودم نمی دونم چرا

  سلام ..خواهش میکنم ..انجام وظیفه بود