بحث زیست و بررسی تست های کلی


 • همیار

  درود بر تمام دوستان و همه زیست دوستان ایران زمین!توی تاپیک نکته-تست زیست از این به بعد تست های کلی که گذاشته میشه،پاسخشو میتونین اینجا بدین که ترتیب و نظم تستا بهم نخوره!در ضمن هرسوالی که مربوط به زیست هسش،میتونین اینجا مطرح کنین و با کمک هم حلش کنیم!


 • همیار

  تست کلی شماره 1:
  چند مورد نادرست است؟
  1)نام گذاری پروتئین مکمل به دلیل اینکه مکمل کننده ی پروتئینی است که یکی از بخش های استافیلو کوکوس اورئوس را هیدرولیز میکند،می باشد.
  2)پروتئینی که در خون وجود دارد،از اندام هایی که سلول های آن ها با شبکه آندوپلاسمی زبر گسترده و وسیع میتوانند نوعی لیپید بسازند،ترشح میشود.
  3)ترشح ماده ای پروتئینی از سلول های نزدیک دریچه دوازدهه میتواند بطور غیر مستقیم باعث کاهش فشار اسمزی در پانکراس شود.
  4)افزایش قطر محل دیاپدز ائوزینوفیل ها میتواند باعث افزایش فعالیت آنزیم هلیکاز شود.
  5)در اثر ابتلا به بیماری کم کاری تیروئید،کنترل کننده اعمال سلول های بافت دارای فاصله بین سلولی متغیر در مجاورت با فسفولیپید های غشا قرار میگیرد.
  6)افزایش یون کلسیم در سلول های ماهیچه 4 سر ران،میتواند تولید یکی از فراورده های تولیدی پراکسی زوم را در کلیه افزایش دهد.


 • همیار

  تست کلی 2:
  چند مورد در مورد جانوران نادرست است؟
  *1) آمینو اسیدهای حاصل از تجزیه جانوری که 225 میلیون سال بدون تمایز باقی مانده است را میتوان در معده ی بزرگترین جانور کره زمین یافت.
  *2) در جانوری با سیستم تنفسی دارای کیسه هوادار،کیسه های هوایی که فقط در مجاورت هوای سرد هستند را در نزدیکی اولین ذخیره موقتی غذا یافت.
  *3)در هر جانوری که دارای طناب عصبی شکمی است، میتوان عضله دارای انقباض ذاتی را در سطح پشتی یافت.
  *4)اندام پمپاژ کننده ی مایع دستگاه گردش مواد در جانوری که در معده آن میتوان سوخت سلول حاصل از تجزیه پلی ساکارید رشته ای موجود در دیواره تاژکداران چرخان را یافت،4 حفره ای است.
  *5)جانوری با دستگاه گوارشی که جهت حرکت غذا در قسمتی از آن دو طرفه است،میتوان سلول های تاژکدار در دستگاه گوارشش یافت.
  *6)جانوری که فاقد معده است برخلاف جانوری که روده محلی برای جذب آب است،طناب عصبی در مجاورت با قلب لوله ای است.


 • همیار

  تست کلی شماره 3:
  در مورد انسان چند مورد نادرست نیست؟
  1)در هنگام انعکاسی که در ابتدا با یک دم عمیق آغاز میشود،شبکه آندوپلاسمی صاف سلول های بخشی از لوله گوارش که از اولین ذخیره موقتی غذا محافظت میکند،یون کلسیم را آزاد میکند.
  2)رگی که از اندام تمایز یافته برای تبادل گازها به قلب میاید،همانند رگی که از تجمع چندین مویرگ وارد دهلیز راست میشود،فاقد دریچه لانه کبوتری نیست.
  3)رگ وارده از روده به کبد برخلاف رگی که از قلب به کبد میاید،19 درصد از پروتئین های درون اریتروسیت های تمایز یافته اش از اکسیژن غیرا شباع هستند.
  4)رگی که از مغز استخوان لگن به سمت تیموس حرکت میکند،به طور طبیعی فاقد پروتئینی است که از سلول هایی که در مبارزه با سرطان نقش اصلی دارند،ترشح میشود.
  5)سیستم عصبی خودمختار در انعکاسی که در انتهای آن اسفنگتری که از ماهیچه های مخطط لوله میزنای ایجاد شده است،از انقباض در میاید،باعث تخلیه ی مثانه میشود.
  6)هنگامی که چین خوردگی داخل معده از بین میرود،مقدار خون عبوری از رگی که از زیر قوس قطورترین رگ بدن عبور میکند،بیشتر میشود.


 • همیار

  تست کلی شماره 4:
  درمورد دستگاه های انسان کدام مورد نمیتواند درست باشد؟
  1)عامل افزایش یکی از فرآورده های پراکسی زوم در کبد و کلیه بر اثر افزایش فعالیت میتوکندری در سلول ماهیچه ای مورب شکمی ریبوزوم است.
  2)عامل کاهش PH رگ خروجی از سلول های نزدیک آخرین دریچه معده ،افزایش PH رگ خروجی از پانکراس است.
  3)عامل افزایش فاصله بخش آبدوست فسفولیپید های غشای سلول های مویرگی که در نزدیکی اندام پوست قرار دارد،افزایش غشای سلول های آسیب دیده پوست است.
  4)عامل کاهش آزاد شدن یون کلسیم از سلول های اسفنگتر خارجی میزراه،همان عامل افزایش کاهش ذخیره کردن یون کلسیم در سلول های اسفنگتر خارجی میزراه در تنش روحی-جسمی است.


 • همیار

  تست کلی شماره 5:
  کدام مورد میتواند نادرست نباشد؟
  1)همه ویتامین های محلول در چربی پس از گوارش کامل کیموس ورودی به روده،از مجاورت بخش آبگریز سلول های سیاهرگ ورودی به کبد عبور میکنند.
  2)در ساختار لوله گوارش سلول هایی که بین دو لایه پیوندی قرار دارند،پس از ورود غذا به معده به مقدار زیادی کانال های کلسیمی خود را باز میکنند.
  3)هر انعکاسی که در آن حجم شش ها به بیشترین مقدار خود میرسد،عاملی که باعث بستن بینی میشود،به سمت بالا حرکت میکند.
  4)در اثر اولین برخورد آنتی ژن با سلول B ،پس از تقسیم اول فقط پروتئینی از دسته گاماگلوبولین ها تولید میشود. • @Dr.Bernosi در بحث زیست و بررسی تست های کلی گفته است:

  تست کلی شماره 5:
  کدام مورد میتواند نادرست نباشد؟
  1)همه ویتامین های محلول در چربی پس از گوارش کامل کیموس ورودی به روده،از مجاورت بخش آبگریز سلول های سیاهرگ ورودی به کبد عبور میکنند.
  2)در ساختار لوله گوارش سلول هایی که بین دو لایه پیوندی قرار دارند،پس از ورود غذا به معده به مقدار زیادی کانال های کلسیمی خود را باز میکنند.
  3)هر انعکاسی که در آن حجم شش ها به بیشترین مقدار خود میرسد،عاملی که باعث بستن بینی میشود،به سمت بالا حرکت میکند.
  4)در اثر اولین برخورد آنتی ژن با سلول B خاطره،پس از تقسیم اول فقط پروتئینی از دسته گاماگلوبولین ها تولید میشود.

  4 غلط چون اولین برخورد با سلول خاطره نیس اصن
  گزینه 2
  منظورش بافت ماهیچه ای که با ورود غذا به معده منقبض میشه پس یون کلسیم میخواد
  3 درسته چون در عمل استفراغ که با دم عمیق شروع میشه راه بینی بسته میشه • @مهساااا در بحث زیست و بررسی تست های کلی گفته است:

  @Dr.Bernosi در بحث زیست و بررسی تست های کلی گفته است:

  تست کلی شماره 5:
  کدام مورد میتواند نادرست نباشد؟
  1)همه ویتامین های محلول در چربی پس از گوارش کامل کیموس ورودی به روده،از مجاورت بخش آبگریز سلول های سیاهرگ ورودی به کبد عبور میکنند.
  2)در ساختار لوله گوارش سلول هایی که بین دو لایه پیوندی قرار دارند،پس از ورود غذا به معده به مقدار زیادی کانال های کلسیمی خود را باز میکنند.
  3)هر انعکاسی که در آن حجم شش ها به بیشترین مقدار خود میرسد،عاملی که باعث بستن بینی میشود،به سمت بالا حرکت میکند.
  4)در اثر اولین برخورد آنتی ژن با سلول B خاطره،پس از تقسیم اول فقط پروتئینی از دسته گاماگلوبولین ها تولید میشود.

  4 غلط چون اولین برخورد با سلول خاطره نیس اصن
  گزینه 2
  منظورش بافت ماهیچه ای که با ورود غذا به معده منقبض میشه پس یون کلسیم میخواد
  3 درسته چون در عمل استفراغ که با دم عمیق شروع میشه راه بینی بسته میشه

  گزینه 2 درس تر
  چون میدونم اینو مطمئن ترم


 • همیار

  @مهساااا در بحث زیست و بررسی تست های کلی گفته است:

  @Dr.Bernosi در بحث زیست و بررسی تست های کلی گفته است:

  تست کلی شماره 5:
  کدام مورد میتواند نادرست نباشد؟
  1)همه ویتامین های محلول در چربی پس از گوارش کامل کیموس ورودی به روده،از مجاورت بخش آبگریز سلول های سیاهرگ ورودی به کبد عبور میکنند.
  2)در ساختار لوله گوارش سلول هایی که بین دو لایه پیوندی قرار دارند،پس از ورود غذا به معده به مقدار زیادی کانال های کلسیمی خود را باز میکنند.
  3)هر انعکاسی که در آن حجم شش ها به بیشترین مقدار خود میرسد،عاملی که باعث بستن بینی میشود،به سمت بالا حرکت میکند.
  4)در اثر اولین برخورد آنتی ژن با سلول B خاطره،پس از تقسیم اول فقط پروتئینی از دسته گاماگلوبولین ها تولید میشود.

  4 غلط چون اولین برخورد با سلول خاطره نیس اصن
  گزینه 2
  منظورش بافت ماهیچه ای که با ورود غذا به معده منقبض میشه پس یون کلسیم میخواد
  3 درسته چون در عمل استفراغ که با دم عمیق شروع میشه راه بینی بسته میشه

  سرفه و عطسه چطور؟ • @Dr.Bernosi در بحث زیست و بررسی تست های کلی گفته است:

  @مهساااا در بحث زیست و بررسی تست های کلی گفته است:

  @Dr.Bernosi در بحث زیست و بررسی تست های کلی گفته است:

  تست کلی شماره 5:
  کدام مورد میتواند نادرست نباشد؟
  1)همه ویتامین های محلول در چربی پس از گوارش کامل کیموس ورودی به روده،از مجاورت بخش آبگریز سلول های سیاهرگ ورودی به کبد عبور میکنند.
  2)در ساختار لوله گوارش سلول هایی که بین دو لایه پیوندی قرار دارند،پس از ورود غذا به معده به مقدار زیادی کانال های کلسیمی خود را باز میکنند.
  3)هر انعکاسی که در آن حجم شش ها به بیشترین مقدار خود میرسد،عاملی که باعث بستن بینی میشود،به سمت بالا حرکت میکند.
  4)در اثر اولین برخورد آنتی ژن با سلول B خاطره،پس از تقسیم اول فقط پروتئینی از دسته گاماگلوبولین ها تولید میشود.

  4 غلط چون اولین برخورد با سلول خاطره نیس اصن
  گزینه 2
  منظورش بافت ماهیچه ای که با ورود غذا به معده منقبض میشه پس یون کلسیم میخواد
  3 درسته چون در عمل استفراغ که با دم عمیق شروع میشه راه بینی بسته میشه

  سرفه و عطسه چطور؟

  بله اولش حواسم به کلمه هر انعکاس نبودش


 • همیار

  خب شما میگین گزینه 2 درسته!بیاین از گزینه 1 بررسی کنیم • گزینه 1 : ویتامین های محلول در چربی وارد رگ نمیشن بخاطر پوشش پلی ساکاریدی رگ فکر کنم (دقیق نمیدونم چ پوششی اگه غلطه بگین ) ولی ویتامین K که در باکتری ساخته میشه بخاطر ساختار سادش وارد رگ خونی میشه ک همون سیاهرگه که به قلب میره


 • همیار

  قسمت قبل از ویرگول داره میگه هر ویتامینی تو چربی محلوله بعد از اینکه چذب روده شدش میرن تو رگای لنفاوی نه رگ!این هدف من نبودش!هدفم از اون سیاهرگه! • @zahra1303 در بحث زیست و بررسی تست های کلی گفته است:

  گزینه 1 : ویتامین های محلول در چربی وارد رگ نمیشن بخاطر پوشش پلی ساکاریدی رگ فکر کنم (دقیق نمیدونم چ پوششی اگه غلطه بگین ) ولی ویتامین K که در باکتری ساخته میشه بخاطر ساختار سادش وارد رگ خونی میشه ک همون سیاهرگه که به قلب میره

  البته چون اینجا مشخصا روده کوچیک رو گفته پس این گزینه غ
  اما اگه روده بزرگ رو میگف اون موقع این جمله مثال نقض داره


 • همیار

  سیاهرگا و سرخرگا چذب ندارن!از مویرگا مواد وارد اینا میشه! • درست اما ویتامین K در روده وارد سیاهرگ میشه و محلول در چربیه


 • همیار

  @zahra1303 در بحث زیست و بررسی تست های کلی گفته است:

  درست اما ویتامین K در روده وارد سیاهرگ میشه و محلول در چربیه

  درسته!اون قسمت دوم سوال داره میگه از سلولای سیاهرگه ویتامین محلول در چربی عبور میکنه و میره توی سیاهرگ!این ینی چذب که کلا غلطه! • @Dr.Bernosi در بحث زیست و بررسی تست های کلی گفته است:

  سیاهرگا و سرخرگا چذب ندارن!از مویرگا مواد وارد اینا میشه!

  اما تا اونجایی من یادم کتاب مشخصا عکس سرخرگ و سیاهرگ کشیده


 • همیار

  @مهساااا در بحث زیست و بررسی تست های کلی گفته است:

  @Dr.Bernosi در بحث زیست و بررسی تست های کلی گفته است:

  سیاهرگا و سرخرگا چذب ندارن!از مویرگا مواد وارد اینا میشه!

  اما تا اونجایی من یادم کتاب مشخصا عکس سرخرگ و سیاهرگ کشیده

  سیاهرگا و سرخرگا چن بافت دارن!پیوندی،ماهچه ای!اینا نمیذارن که چذب کنن! • @مهساااا در بحث زیست و بررسی تست های کلی گفته است:

  @Dr.Bernosi در بحث زیست و بررسی تست های کلی گفته است:

  سیاهرگا و سرخرگا چذب ندارن!از مویرگا مواد وارد اینا میشه!

  اما تا اونجایی من یادم کتاب مشخصا عکس سرخرگ و سیاهرگ کشیده

  اقای رحیمی ام وقتی داش رو تابلو درس میداد خودشون عکس سه تا رگ رو کشیده بود • کتاب گفته مقدار کمی از ویتامین های B و K که توسط باکتری ساخته میشن جذب خون میشن • اون ک آره مویرگ ها تبادلات رو انجام میدن


 • همیار

  @zahra1303 در بحث زیست و بررسی تست های کلی گفته است:

  کتاب گفته مقدار کمی از ویتامین های B و K که توسط باکتری ساخته میشن جذب خون میشن

  اول چذب مویرگا میشن!بعدش این مویرگا بهم میپیوندنو یه سیاهرگ ایچاد میکنن!


 • همیار

  خب بریم سراغ گزینه 2! • @Dr.Bernosi در بحث زیست و بررسی تست های کلی گفته است:

  @zahra1303 در بحث زیست و بررسی تست های کلی گفته است:

  کتاب گفته مقدار کمی از ویتامین های B و K که توسط باکتری ساخته میشن جذب خون میشن

  اول چذب مویرگا میشن!بعدش این مویرگا بهم میپیوندنو یه سیاهرگ ایچاد میکنن!

  خط کتاب رو نقل کردم !!!


 • همیار

  تست کلی شماره 5:
  کدام مورد میتواند نادرست نباشد؟
  1)همه ویتامین های محلول در چربی پس از گوارش کامل کیموس ورودی به روده،از مجاورت بخش آبگریز سلول های سیاهرگ ورودی به کبد عبور میکنند.
  2)در ساختار لوله گوارش سلول هایی که بین دو لایه پیوندی قرار دارند،پس از ورود غذا به معده به مقدار زیادی کانال های کلسیمی خود را باز میکنند.
  3)هر انعکاسی که در آن حجم شش ها به بیشترین مقدار خود میرسد،عاملی که باعث بستن بینی میشود،به سمت بالا حرکت میکند.
  4)در اثر اولین برخورد آنتی ژن با سلول B ،پس از تقسیم اول فقط پروتئینی از دسته گاماگلوبولین ها تولید میشود.


 • همیار

  نحلیلی کسی نداره؟! • مثال نقض ! • @Dr.Bernosi در بحث زیست و بررسی تست های کلی گفته است:

  تست کلی شماره 5:
  کدام مورد میتواند نادرست نباشد؟
  1)همه ویتامین های محلول در چربی پس از گوارش کامل کیموس ورودی به روده،از مجاورت بخش آبگریز سلول های سیاهرگ ورودی به کبد عبور میکنند.
  2)در ساختار لوله گوارش سلول هایی که بین دو لایه پیوندی قرار دارند،پس از ورود غذا به معده به مقدار زیادی کانال های کلسیمی خود را باز میکنند.
  3)هر انعکاسی که در آن حجم شش ها به بیشترین مقدار خود میرسد،عاملی که باعث بستن بینی میشود،به سمت بالا حرکت میکند.
  4)در اثر اولین برخورد آنتی ژن با سلول B ،پس از تقسیم اول فقط پروتئینی از دسته گاماگلوبولین ها تولید میشود.

  کاملا درسته گزینه 2 • ص107 کتاب رو نگا کنید


 • همیار

  @zahra1303 در بحث زیست و بررسی تست های کلی گفته است:

  ص107 کتاب رو نگا کنید

  سرخرگای آوران و وابران؟! • @مهساااا در بحث زیست و بررسی تست های کلی گفته است:

  @Dr.Bernosi در بحث زیست و بررسی تست های کلی گفته است:

  تست کلی شماره 5:
  کدام مورد میتواند نادرست نباشد؟
  1)همه ویتامین های محلول در چربی پس از گوارش کامل کیموس ورودی به روده،از مجاورت بخش آبگریز سلول های سیاهرگ ورودی به کبد عبور میکنند.
  2)در ساختار لوله گوارش سلول هایی که بین دو لایه پیوندی قرار دارند،پس از ورود غذا به معده به مقدار زیادی کانال های کلسیمی خود را باز میکنند.
  3)هر انعکاسی که در آن حجم شش ها به بیشترین مقدار خود میرسد،عاملی که باعث بستن بینی میشود،به سمت بالا حرکت میکند.
  4)در اثر اولین برخورد آنتی ژن با سلول B ،پس از تقسیم اول فقط پروتئینی از دسته گاماگلوبولین ها تولید میشود.

  کاملا درسته گزینه 2

  بین دو لایه پیوندی بافت ماهیچه ای هس
  لایه های پیوندی= زیر مخاط- بافت پیوندی خارجی
  بعد ورود غذا انقباضاتش زیاد میشه ینی یون کلسیم وارد سیتو پلاسم شده • موادی که از کپسول بومن که اجتماع مویرگ هاست تراوش میشه بعدش توسط رگ بازجذب و ترشح میشه


 • همیار

  @zahra1303 در بحث زیست و بررسی تست های کلی گفته است:

  موادی که از کپسول بومن که اجتماع مویرگ هاست تراوش میشه بعدش توسط رگ بازجذب و ترشح میشه

  نفهمیدم! • @Dr.Bernosi در بحث زیست و بررسی تست های کلی گفته است:

  @zahra1303 در بحث زیست و بررسی تست های کلی گفته است:

  موادی که از کپسول بومن که اجتماع مویرگ هاست تراوش میشه بعدش توسط رگ بازجذب و ترشح میشه

  نفهمیدم!

  راستش منم نمیدونم چی میگی
  الان کلیه چی میگه این وسط


وارد شوید تا پست بفرستید
 

کاربران فعال این بخش

36
آنلاین

20.1k
کاربران

9.6k
موضوع ها

633.6k
دیدگاه‌ها