کتاب و منبع برای ترکیبیات گسسته • با سلام خدمت دوستان

  برخی از دوستان تقاضای فیلم های تخصصی ترکیبیات هستند .
  پیشنهاد من به این دوستان مطالعه کتاب ترکیبیات اقای علیپور می باشد

  http://www.fatemi.ir/details.aspx?bookid=4143
  http://ketabnak.com/comment.php?dlid=55550

  همچنین مشاهده کلاس ریاضات گسسته دانشگاه شریف بسیار توصیه می گردد

  http://maktabkhooneh.org/course?course=mirsadeghi799


 • مدیر

  ø¯ùˆø³øªø§ù† ø¹ø²ûŒø² ø¯ø± ù
  ùˆø±ø¯ øªø±ú(c)ûŒø¨ûŒø§øª :

  ø¨ø³ûŒø§ø±ûŒ ø§ø² ø¬ù„ø³ø§øª øªø±ú(c)ûŒø¨ûŒø§øª ø¢ù‚ø§ûŒ ø´ø§ù
  ûŒ ø²ø§ø¯ù‡ ø¯ø± ùفûŒù„ù
  ù‡ø§ûŒûŒ ø§ø³øª ú(c)ù‡ ø¨ù‡ ø¹ù„øª ø(r)ø±ø§ø¨ûŒ øµø¯ø§ ø±ùˆûŒ ø³ø§ûŒøª ù‚ø±ø§ø± ù†ú¯ø±ùفøª( ùˆ ù‚ø±ø§ø± ù†ø(r)ùˆø§ù‡ø¯ ú¯ø±ùفøª. )

  ø§ù
  ø§ ø¢ûŒø§ ø´ù
  ø§ ø¶ø±ø± ú(c)ø±ø¯ûŒø¯ øŸ

  ø¬ùˆø§ø¨ ø´ù
  ø§ ù
  ù†ùفûŒ ø§ø³øª - ø¢ù‚ø§ûŒ ø´ø§ù
  ûŒø²ø§ø¯ù‡ ø¯ø± ù‡ùفøªù‡ ûŒ ø¢ø(r)ø± ø§ø³ùفù†ø¯ ø¬ù
  ø¹ ø¨ù†ø¯ûŒ ú¯ø³ø³øªù‡ ø±ø§ ø§ø±ø§ø¦ù‡ ù
  ûŒ ú(c)ù†ù†ø¯ ùˆ ø¯ø± ø¢ù†ø¬ø§ øªø±ú(c)ûŒø¨ûŒø§øª ø¯ùˆø¨ø§ø±ù‡ ø¨ø±ø±ø³ûŒ ø(r)ùˆø§ù‡ø¯ ø´ø¯ ù¾ø³ ù†ú¯ø±ø§ù† ù†ø¨ø§ø´ûŒø¯.


 • مدیر

  @بیدگلی said:

  با سلام خدمت دوستان

  برخی از دوستان تقاضای فیلم های تخصصی ترکیبیات هستند .
  پیشنهاد من به این دوستان مطالعه کتاب ترکیبیات اقای علیپور می باشد

  http://www.fatemi.ir/details.aspx?bookid=4143
  http://ketabnak.com/comment.php?dlid=55550

  همچنین مشاهده کلاس ریاضات گسسته دانشگاه شریف بسیار توصیه می گردد

  http://maktabkhooneh.org/course?course=mirsadeghi799

  ترکیبیات مکتب خونه برای کسانی خوب است که از روی علاقه می خوانند نه برای کسانی که برای کنکور درس می خوانند. • این کتاب برای کسانی که می خواهند المپیاد کامپیوتر شرکت کنند مناسب است


وارد شوید تا پست بفرستید
 

کاربران فعال این بخش

19
آنلاین

20.2k
کاربران

9.6k
موضوع ها

634.7k
دیدگاه‌ها