کتاب و منبع برای ترکیبیات گسسته • با سلام خدمت دوستان

  برخی از دوستان تقاضای فیلم های تخصصی ترکیبیات هستند .
  پیشنهاد من به این دوستان مطالعه کتاب ترکیبیات اقای علیپور می باشد

  http://www.fatemi.ir/details.aspx?bookid=4143
  http://ketabnak.com/comment.php?dlid=55550

  همچنین مشاهده کلاس ریاضات گسسته دانشگاه شریف بسیار توصیه می گردد

  http://maktabkhooneh.org/course?course=mirsadeghi799


 • مدیر

  ø¯ùˆø³øªø§ù† ø¹ø²ûŒø² ø¯ø± ù
  ùˆø±ø¯ øªø±ú(c)ûŒø¨ûŒø§øª :

  ø¨ø³ûŒø§ø±ûŒ ø§ø² ø¬ù„ø³ø§øª øªø±ú(c)ûŒø¨ûŒø§øª ø¢ù‚ø§ûŒ ø´ø§ù
  ûŒ ø²ø§ø¯ù‡ ø¯ø± ùفûŒù„ù
  ù‡ø§ûŒûŒ ø§ø³øª ú(c)ù‡ ø¨ù‡ ø¹ù„øª ø(r)ø±ø§ø¨ûŒ øµø¯ø§ ø±ùˆûŒ ø³ø§ûŒøª ù‚ø±ø§ø± ù†ú¯ø±ùفøª( ùˆ ù‚ø±ø§ø± ù†ø(r)ùˆø§ù‡ø¯ ú¯ø±ùفøª. )

  ø§ù
  ø§ ø¢ûŒø§ ø´ù
  ø§ ø¶ø±ø± ú(c)ø±ø¯ûŒø¯ øŸ

  ø¬ùˆø§ø¨ ø´ù
  ø§ ù
  ù†ùفûŒ ø§ø³øª - ø¢ù‚ø§ûŒ ø´ø§ù
  ûŒø²ø§ø¯ù‡ ø¯ø± ù‡ùفøªù‡ ûŒ ø¢ø(r)ø± ø§ø³ùفù†ø¯ ø¬ù
  ø¹ ø¨ù†ø¯ûŒ ú¯ø³ø³øªù‡ ø±ø§ ø§ø±ø§ø¦ù‡ ù
  ûŒ ú(c)ù†ù†ø¯ ùˆ ø¯ø± ø¢ù†ø¬ø§ øªø±ú(c)ûŒø¨ûŒø§øª ø¯ùˆø¨ø§ø±ù‡ ø¨ø±ø±ø³ûŒ ø(r)ùˆø§ù‡ø¯ ø´ø¯ ù¾ø³ ù†ú¯ø±ø§ù† ù†ø¨ø§ø´ûŒø¯.


 • مدیر

  @بیدگلی said:

  با سلام خدمت دوستان

  برخی از دوستان تقاضای فیلم های تخصصی ترکیبیات هستند .
  پیشنهاد من به این دوستان مطالعه کتاب ترکیبیات اقای علیپور می باشد

  http://www.fatemi.ir/details.aspx?bookid=4143
  http://ketabnak.com/comment.php?dlid=55550

  همچنین مشاهده کلاس ریاضات گسسته دانشگاه شریف بسیار توصیه می گردد

  http://maktabkhooneh.org/course?course=mirsadeghi799

  ترکیبیات مکتب خونه برای کسانی خوب است که از روی علاقه می خوانند نه برای کسانی که برای کنکور درس می خوانند. • این کتاب برای کسانی که می خواهند المپیاد کامپیوتر شرکت کنند مناسب است


 

کاربران فعال این بخش

50
آنلاین

18.3k
کاربران

7.9k
موضوع ها

558.8k
دیدگاه‌ها