من چند روزه شروع کردم به خوندن روزی 4 تا 6 ساعت مفید میخونم البته فقط زیست شناسی رو..


 

پربازدیدهای هفته