من چند روزه شروع کردم به خوندن روزی 4 تا 6 ساعت مفید میخونم البته فقط زیست شناسی رو..


 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.