یک هزارم بهتر از دیروز • هر وقت تنبلی سراغم میاد به خودم میگم...امروز یک هزارم بهتر از دیروز باش
  امروز باید بیشتر از دیروز درس خونده باشم....
  امروز باید بیشتر از دیروز یادگرفته باشم....
  امروز بایستی حدالقل یک هزارم بهتر از دیروز باشم....

  این یک هزارم ها در عرض یک ماه تاثیر شگرفی در روند مطالعه شما خواهد گذاشت

  https://www.instagram.com/p/BIVwb6fhaV_/


 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.