ایول عالیییییی طرح شما برای اموزش همگانی و فرصت برابر اموزشی حرف نداره... واقا دستمریزاد ک انقد خوبین شما...امیدوارم ک هرانچه از پروردگار میخواین بهتون بده... اینو میگن دین و ایمون نه فقط ادعا ی پوچ... واقعا کارتون حرف نداره..


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.