ایول عالیییییی طرح شما برای اموزش همگانی و فرصت برابر اموزشی حرف نداره... واقا دستمریزاد ک انقد خوبین شما...امیدوارم ک هرانچه از پروردگار میخواین بهتون بده... اینو میگن دین و ایمون نه فقط ادعا ی پوچ... واقعا کارتون حرف نداره..


 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.