سلام دوستان کسی که زبانش ضعیفه فیلم های جمع بندی استادفراهانی ببینه یاازکلاسای استادعزتی ببینه کدومش بهتره خواهشااگه کسی میدونه جواب بده