نکات نهفته میان صحبتهای استاد پازوکی وگزارش سوتیهای گهگداری - ف2ت4 سوم دبیرستان


 • دانش آموزان آلاء

  در موردنکاتی ک نهفته هست،چند نمونه ک پیدا کردم میگم اینجور دیگه بهتر درک میکنید .
  و دوستان شیوه درس دادن استاد پازوکی رو آشنایی دارید.برای اینکه استاد آموزگار در این شیوه ، خودمونی بگم سوتی نده نیازمند تسلط و آرامش فکری هنگام بیان مطالبه،ک در تسلط استاد پازوکی خدایی خیلی خوبن ،از اونور خب آرامش فکری بیشتر چیزیه محیطی و وابسته ب خستگی و کمتر دست خود آدم.
  اینهارو گفتم ک یادمون بمونه سوتی هایی رو دنبال میکنیم ک برای مچ گیری نیست.


 • دانش آموزان آلاء

  جلسه20:
  زمان (57:34)
  - استاد پازوکی: تارهای عصبی میتونند غلاف میلین هم داشته باشند.
  برداشت: تارهای عصبی فاقد غلاف میلین هم یافت میشود./

  (60+4) - استاد: یکی از چیزهایی ک باید توجه کنیم اینکه استخوان جمجمه چه بخشهایی از مغز را پوشش میدهد!
  برداشت:اگرچه تو ف2سوم تصویری نیست ک بشه اینرو ازش برداشت کرد. پس استاد چرا میگه این موضوع مهمه در کنکور؟
  چون این 3 فصل بدجور بهم گره خورده هستن و شکل 6 از ف4 سوم رو برید ببینید،اونجا استخوان جمجمه و تماسش با بخشهایی از مغز رو کشیده پس میتونه مهم باشه.

  (60+8) استاد: پردازش اطلاعات حسی یعنی درک اطلاعات حسی. سرما رو حس میکنیم یعنی درک میکنیم.
  برداشت: با توجه ب اینکه کتاب میگه "بىیشتر پردازش
  اطلاعات حسى و حرکتى در قشر خاکسترى مخ انجام مى شود." پس بقیه پردازش در کدام بخشهاست؟
  در مورد هر بخش مغز ک واژه «درک» یا «مرکز احساس...»دیدید آن بخش هم بهمراه مخ پردازش اطلاعات دارد.
  مانند :هیپوتالاموس،بصل النخاع،مخچه.


 • دانش آموزان آلاء

  (60+09+40) استاد: گیجگاهی مربوط ب چیه؟ گیجگاهی
  ویرایش: منظور اینه ک «لوب گیجگاهی مخ» با کدام حس مربوط هست؟ با حس شنوایی -ف3سوم-


 

کاربران فعال این بخش

6
آنلاین

19.5k
کاربران

9.1k
موضوع ها

607.6k
دیدگاه‌ها