اسرار روانشناسی


 • دانش آموزان آلاء

  🍁"زندگی را طلاق ندهید."
  این یعنی اینکه خودتون رو از خوشی های دنیا و زندگی , محروم نکنید
  در مقابل مشکلات , تسلیم نشید و زانوی غم بغل نگیرید.
  🍁خودتون رو دوست داشته باشید و به خودتون و خواسته هاتون احترام بذارید .
  🍁یادتان باشد بهترین دوست شما "تصویرهای ذهنی خوب شما از خودتان " است .
  🍁دیگران را دوست بدارید حتی کسانی که با شما همراه و هم عقیده نیستند.
  از کسی متنفر نباشید که روزگارتان رنگ تنفر نگیرد و سیاهی جذب نکند.

  🍁از هیچ کس توقعی نداشته باشید که جز دلگیری پیامدی به همراه ندارد. یادتان باشد که شاید کسی هم از شما توقعی داردو شما نمیدانید.!!

  🍁زندگی را زندگی کنید ...

  🍁چندان هم که فکر میکنید وقت نیست!!


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.