اطلاعیه : ضبط همایش شیمی پیش دانشگاهی آقای آقاجانی امروز آغاز شد