سال بعد این موقع کجائیم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


 • دانش آموزان آلاء

  این موقع سال بعد دانشکده دندون پزشکی یا پزشکی شهید بهشتی ام

  😍 💪🏻 متن جایگزین


 • خیرین کوچک دریا دل

  @rahil_28 در سال بعد این موقع کجائیم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ گفته است:

  این موقع سال بعد دانشکده دندون پزشکی یا پزشکی شهید بهشتی ام

  😍 💪🏻 متن جایگزین

  افرین
  من میگم درس خونین بگو آره ☂ 😁


 • دانش آموزان آلاء

  یادش بخیر پارسال این موقع اصا فک نمیکردم دانشگاه الزهرا باشم من هیچ انتخابی نکردم و گذاشتم بعهده خدا یهو همه‌چیز یجوری رقم خورد ک فکرشم نمیکردم و الان اصلا باورم نمیشه که بین همه دوستام من تو یکی از بهترین دانشگاها و تو تهران درس میخونم

  ی نصیحت از من به شما آلاییای گل
  قدر لحظات قشنگ کنکوری رو بدونید کنکور لذت بخش تر از چیزیه ک همه فک میکنن
  انشاالله سال بعد تو بهترین موقعیت باشید


 • اخراج شده

  قبر...... : )
  هر کسی بدی دید حلال کنه لطفا
  از روی بچگی بوده : )
  و من برای همه تون آرزو میکنم که تو بهترین شرایط خودتون باشید و هر رشته ای رو که به خاطرش درس خوندید از زندگی و تفریحتون زدید و از جان و دل خواهانش بودید رو بهش برسید
  خدا یار و همراهتون در این مسیر سخت باشه
  @Dr-Lila
  @dr-yassi
  @Dr-Bernosi
  @dr-sobhan
  @Ayli
  @Zohre-Nowrouzi
  @M-an
  @iam
  @mohammadhassan
  @mohandes
  اگه کسی هم ناراحت شده و تگش نکردم. به بزرگی خودش ببخشه
  التماس دعا 🙏🏻
  در آخر میگم که تا وقتی فرصت درس خوندن و تلاش برای اینده تون رو دارید دست از تلاش برندارید و بهتون میگم که دقیقا از اون لحظه ای که بدونید دیگه تلاشتون فایده نداره و حتی حق تلاش براش رو ندارید از اون لحظه یه حسی بهتون دست میده که غبطه میخورید به افرادی که فرصت تلاش ردن دارند.حتی من میگم که باید شکر کنید که خدا بهتون این فرصت رو داده که تلاش کنید
  لطفا از شرایط سخت زندگی در سال کنکور ننالید.نالیدن خیلی زشته چون هستند افرادی که آرزو دارند فقط و فقط فرصت تلاش داشتند و اگه همچین فرصتی بهشون داده میشد مطمئنم که از جان و دل و 24 ساعته تلاش میکردند.ولی حیف که انسان ها بعد از اینکه نعمتی رو از دست دادند قدرش رو میدونند و چه زیبا گفت امام علی (ع) که
  عبرت ها بسیار و عبرت گیرندگان کم هستند
  و یادمه ایشون گفتند که
  فرصت ها همچون ابر در گذر هستند(به خدا قسم راست گفته)
  و بهترین جمله برای من از این بزرگ روانشناس عالم این بود:
  هرگز مگذار آگاهی از عیب هایت تو را بترساند
  وقتی آزمون شما رو در شرایط سختی قرار داد و عیبتون رو فهمیدید به آقای قلم چی بد و بیراه نگید حتی به خودتون هم نگید به جاش بای خیلی خوشحال باشید که هنووووز فرصت جبران این خطا ها و عیب هاتون رو دارید و خدا رو شکر کنید که این مشکل تو خود کنکور براتون پیش نیومد
  من دلم پره از دست خودم و اگه متن طولانی شد معذرت میخوام 🙏🏼
  من همیشه از دست خدا دلگیر بودم که من تو روزای مدرسه 10 ساعت درس میخوندم.تقریبا هیچ رتبه برتری همچین کاری نمیکرد . اون وقت من زمین خوردم و دوستانم که 7 ساعت هم به زور میخوندند قبول شدند همیشه شکایت میکردم
  ولی لان افسوس میخورم
  چون اصلا جای شکایتی نبود.من اگه 10 ساعت میخوندم قطعا یکی بوده 11 ساعت میخونده اصلا بودن اون فرد مهم نیست .مه این بود من به خودم افتخار میکردم و با افتخار همچین جمله ای میگفتم و الان میدونم خیلیا هستند که افسوس میخورند و از خدا فقط و فقط و فقط یه فرصت میخواند که بتونند برای هدفشون تلاش کنند و منمطمئنم اگه همچین فرصتی بهشون داده بشه
  این افراد 10 ساعت که سهله حتی میتونند 19 ساعت در روز درس بخونند اون هم بدون کاهش کیفیت و بدوناینکه از سختی و کار زیاد ناله کنند
  همین که فرصت داری برای ایندت تلاش کنی بزرگترین نعمته
  هر وقت نا امید شدید فقط چند دقیقه به این فکر کنید که خیلیااا هستند که آرزون اینه برای آرزوهاشون فرصت تلاش داشتند.حالا تو فرصت داری
  با این فرصت چیکار میکنی؟؟؟تصمیم با خودته و الحق که
  هرچه کنی به خود کنی
  گر همه نیک و بد کنی
  با احترام : جواد • @hoonam در سال بعد این موقع کجائیم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ گفته است:

  قبر...... : )
  هر کسی بدی دید حلال کنه لطفا
  از روی بچگی بوده : )
  و من برای همه تون آرزو میکنم که تو بهترین شرایط خودتون باشید و هر رشته ای رو که به خاطرش درس خوندید از زندگی و تفریحتون زدید و از جان و دل خواهانش بودید رو بهش برسید
  خدا یار و همراهتون در این مسیر سخت باشه
  @Dr-Lila
  @dr-yassi
  @Dr-Bernosi
  @dr-sobhan
  @Ayli
  @Zohre-Nowrouzi
  @M-an
  @iam
  @mohammadhassan
  @mohandes
  اگه کسی هم ناراحت شده و تگش نکردم. به بزرگی خودش ببخشه
  التماس دعا 🙏🏻
  در آخر میگم که تا وقتی فرصت درس خوندن و تلاش برای اینده تون رو دارید دست از تلاش برندارید و بهتون میگم که دقیقا از اون لحظه ای که بدونید دیگه تلاشتون فایده نداره و حتی حق تلاش براش رو ندارید از اون لحظه یه حسی بهتون دست میده که غبطه میخورید به افرادی که فرصت تلاش ردن دارند.حتی من میگم که باید شکر کنید که خدا بهتون این فرصت رو داده که تلاش کنید
  لطفا از شرایط سخت زندگی در سال کنکور ننالید.نالیدن خیلی زشته چون هستند افرادی که آرزو دارند فقط و فقط فرصت تلاش داشتند و اگه همچین فرصتی بهشون داده میشد مطمئنم که از جان و دل و 24 ساعته تلاش میکردند.ولی حیف که انسان ها بعد از اینکه نعمتی رو از دست دادند قدرش رو میدونند و چه زیبا گفت امام علی (ع) که
  عبرت ها بسیار و عبرت گیرندگان کم هستند
  و یادمه ایشون گفتند که
  فرصت ها همچون ابر در گذر هستند(به خدا قسم راست گفته)
  و بهترین جمله برای من از این بزرگ روانشناس عالم این بود:
  هرگز مگذار آگاهی از عیب هایت تو را بترساند
  وقتی آزمون شما رو در شرایط سختی قرار داد و عیبتون رو فهمیدید به آقای قلم چی بد و بیراه نگید حتی به خودتون هم نگید به جاش بای خیلی خوشحال باشید که هنووووز فرصت جبران این خطا ها و عیب هاتون رو دارید و خدا رو شکر کنید که این مشکل تو خود کنکور براتون پیش نیومد
  من دلم پره از دست خودم و اگه متن طولانی شد معذرت میخوام 🙏🏼
  من همیشه از دست خدا دلگیر بودم که من تو روزای مدرسه 10 ساعت درس میخوندم.تقریبا هیچ رتبه برتری همچین کاری نمیکرد . اون وقت من زمین خوردم و دوستانم که 7 ساعت هم به زور میخوندند قبول شدند همیشه شکایت میکردم
  ولی لان افسوس میخورم
  چون اصلا جای شکایتی نبود.من اگه 10 ساعت میخوندم قطعا یکی بوده 11 ساعت میخونده اصلا بودن اون فرد مهم نیست .مه این بود من به خودم افتخار میکردم و با افتخار همچین جمله ای میگفتم و الان میدونم خیلیا هستند که افسوس میخورند و از خدا فقط و فقط و فقط یه فرصت میخواند که بتونند برای هدفشون تلاش کنند و منمطمئنم اگه همچین فرصتی بهشون داده بشه
  این افراد 10 ساعت که سهله حتی میتونند 19 ساعت در روز درس بخونند اون هم بدون کاهش کیفیت و بدوناینکه از سختی و کار زیاد ناله کنند
  همین که فرصت داری برای ایندت تلاش کنی بزرگترین نعمته
  هر وقت نا امید شدید فقط چند دقیقه به این فکر کنید که خیلیااا هستند که آرزون اینه برای آرزوهاشون فرصت تلاش داشتند.حالا تو فرصت داری
  با این فرصت چیکار میکنی؟؟؟تصمیم با خودته و الحق که
  هرچه کنی به خود کنی
  گر همه نیک و بد کنی
  با احترام : جواد

  مرسییی جواااتی
  انشاالله که هررشته ای و دانشگاهی میخوای قبووول بشییی🌹🌹
  #بهترین_دوست_آلایی


 • خیرین کوچک دریا دل دانش آموزان آلاء

  @meysam_bahrami در سال بعد این موقع کجائیم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ گفته است:

  @rahil_28 در سال بعد این موقع کجائیم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ گفته است:

  این موقع سال بعد دانشکده دندون پزشکی یا پزشکی شهید بهشتی ام

  😍 💪🏻 متن جایگزین

  افرین
  من میگم درس خونین بگو آره ☂ 😁

  راحیل بی من میری؟؟؟😁😁😁😁😁


 • خیرین کوچک دریا دل دانش آموزان آلاء

  من که کلا جام معلوم سال دیگه در حالی که کله ام تو کتاب بافت شناسیمه ودارم تند تند پیش خوانی می کنم همزمان بدو بدو می کنم وارد دانشکده پزشکی تهران میشم میدوم سمت کلاس ومی شینم ردیف اول کتاب بافت شناسیم می بندم ومنتظر میشم که استاد بیاد وتو ذهنم سوالام مرور می کنم که موقع تدریس از استاد بپرسم .....💗💗💗💗💗💗💗


 • دانش آموزان آلاء

  @zahra-m1999 در سال بعد این موقع کجائیم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ گفته است:

  @meysam_bahrami در سال بعد این موقع کجائیم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ گفته است:

  @rahil_28 در سال بعد این موقع کجائیم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ گفته است:

  این موقع سال بعد دانشکده دندون پزشکی یا پزشکی شهید بهشتی ام

  😍 💪🏻 متن جایگزین

  افرین
  من میگم درس خونین بگو آره ☂ 😁

  راحیل بی من میری؟؟؟😁😁😁😁😁

  نه تورم میبرم هرجا برم


 • دانش آموزان آلاء

  @zahra-m1999 نه والا من ردیف اول نمیشینم میشینم ردیف دوم 😇 • @hoonam سلام آقا جواد کجایی شما چند روز أین چ پستی گذاشتید قبر چرااااااا؟؟نگرانماااا ب قدری ک ی خواهر نگران برادرش باشه پس لطف کن جیم نزن • ان شا الله موفق باشید • موفق باشید حرفاتون فوق العاده تاثیر گذار بود
  ممنون


 • دانش آموزان آلاء

  @hoonam ایوللل منم تگ کردین ک دستتون درد نکنه
  خخخ
  واقعا چرا این همه حال داشتید بنویسید؟؟
  چی شده اصن؟ • 0_1513108443275_636060773402641426.jpg • @hoonam در سال بعد این موقع کجائیم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ گفته است:

  قبر...... : )
  هر کسی بدی دید حلال کنه لطفا
  از روی بچگی بوده : )
  و من برای همه تون آرزو میکنم که تو بهترین شرایط خودتون باشید و هر رشته ای رو که به خاطرش درس خوندید از زندگی و تفریحتون زدید و از جان و دل خواهانش بودید رو بهش برسید
  خدا یار و همراهتون در این مسیر سخت باشه
  @Dr-Lila
  @dr-yassi
  @Dr-Bernosi
  @dr-sobhan
  @Ayli
  @Zohre-Nowrouzi
  @M-an
  @iam
  @mohammadhassan
  @mohandes
  اگه کسی هم ناراحت شده و تگش نکردم. به بزرگی خودش ببخشه
  التماس دعا 🙏🏻
  در آخر میگم که تا وقتی فرصت درس خوندن و تلاش برای اینده تون رو دارید دست از تلاش برندارید و بهتون میگم که دقیقا از اون لحظه ای که بدونید دیگه تلاشتون فایده نداره و حتی حق تلاش براش رو ندارید از اون لحظه یه حسی بهتون دست میده که غبطه میخورید به افرادی که فرصت تلاش ردن دارند.حتی من میگم که باید شکر کنید که خدا بهتون این فرصت رو داده که تلاش کنید
  لطفا از شرایط سخت زندگی در سال کنکور ننالید.نالیدن خیلی زشته چون هستند افرادی که آرزو دارند فقط و فقط فرصت تلاش داشتند و اگه همچین فرصتی بهشون داده میشد مطمئنم که از جان و دل و 24 ساعته تلاش میکردند.ولی حیف که انسان ها بعد از اینکه نعمتی رو از دست دادند قدرش رو میدونند و چه زیبا گفت امام علی (ع) که
  عبرت ها بسیار و عبرت گیرندگان کم هستند
  و یادمه ایشون گفتند که
  فرصت ها همچون ابر در گذر هستند(به خدا قسم راست گفته)
  و بهترین جمله برای من از این بزرگ روانشناس عالم این بود:
  هرگز مگذار آگاهی از عیب هایت تو را بترساند
  وقتی آزمون شما رو در شرایط سختی قرار داد و عیبتون رو فهمیدید به آقای قلم چی بد و بیراه نگید حتی به خودتون هم نگید به جاش بای خیلی خوشحال باشید که هنووووز فرصت جبران این خطا ها و عیب هاتون رو دارید و خدا رو شکر کنید که این مشکل تو خود کنکور براتون پیش نیومد
  من دلم پره از دست خودم و اگه متن طولانی شد معذرت میخوام 🙏🏼
  من همیشه از دست خدا دلگیر بودم که من تو روزای مدرسه 10 ساعت درس میخوندم.تقریبا هیچ رتبه برتری همچین کاری نمیکرد . اون وقت من زمین خوردم و دوستانم که 7 ساعت هم به زور میخوندند قبول شدند همیشه شکایت میکردم
  ولی لان افسوس میخورم
  چون اصلا جای شکایتی نبود.من اگه 10 ساعت میخوندم قطعا یکی بوده 11 ساعت میخونده اصلا بودن اون فرد مهم نیست .مه این بود من به خودم افتخار میکردم و با افتخار همچین جمله ای میگفتم و الان میدونم خیلیا هستند که افسوس میخورند و از خدا فقط و فقط و فقط یه فرصت میخواند که بتونند برای هدفشون تلاش کنند و منمطمئنم اگه همچین فرصتی بهشون داده بشه
  این افراد 10 ساعت که سهله حتی میتونند 19 ساعت در روز درس بخونند اون هم بدون کاهش کیفیت و بدوناینکه از سختی و کار زیاد ناله کنند
  همین که فرصت داری برای ایندت تلاش کنی بزرگترین نعمته
  هر وقت نا امید شدید فقط چند دقیقه به این فکر کنید که خیلیااا هستند که آرزون اینه برای آرزوهاشون فرصت تلاش داشتند.حالا تو فرصت داری
  با این فرصت چیکار میکنی؟؟؟تصمیم با خودته و الحق که
  هرچه کنی به خود کنی
  گر همه نیک و بد کنی
  با احترام : جواد

  عخی😂 • دانشگاه علوم پزشکی شیراز😍😋 • سال بعدی هر کجا باشم 1 درصد استرس الانم رو ندارم


 • ناظم ادمین


 • ناظم ادمین

  خدا خودش میدونه... همونجایی که آرامش داشته باشم... • @mohammadhassan انشالله