پکیج مناسب برای دیفرانسیل و حسابان؟؟  • درود
    وقتتان بخیر
    من میخوام یک پکیج دیفرانسیل و یک پکیج حسابان مناسب برای کنکور دانلود کنم ولی توی سایت آلاء چندین تا پکیج حسابان و دیفرانسیل وجود دارد. به نظر شما کدام پکیج برای هر کدامشان مناسب تر است که آن را دانلود کنم؟