آیا بعد از کنکور و به طور کلی پایان تحصیل به فعالیت خود در انجمن آلاء ادامه می دهید؟


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.