jerkدر فیزیک به چه معناست؟  • جِرک[۱] (jerk) (به انگلیسی: Jerk) اصطلاحی است در مکانیک که به اختلاف شتاب بر زمان (نسبت تغییرات شتاب بر زمان) گفته می‌شود و واحد آن متربرمکعب‌ثانیه است (m/s3).

    فرمول‌های به‌دست‌آوردن جِرک:
    J=(a۲−a۱)/t
    J=∆a/∆t
    از آنجا که شتاب، کمیتی بُرداری است، جِرک نیز کمیتی بُرداری است، و از آنجا که می‌توان برای جِرک نوشت: a×۱/∆t∆ و ۰≤t∆، پس جِرک همواره با تغییرات شتاب (a∆) هم‌علامت خواهد بود؛ و چون t∆ همواره مثبت است، پس جِرک همواره با تغییرات شتاب (a∆) هم‌علامت و هم‌جهت خواهد بود؛ و چون در کمیت‌های بُرداری، علامت کمیت نشان‌دهندهٔ جهت آن است، پس جِرک همواره با تغییرات شتاب هم‌جهت خواهد بود.[۲]


وارد شوید تا پست بفرستید
 

کاربران فعال این بخش

31
آنلاین

20.1k
کاربران

9.6k
موضوع ها

632.6k
دیدگاه‌ها