مهم ترین صفحات کتاب ادبیات کنکور!


 • ادمین

  ادبیات دوم:
  صفحات-----۱-۴---۲۷-۴۲---۶۱-۶۲----۷۷-۷۸---۷۸-۹۹---۱۱۹-۱۳۹---۱۶۲-۱۶۸----۱۶۸تااخرکتاب

  ادبیات سوم:
  صفحات----۱-۶---۲۲-۴۶---۴۹-۵۹---۶۷-۶۹---۷۸-۸۰---۸۳-۸۴---۸۹-۹۲---۹۶-۱۰۴---۱۰۷-۱۰۹---۱۱۷-۱۲۰---۱۲۰-۱۲۹---۱۴۵-۱۴۶ودرس اخرکه خیلی مهمه

  ادبیات پیش که کل کتاب مهمه.
  موفق باشیدودرخلوتتون باخدابرای منم یه دعایی بکنید
  به امیدموفقیتمون ان شالاه


 • ادمین

  سلام دوستان لطفااین سوالوجواب بدید
  ۱)مفهوم کدام گزینه ازبقیه دورتراست؟
  ۱)برکشته های ماجزباران رحمتت نبار
  ۲)برعیب های مامگیر
  ۳)عذرمابپذیر
  ۴)بیامرزمارابه خوبی خود


 • خیرین کوچک دریا دل

  @فاطمه-کنکوری گفته است:

  سلام دوستان لطفااین سوالوجواب بدید
  مفهوم کام گزینه ازبقیه دورتراست؟
  ۱)برکشته های ماجزباران رحمتت نبار
  ۲)برعیب های مامگیر
  ۳)عذرمابپذیر
  ۴)بیامرزمارابه خوبی خود

  2 میشه؟
  به نظر من 2 میشه...


 • ادمین

  ۲)این تستوببینین؟!!!!!
  باتوجه به متن درس رستم واشکبوس پاسخ دهید
  قضاگفت گیروقدرگفت ده /فلک گفت احسنت ومه گفت زه
  مخاطب این جملات به ترتیب کیست؟
  گیر=
  ده=
  احسنت=
  زه=
  جوابش میشه؟۱)اشکبوس-رستم -رستم-رستم ۲)اشکبوس-اشکبوس-رستم-اشکبوس
  ۳)رستم-اشکبوس-رستم-رستم ۴)رستم-رستم-رستم-اشکبوس


 • ادمین

  @فاطمه-کنکوری گفته است:

  سلام دوستان لطفااین سوالوجواب بدید
  مفهوم کام گزینه ازبقیه دورتراست؟
  ۱)برکشته های ماجزباران رحمتت نبار
  ۲)برعیب های مامگیر
  ۳)عذرمابپذیر
  ۴)بیامرزمارابه خوبی خود

  جواب گزینه۳ • @فاطمه-کنکوری
  مشخصه که 3 میشه 🙂


 • دانش آموزان آلاء

  @فاطمه-کنکوری belakhare b joz zist ye chi gozashti k b drde ma ham bokhore 😉 meqsiii ♡


 • ادمین

  ۳)عبارت(عمروبن لیث به دربلخ شکسته شدوهفتادهزارسواراوبه هزیمت رفتندوچون اوراپیش امیراوردند بفرمودندتااورابه یوزبانان سپردند)باکدام بیت تناسب معنایی بیشتری دارد؟
  ۱)جهان بگشتم وافاق سربه سردیدم /نه مردمم اگرازمردمی اثردیدم
  ۲)زروزگاروجهانم همین پسندامد /که زشت وخوب وبدونیک برگذردیدم
  ۳)کسی که تاج برسرداشت بامدادپگاه /نمازشب وراخشت زیرسردیدم
  ۴)براین صحیفه ی مینابه خامه خورشید /نگاشته سخنی خوش به اب زر دیدم
  لطفاجواب بدید دوستان منتظرجوابتونم.موفق باشید • ممنون فاطمه جان بابت سوالایی که میذاری.
  سوال سوم گزینه ۳


 • ادمین

  @a.s خواهش میکنم عزیزم.
  مرسی که جواب دادی درسته میشه گزینه۳👍


 • ادمین

  ۴)درهمه ابیات زیرارایه تلمیح وجودداردبجز.......
  ۱-مازفلک بوده ایم٬یارملک بوده ایم /بازهمانجارویم جمله که ان شهرماست
  ۲-امدموج الست کشتی قالب ببست /بازچوکشتی شکست نوبت وصل ولقاست
  ۳-ازمه اومه شکافت دیدن اوبرنتافت /ماه چنان بخت یافت اوکه کمینه گداست
  ۴-بخت جوان یارمادادن جان کارما /قافله سالارمافخرجهان مصطفی است • ۳ میشه ؟؟ • @فاطمه-کنکوری 4؟ • @فاطمه-کنکوری 3?


 • ادمین

  سوال۴جواب----گزینه۴ • جوابش میشه؟۱)اشکبوس-رستم -رستم-رستم ۲)اشکبوس-اشکبوس-رستم-اشکبوس
  ۳)رستم-اشکبوس-رستم-رستم ۴)رستم-رستم-رستم-اشکبوس


 • ادمین

  سوال۲----جواب گزینه۱


 • ادمین

  رمزصفات وابسته پیشین :
  آتش شمعپ
  آ(صفت اشاره)-ت(صفت تعجبی)-ش(صفت شمارشی)-ش(شاخص)-م(صفت مبهم)-ع(صفت عالی)-پ(صفت پرسشی)


 • ادمین

  رمزوابسته های پسین:
  صمع جن
  ص(صفت)-م(مضاف الیه)-ع(عدد)-ج(جمع)-ن(نشانه نکره) • این پست پاک شده!

 • ادمین

  مهم ترین لغات املایی ادبیات ۲و۳وپیش دانشگاهی:
  **قسمت اول **
  احاد-اغامحمد-اماس(ورم)-اتراق-اثاثیه-اجاق-اداواطوار-ارغنون-استنشاق(بوییدن)-استیصال-اشتلم(لاف زدن)-اضغاث احلام(خوابهای پریشان)-اقتباس-اتوپیا-التهاب-الحاح(پافشاری)-التهاب-الوات-انحطاط-اهتزاز(جنبش)بحران-برخاستن-بزهکار-بغض-تابوت-تپانچه-تحجر-تذرو(قرقاول)-ترسا(مسیحی)-تصنیف(ترانه)-تضرٌع-تعویذ(دعا)-تعویض(عوض کردن)-تفتیش(بازرسی)-تقریر(بیان کردن)-تلاطم-توئون(تاوان)-تهجٌد(شب زنده داری)-ثقت(اعتمادکردن)-ثنا(مدح وستایش)-ثواب(پاداش)-جرئت-جنحه(گناه)-جولاهه(بافنده)-چارق(کفش چرمی)-حبری رنگ(کبودرنگ)-حبه (دانه)-حجاز-حجره-حجله قاسم-حرز(دعا٬تعویذ)]

  چنان کاری غمت بااین دلم کرد/ که موج زلزله باارگ بم کرد


 • دانش آموزان آلاء

  @فاطمه-کنکوری
  سلام . به نظرم سوال خیلی آسونیه . و عجیبه که هیچکس نگفت گزینه 1 .
  چون به جز گزینه 1 بقیه گزینه ها داره درخواست عفو و بخشش میکنه اما گزینه 1 رحمت ممکنه معنایی جز بخشش داشته باشه .
  امیدوارم اشتباه نکرده باشم😊 😊 😊 😊 😊


 • ادمین

  @reza19967 جوابش میشه گزینه۳


 • ادمین

  ۲نکته دنیااخرتی برای املاء:
  نکته۱: دررسم الخط فارسی به جای (ء)کوچکی که دربالای (ه)قرارمیدادند٬یک(ی)بزرگ وتنهابعدازکلمه قرارمیدهند.مانند: ترجمهٔ روان----ترجمه ی روان
  عهدهٔ کار---عهده ی کار

  نکته۲: گ «ذ»اردن----اگربه معنی گذاشتن باشد.
  گ«ز»اردن---اگربه معنی گذاشتن نباشد.


 • ادمین

  مهم ترین لغات املایی ۲و۳وپیش دانشگاهی
  قسمت ۲
  حضّار-حضور-حو‌‌ّا-حضیض(نشیب٬پستی)-حمیّت(غیرت)-حوزه-حیات-حیاط خانه-حیثیّت-خبیث-خدمتگزاری-خوش الحان-خیلتاش(گروه نوکران)-دارالطّباعه(چاپخانه)-داروغه-دباغّ خانه-درزه(بسته)-دها(زیرکی)-دهلیز-ذبح-راهب-رجحان(برتری)-رحیل-رقعه-رواق-زجر-زعارت(بدخویی)-زمخت-زمرّد-زندیق(ملحد-بی دین)-ساحت ربوبی-ساطع-سرنا(نوعی سازبادی)-سقط فروشی(خواروبارفروشی)-سقلمه-سماط(صف٬رده)-سِماط(سفره)سوهاضمه-شائبه(شک وتردید)-صاعقه-صبا-صیفی-صفوت(برگزیده٬خالص ازهرچیز).
  صدجام اگرارند یک بارکندمستم/یک بارنگاه توصدبارکندمستم


 • خیرین کوچک دریا دل

  کلمات هم ‌آوا و مشابه کنکوری ادبیات

  🔸امهال:مهلت دادن/ اِهمال:سستی کردن در کارها
  🔹اناء:کوزه/ عـناء:درد و رنج
  🔸اثاث:اسباب و وسایل/ اساس:پایه، بُن
  🔹انتساب:نسبت داشتن/ انتصاب:منصوب کردن
  🔸آزار:اذّیت/ آذار:ماه اوّل بهار(از ماه‌های رومی)
  🔹ازار:شلوار، لنگ/ عِذار:چهره
  🔸الغا:لغو کردن/ اِلقا:یاد دادن، آموختن
  🔹ارتجاع:بازگشتن/ اِرتجا:امیدواری
  🔸برائت:بیزاری/ براعت:برتری
  🔸بهِل:بگذار، رها کن/ بِحِل:حلال کن
  🔹اثرات:جمع«اثر»، نشانه ها/ عَثَرات:جمع«عثرة»، لغزش‌ها
  🔸اسیر:گرفتار/ عَصیر:شراب/ اَثیر:کره‌ی آتش
  🔹ذلالت:خواری/ ضَلالت:گمراهی
  🔸ثمَر:میوه/ سَمَر:افسانه، داستان
  🔹بغَل:آغوش/ بَقل:سبزی و تره بار
  🔸تعویذ:بازوبند/ تعویض:عوض کردن
  🔹حلم:خواب/ حِلم:بردباری
  🔸حارث:کشاورز/ حارس:نگهبان
  🔹زکّی:پاک، پارسا/ ذَکّی:باهوش
  🔸سوری:گل سرخ/ صوری:ظاهری
  🔹صفیر:صدای گلوله/ سَفیر:فرستاده


 • ادمین

  این پست پاک شده!

 • خیرین کوچک دریا دل

  این پست پاک شده!

 • ادمین

  اشعارهم مفهوم باابیات درس۱پیش دانشگاهی
  ۱)اهنگ درازشب رنجوری مشتاق/ باان نتوان گفت که بیدارنباشد
  ۲)حال شب های مراهمچومنی داندوبس/توچه دانی که شب سوختگان چون گذرد
  ۳)پیرمیخانه چه خوش گفت به دردی کش خویش/ که نگوحال دل سوخته باخامی چند
  ۴)هرکه دراین حلقه نیست زنده به عشق/ براونمرده به فتوای من نمازکنید
  ۵)هرگزنمیردانکه دلش زنده شدبه عشق/ ثبت است برجریده ی عالم دوام ها
  ۶)کسی رادراین بزم ساغردهند/ که داروی بیهوشییش بیشتردهند
  ۷)ازتن دوست درسرای مجاز/ جان برون ایدونیایدراز
  ۸)که باشم من که مانم یانمانم/ توراخواهم که درعالم بمانی
  ۹)چندت کنم حکایت شرح این قدرکفایت/ باقی نمیتوان گفت الابه غمگساران


 • ادمین

  مهم ترین لغات املایی ۲و۳وپیش دانشگاهی
  قسمت سوم
  صلابت-صواب(درست٬شایسته)-ضلالت(گمراهی)-ضماد-ضیافت-ضیعت-طرازاول-طراوت-طنین قاطع-طوع(اطاعت کردن)-طوفان-طومار(نامه)-طویله-طیلسان(ردا-جامه بلندوگشاد)-عاق(ازاردهنده پدرومادر)-عاکفان کعبه-عباوقبا-عبث-عبوس(اخمو)-عشرات(لغزش ها)-عندلیب-عیوق-غالب-غالیه-غایت القصوی(کمال مطلوب)-غبطه-غدرناجوانمردان-غرامت-غریب-غضنفر-غلغله-
  غواص-غول اسا-فراق(دوری٬جدایی)-فراغ(اسودگی)-قاپوچی-قالب-قدار(قمه٬شمشیر)-دغن(ممنوع)۰قراضه-قریب(نزدیک)-قریحه-قفا-قلاکردن(شیطنت کردن)-بچه قنداقی-قیه(جیغ)-کهر(رنگ سرخ مایل به تیره)-لاغ (طنز)-لئيم(پست وفرومایه)-ماحضر-متأثر-محتسب-محاق(احاطه شده-پوشیده شده-حالت ماه در۳شب اخرماه قمری که اززمین دیده نمیشود).

  پادشاه عشق براقلیم دل چون دست یافت/ کشورخودرابه دست خویش ویران میکند


 • ادمین

  ابیات هم مفهوم بادرس۲ادبیات پیش
  ۱)من نکردم خلق تاسودی کنم/ بلکه تابربندگان جودی کنم
  ۲)یکی رابرسربنهدتاج وتخت/ یکی رابه خاک اندراردزتخت
  ۳)پس پرده ببیندکارهای بد/هم اوپرده پوشدبه الای خود
  ۴)پرده ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد
  ۵)خودنه زبان دردهان عارف مدهوش/حمدوثنامی کندبلکه موسی براعضا


 • ادمین

  **ابیات هم مفهوم بادرس ۴ادبیات پیش دانشگاهی **
  ۱)مطربان رفتندوصوفی درسماع/عشق رااغازهست انجام نیست
  ۲)راهیست بحرعشق که هیچش کناره نیست /ان جا جز انکه جان سپارندچاره نیست
  ۳)عشق ان شعله ایست کوچون برفروخت/هرچه جزمعشوق باقی رابسوخت
  ۴)چون مرغ دلم به دام هستی درشد/چندان که تپیدبندمحکم ترشد
  ۵)نازپرورده تنعم نبردراه به دوست/عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد
  ۶)اگرت ارزوی کعبه بودبردل /چه شکایت کنی ازخارمغیلانش
  ۷)بگفت ازعاشقی کارت سخت زاراست/بگفت ازعاشقی خوشترچه کاراست


 • ادمین

  ابیات هم مفهوم بادرس ۵پیش دانشگاهی
  ۱)فدای جان توگرجان من طمع داری/غلام حلقه به گوش ان کندکه فرمایند
  ۲)سعدیاگربه جان خطاب کند/ترک جان گوی ودل بدست ار
  ۳)سرم ازخدای خواهدکه پایش اندرافتد/که دراب مرده بهترکه درارزوی ابی
  ۴)حرفی نکوترازالف قامت یارنیست/خوشترزعاشقی به جهان کارنیست
  ۵)عاشق شوارنه روزی کارجهان سراید/ناخوانده درس مقصوددرکارگاه هستی


 • ادمین

  مهم ترین ابیات هم مفهوم بادرس ۶پیش دانشگاهی
  ۱)باهرکه خبرگفتم ازاوصاف جمیلش/مشتاق چنان شدکه چون من بی خبرافتاد
  ۲)دلارام بردلارامجوی/لب ازتشنگی خشک برطرف جوی
  ۳)جمله معشوقستوعاشق پرده ای/زنده معشوقستوعاشق مرده ای
  ۴)چون ذره گرچه حقیرم ببین به دولت عشق/که درهوای رخت چون مهره پیوستم
  ۵)به شادی واسایش وخواب وخور /ندارندکاری دل افگارها
  ۶)نشان عاشقی رخسارزرداست /نشانش اشک گرم واه سرداست
  ۷)دست ازمس وجودچومردان ره بشوی /تاکیمیای عشق بیابی وزرشوی


 • ادمین

  ابیات هم مفهوم بادرس ۱۱پیش دانشگاهی
  ۱)ماسیه گلیمان را جزبلانمیشاید/بردل بهایی نه هربلا که بتوانی
  ۲)کی کندعاشق نگاهی برجهان /زان که عاشق راجهانی دیگراست
  ۳)طره پریشانش دیدم وبه دل گفتم/این همه پریشانی برسرپریشانی
  ۴)گرنبودی عشق تاشوریده راحالی دهد/دردورنج زندگانی هیچ درمانی نیست
  ۵)درزلف چون کمندش ای دل هیچ که انی /سرها بریده بینی بی جرم وبی جنایت
  ۶)برگ درختان سبزدرنظرهوشیار/هرورقش دفتریست معرفت کردگار
  ۷)همه سلامت نفس ارزوکندمردم/خلاف من که به جان خردهربلایی را
  ۸)اگرچه توجورکنی رای مادگرنشود/هزارشکربگویم هربلایی را


وارد شوید تا پست بفرستید
 

کاربران فعال این بخش

7
آنلاین

20.1k
کاربران

9.6k
موضوع ها

633.4k
دیدگاه‌ها