💠مشاوره - چی کار کنیم که هر درس رو تو کنکور حدود 40 الی 50 کاسب باشیم - قسمت 3 : شیمی


 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.