💠مشاوره - پسا آزمون : بررسي آزمون و نكات مهارت آزموني


 • مدیر

  💠مشاوره - پسا آزمون
  👈 بررسي آزمون و نكات مهارت آزموني

  ✅ بهترین روش در بررسی آزمون
  ☑️ سر جلسه هیچی یادم نی...
  ✅ وقتی وقتم کم میاد چی کار کنم؟
  ☑️ وقت یه درس و به درس دیگه بدیم؟
  ✅ شناسایی مشکلات علمی و مهارتی

  😳 آزمون بدون بررسی مثل زنبور بدون عسل 😊

  👤 آقای محمدعلی امینی راد،مشاور آلاء

  ❤️ به لطف خدا آلاء رایگان هست و همیشه رایگان خواهد ماند.

  🎧 دانلود یا پخش فایل مشاوره ای

  🆔 کانال تلگرام آلاء

  🌐 سایت آلاء


 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.