نیاز به مشاوره + پاسخ به سوالات یک تازه شروع کرده دوم تجربیاتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.