گزینه ی 2 • [font=tahoma]گزینه 2 جÙ
  عبندی پیش 1(ریاضی) :

  [URL=http://uplod.ir/jtc4iebva0co/gozine2-91-10-29-Riazi.pdf.htm]gozine2-91-10-29-Riazi.pdf -  4.4 MB[/URL]

  [/font]


 • مدیر

  @saleh007 said:

  ú¯ø²ûŒù†ù‡ 2 ø¬ù
  ø¹ø¨ù†ø¯ûŒ ù¾ûŒø´ 1(ø±ûŒø§ø¶ûŒ) :

  gozine2-91-10-29-riazi.pdf - 4.4 mb

  ø(r)ûŒù„ûŒ ù
  ù
  ù†ùˆù† ø¯ùˆø³øª ø¹ø²ûŒø² • انگار مشتاقید بازم میزارم ! ;d
  دوتا آزمون هست واسه جمعبندی سوم یکیش نوبت اول یکیش نوبت دوم :
  http://bayanbox.ir/id/2074096474914879516?info • دوستان ازتون متشکریم ، فقط حواستون به حق تالیف باشه . • @saleh007 said:

  انگار مشتاقید بازم میزارم ! ;d
  دوتا آزمون هست واسه جمعبندی سوم یکیش نوبت اول یکیش نوبت دوم :
  http://bayanbox.ir/id/2074096474914879516?info

  اگه امکانش هست آزمون های 92 رو بزارید
  واسه تهیه سایت konkur.in


 • مدیر

  @saleh007 said:

  ø§ù†ú¯ø§ø± ù
  ø´øªø§ù‚ûŒø¯ ø¨ø§ø²ù
  ù
  ûŒø²ø§ø±ù
  ! ;d
  ø¯ùˆøªø§ ø¢ø²ù
  ùˆù† ù‡ø³øª ùˆø§ø³ù‡ ø¬ù
  ø¹ø¨ù†ø¯ûŒ ø³ùˆù
  ûŒú(c)ûŒø´ ù†ùˆø¨øª ø§ùˆù„ ûŒú(c)ûŒø´ ù†ùˆø¨øª ø¯ùˆù
  :
  http://bayanbox.ir/id/2074096474914879516?info

  ø³ù„ø§ù

  ø¯ùˆø³øª ø¹ø²ûŒø² ù
  ø§ ù‡ù
  ù‡ ù
  ø´øªø§ù‚ ù‡ø³øªûŒù
  ú(c)ù‡ ø¨ù‡ ù‡ù
  ú(c)ù
  ú(c) ú(c)ù†ûŒù
  ùˆ ùفø¶ø§ûŒ ø¹ù„ù
  ûŒ ø±ø§ ø§ûŒø¬ø§ø¯ ú(c)ù†ûŒù
  ú(c)ù‡ ø¯ø± ø¢ù† ù
  ø­ø¯ùˆø¯ûŒøª ù
  ø§ù„ûŒ ø§ùفø±ø§ø¯ ù
  ø§ù†ø¹ ú(c)ø³ø¨ ø¹ù„ù
  ù†ø¨ø§ø´ø¯øŒ
  ø­øªûŒ ø¯ø± øªù„ø§ø´ ù‡ø³øªûŒù
  ú(c)ù‡ ø¨øªùˆø§ù†ûŒù
  ø(r)ùˆø¯ dvd ù‡ø§ ø±ø§ ø±ø§ûŒú¯ø§ù† ù¾ø³øª ú(c)ù†ûŒù
  ùˆ ø­øªûŒ ø¯ø± ø§ù†øªù‡ø§ ø(r)ùˆø¯ ù¾ø³øª ù‡ù
  ù‡ø²ûŒù†ù‡ ø§ûŒ ø¯ø±ûŒø§ùفøª ù†ú(c)ù†ø¯.

  ø´ø§ûŒø¯ ø§ûŒù† ûŒú(c) ø±ùˆûŒø§ ø¨ù‡ ù†ø¸ø± ø¨ø±ø³ø¯ ùˆù„ûŒ ø±ùˆø²ûŒ ø¨ù‡ ø¢ù† ø(r)ùˆø§ù‡ûŒù
  ø±ø³ûŒø¯ ú†ø±ø§ ú(c)ù‡ ù
  ù‡ù
  øªø±ûŒù† ø(r)øµùˆøµûŒøª ù
  ø³ù„ù
  ø§ù†ø§ù† ø§ûŒù† ø§ø³øª ú(c)ù‡ ø¨ù‡ ù‡ù
  ú(c)ù
  ú(c) ù
  ûŒ ú(c)ù†ù†ø¯.
  ø±ùˆø²ûŒ ù
  ûŒ ø±ø³ù‡ ú(c)ù‡ : ûŒ
  ú†ù†ø¯ ù†ùفø± ù‡ø²ûŒù†ù‡ ûŒ ø¯ûŒ ùˆûŒ ø¯ûŒ ø(r)ø§ù
  ù
  ûŒ ø¯ù‡ù†ø¯ øŒ
  ú†ù†ø¯ ù†ùفø± ø¯ûŒú¯ù‡ ù‡ø²ûŒù†ù‡ ø±ø§ûŒøª ø±ø§ ù
  ûŒ ø¯ù‡ù†ø¯øŒ
  ú†ù†ø¯ ù†ùفø± ø¯ûŒú¯ù‡ ù‡ø²ûŒù†ù‡ ù‡ø§ûŒ øªùˆù„ûŒø¯ ùˆ ù†ú¯ù‡ø¯ø§ø±ûŒ ùˆ... ø±ø§ ù
  ûŒ ø¯ù‡ù†ø¯
  ú†ù†ø¯ ù†ùفø± ù‡ø²ûŒù†ù‡ ù‡ø§ûŒ ù¾ø³øª ø±ø§ ù
  ûŒ ø¯ù‡ù†ø¯
  ùˆ
  .
  .
  .
  øªø§ ø§ûŒù†ú(c)ù‡ ø¨ø§ ù‡ù
  ú(c)ø§ø±ûŒ ù‡ù
  ø¢ù
  ùˆø²ø´ ø±ø§ ø¯ø± ù‡ù
  ù‡ ûŒ ù
  ù‚ø§ø*ø¹ ø±ø§ûŒú¯ø§ù† ù
  ûŒ ú(c)ù†ûŒù
  ùˆ ù‡ù
  ùˆø§ø±ù‡ ú(c)ûŒùفûŒøª ø¢ù† ø±ø§ ø§ùفø²ø§ûŒø´ ù
  ûŒ ø¯ù‡ûŒù
  ( ø§ú¯ø± ø(r)ø¯ø§ ø¹ù
  ø±ûŒ ø¯ù‡ø¯ ) • vahid@ : به نظرم جمعبندی ها بیشتر میتونه مفید باشه !!
  گزینه 2 - جامع کنکور - 17 خرداد 92
  http://bayanbox.ir/id/6020340266958461993?info
  پ.ن : زیاد که شد همرو مرتب میکنم! 🙂 • @saleh007 said:

  vahid@ : به نظرم جمعبندی ها بیشتر میتونه مفید باشه !!
  گزینه 2 - جامع کنکور - 17 خرداد 92
  http://bayanbox.ir/id/6020340266958461993?info
  پ.ن : زیاد که شد همرو مرتب میکنم! 🙂

  ممنون آقای صالح • اگه میشه ازمون گزینه 2 سال 92 93 را بزارید لطفا


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.