گزینه ی 2 • [font=tahoma]گزینه 2 جÙ
  عبندی پیش 1(ریاضی) :

  [URL=http://uplod.ir/jtc4iebva0co/gozine2-91-10-29-Riazi.pdf.htm]gozine2-91-10-29-Riazi.pdf -  4.4 MB[/URL]

  [/font]


 • مدیر

  @saleh007 said:

  ú¯ø²ûŒù†ù‡ 2 ø¬ù
  ø¹ø¨ù†ø¯ûŒ ù¾ûŒø´ 1(ø±ûŒø§ø¶ûŒ) :

  gozine2-91-10-29-riazi.pdf - 4.4 mb

  ø(r)ûŒù„ûŒ ù
  ù
  ù†ùˆù† ø¯ùˆø³øª ø¹ø²ûŒø² • انگار مشتاقید بازم میزارم ! ;d
  دوتا آزمون هست واسه جمعبندی سوم یکیش نوبت اول یکیش نوبت دوم :
  http://bayanbox.ir/id/2074096474914879516?info • دوستان ازتون متشکریم ، فقط حواستون به حق تالیف باشه . • @saleh007 said:

  انگار مشتاقید بازم میزارم ! ;d
  دوتا آزمون هست واسه جمعبندی سوم یکیش نوبت اول یکیش نوبت دوم :
  http://bayanbox.ir/id/2074096474914879516?info

  اگه امکانش هست آزمون های 92 رو بزارید
  واسه تهیه سایت konkur.in


 • مدیر

  @saleh007 said:

  ø§ù†ú¯ø§ø± ù
  ø´øªø§ù‚ûŒø¯ ø¨ø§ø²ù
  ù
  ûŒø²ø§ø±ù
  ! ;d
  ø¯ùˆøªø§ ø¢ø²ù
  ùˆù† ù‡ø³øª ùˆø§ø³ù‡ ø¬ù
  ø¹ø¨ù†ø¯ûŒ ø³ùˆù
  ûŒú(c)ûŒø´ ù†ùˆø¨øª ø§ùˆù„ ûŒú(c)ûŒø´ ù†ùˆø¨øª ø¯ùˆù
  :
  http://bayanbox.ir/id/2074096474914879516?info

  ø³ù„ø§ù

  ø¯ùˆø³øª ø¹ø²ûŒø² ù
  ø§ ù‡ù
  ù‡ ù
  ø´øªø§ù‚ ù‡ø³øªûŒù
  ú(c)ù‡ ø¨ù‡ ù‡ù
  ú(c)ù
  ú(c) ú(c)ù†ûŒù
  ùˆ ùفø¶ø§ûŒ ø¹ù„ù
  ûŒ ø±ø§ ø§ûŒø¬ø§ø¯ ú(c)ù†ûŒù
  ú(c)ù‡ ø¯ø± ø¢ù† ù
  ø­ø¯ùˆø¯ûŒøª ù
  ø§ù„ûŒ ø§ùفø±ø§ø¯ ù
  ø§ù†ø¹ ú(c)ø³ø¨ ø¹ù„ù
  ù†ø¨ø§ø´ø¯øŒ
  ø­øªûŒ ø¯ø± øªù„ø§ø´ ù‡ø³øªûŒù
  ú(c)ù‡ ø¨øªùˆø§ù†ûŒù
  ø(r)ùˆø¯ dvd ù‡ø§ ø±ø§ ø±ø§ûŒú¯ø§ù† ù¾ø³øª ú(c)ù†ûŒù
  ùˆ ø­øªûŒ ø¯ø± ø§ù†øªù‡ø§ ø(r)ùˆø¯ ù¾ø³øª ù‡ù
  ù‡ø²ûŒù†ù‡ ø§ûŒ ø¯ø±ûŒø§ùفøª ù†ú(c)ù†ø¯.

  ø´ø§ûŒø¯ ø§ûŒù† ûŒú(c) ø±ùˆûŒø§ ø¨ù‡ ù†ø¸ø± ø¨ø±ø³ø¯ ùˆù„ûŒ ø±ùˆø²ûŒ ø¨ù‡ ø¢ù† ø(r)ùˆø§ù‡ûŒù
  ø±ø³ûŒø¯ ú†ø±ø§ ú(c)ù‡ ù
  ù‡ù
  øªø±ûŒù† ø(r)øµùˆøµûŒøª ù
  ø³ù„ù
  ø§ù†ø§ù† ø§ûŒù† ø§ø³øª ú(c)ù‡ ø¨ù‡ ù‡ù
  ú(c)ù
  ú(c) ù
  ûŒ ú(c)ù†ù†ø¯.
  ø±ùˆø²ûŒ ù
  ûŒ ø±ø³ù‡ ú(c)ù‡ : ûŒ
  ú†ù†ø¯ ù†ùفø± ù‡ø²ûŒù†ù‡ ûŒ ø¯ûŒ ùˆûŒ ø¯ûŒ ø(r)ø§ù
  ù
  ûŒ ø¯ù‡ù†ø¯ øŒ
  ú†ù†ø¯ ù†ùفø± ø¯ûŒú¯ù‡ ù‡ø²ûŒù†ù‡ ø±ø§ûŒøª ø±ø§ ù
  ûŒ ø¯ù‡ù†ø¯øŒ
  ú†ù†ø¯ ù†ùفø± ø¯ûŒú¯ù‡ ù‡ø²ûŒù†ù‡ ù‡ø§ûŒ øªùˆù„ûŒø¯ ùˆ ù†ú¯ù‡ø¯ø§ø±ûŒ ùˆ... ø±ø§ ù
  ûŒ ø¯ù‡ù†ø¯
  ú†ù†ø¯ ù†ùفø± ù‡ø²ûŒù†ù‡ ù‡ø§ûŒ ù¾ø³øª ø±ø§ ù
  ûŒ ø¯ù‡ù†ø¯
  ùˆ
  .
  .
  .
  øªø§ ø§ûŒù†ú(c)ù‡ ø¨ø§ ù‡ù
  ú(c)ø§ø±ûŒ ù‡ù
  ø¢ù
  ùˆø²ø´ ø±ø§ ø¯ø± ù‡ù
  ù‡ ûŒ ù
  ù‚ø§ø*ø¹ ø±ø§ûŒú¯ø§ù† ù
  ûŒ ú(c)ù†ûŒù
  ùˆ ù‡ù
  ùˆø§ø±ù‡ ú(c)ûŒùفûŒøª ø¢ù† ø±ø§ ø§ùفø²ø§ûŒø´ ù
  ûŒ ø¯ù‡ûŒù
  ( ø§ú¯ø± ø(r)ø¯ø§ ø¹ù
  ø±ûŒ ø¯ù‡ø¯ ) • vahid@ : به نظرم جمعبندی ها بیشتر میتونه مفید باشه !!
  گزینه 2 - جامع کنکور - 17 خرداد 92
  http://bayanbox.ir/id/6020340266958461993?info
  پ.ن : زیاد که شد همرو مرتب میکنم! 🙂 • @saleh007 said:

  vahid@ : به نظرم جمعبندی ها بیشتر میتونه مفید باشه !!
  گزینه 2 - جامع کنکور - 17 خرداد 92
  http://bayanbox.ir/id/6020340266958461993?info
  پ.ن : زیاد که شد همرو مرتب میکنم! 🙂

  ممنون آقای صالح • اگه میشه ازمون گزینه 2 سال 92 93 را بزارید لطفا


 

کاربران فعال این بخش

26
آنلاین

18.9k
کاربران

8.5k
موضوع ها

589.3k
دیدگاه‌ها