یه سوال از زیست سوم درس7


 • دانش آموزان آلاء

  سلام
  توکتاب زیست سوم نوشته در مرحله ی تلوفاز1 کروموزوم ها به سمت قطبین می روند ولی توکتاب تخته سیاه گفته در مرحله آنافاز1 به سمت قطب ها می روند .حالا کدوم مطلب درست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ • آنافاز 1
  با کوتاه شدن دوک و دراز شدن سللول کروموزوم همتا از هم دور میشن و به قطبین سلول کشیده میشن
  دقت کنین که کروماتید های خواهری همچنان به هم متصل اند و در این مرحله کروموزوم ها دوکروماتیدی(مضاعف) هستن =====نتیجه: فقط کروماتید های غیر خواهری از هم دور میشن

  تلوفاز 1:
  درهر قطب سلول کروموزوم ها فشردگی آنها کم میشه و به شکل کروماتینی دیده میشن
  رشته های دوکهم از بین میرن و هر قطب به اندازه قطب مقابلش اندامک، سانتریول(یک جفت) و کروموزوم خواهد داشت


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.