تغییررشته  • سلام.من کنکورتجربی94رو دادم اماامسال میخوام کنکورریاضی بدم بدلیل اینکه شانس قبولی دران بیشتر است..ایا کاردرستی میکنم؟لطفاراهنمایی بفرمایید