قوانین قسمت انتقادات و پیشنهادات


  • مدیر

    شما در دسته بندی انتقادات و پیشنهادات می توانید انتقادات ، پیشنهادات و نقطه نظرات خودتان درباره ی آلاء را بیان کنید . توجه نمایید که برای بیان مطالب خود (نظر ، پیشنهاد ، انتقاد و ...) درباره ی دروس باید به قسمت مربوط به آن درس در انجمن مراجعه کنید (مثال)

    با تشکر


قفل شده است